Pri príprave projektu bol kladený dôraz na využitie ekologických riešení a na zeleň. Zdroj: Pavel Kudivany