V Dúbravke pribudne nový bytový dom. Zelené Záluhy nahradia chátrajúci Urbion

Na Hanulovej ulici na rozhraní zabývaných bratislavských mestských častí Dúbravka a Karlova Ves vzniká projekt Zelené Záluhy, ktorý prinesie 76 bytov. Autorom architektonického návrhu je ateliér šujan_stassel.

Zelené Záluhy vstupujú do kontextu južnej časti sídliska Dúbravka, ktoré postupne od roku 1965 vznikalo na stoloch architektov bratislavského Stavoprojektu (architekti – Iľja Skoček st., Ferdinand Konček, Ľubomír Titl, neskôr Imrich Ehrenberger a kol.). Jeho výstavba prebiehala až do roku 1985, pričom išlo o tzv. hromadnú bytovú výstavbu, v rámci ktorej sa zrealizovali aj komplexy vybavenosti.

Územie, do ktorého je osadený projekt Zelené Záluhy, je v súčasnosti čisto administratívnym okrskom, ktorý je v noci a cez víkendy ľudoprázdny. Aj preto je vstup rezidenčnej funkcie do takéhoto monofunkčného prostredia veľmi vítaný aj z mestotvorného hľadiska a v minoritnej miere ho upravuje aj regulácia územného plánu.

S predzáhradkami i lodžiami

„Navrhovaný bytový dom vzniká na pôdorysnej stope administratívnej budovy Urbionu, ktorá doslúžila svojmu účelu a dlhodobo chátra,“ približuje projekt Ing. arch. Juraj Šujan z kancelárie šujan_stassel.

„Nový objekt využíva terénnu konfiguráciu a vytvára vlastné pobytové plató nad spodnou stavbou v úrovni severnej časti okrsku. Bytový dom je jednosekciový, chodbový, na siedmich nadzemných podlažiach je 76 bytov rôznych veľkostných kategórií od jedno po štvorizbové byty, v suteréne je 97 stojísk pre obyvateľov bytov a ich návštevníkov. Všetky byty majú predzáhradku alebo lodžiu,“ spresňuje architekt Juraj Šujan.

„Prestriedaná plne zasklená materialita zábradlia lodžií a boxy na umiestnenie exteriérových jednotiek chladenia bytov na lodžiách vytvárajú spolu so zníženými parapetmi okien obytných miestností príjemnú obytnú tvár fasád a zjemňujú priestorové pôsobenie doskovej hmoty,“ dodáva.

Predzáhradka na 2. NP.
Predzáhradka na 2. NP. | Zdroj: šujan_stassel

Konštrukcie a materiály

Budova je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet s modulovou osnovou prevažne 7,5 m, resp. 5,4 m, prechádzajúcou spodnou stavbou až do základovej dosky. Uvedený rozpon je optimálny ako na odstavovanie osobných vozidiel v suterénnych podlažiach, tak pre voľnú dispozíciu bytov a nebytových priestorov. Nosné konštrukcie sú uvažované zo železobetónu.

Železobetónové nosné steny v nadzemných podlažiach sú uvažované ako poloprefabrikované (ligránové), ostatné železobetónové konštrukcie (stropné dosky, obvodové a stredové steny podzemných podlaží, piliere, základová doska atď.) sú navrhnuté z monolitického železobetónu.

Nosné železobetónové steny, oddeľujúce v nadzemných podlažiach jednotlivé byty a komunikačné priestory, plnia zároveň funkciu akustickej deliacej konštrukcie. Fasády nadzemných objektov tvorí kontaktný zatepľovací systém so silikátovou omietkou.

Predná fasáda do Hanulovej ulice.
Predná fasáda do Hanulovej ulice. | Zdroj: šujan_stassel

Vegetačné úpravy

Exteriérové plochy na pozemku investora tvoria predovšetkým vegetačné úpravy terénu a strechy podzemnej garáže (trávniky, lúčne porasty, krovinatá a vyrastená zeleň s prevahou listnatých stromov domácich druhov), detské ihrisko a spevnené plochy (chodníky, požiarna komunikácia).

Súčasťou príslušenstva je aj blok polopodzemných zásobníkov na zber komunálneho odpadu a podzemná požiarna nádrž. Príjazd vozidiel na odvoz odpadu a požiarnej techniky je z Hanulovej ul. Podrobnejšie budú riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

„Predpokladáme, že budova nezostane solitérom, ale bude zárodkom menšieho rezidenčného projektu s drobným retailom a dotvoreným parkovo upraveným vonkajším pobytovým priestorom,“ dodáva architekt Juraj Šujan.

Vtáčia perspektíva.
Vtáčia perspektíva. | Zdroj: šujan_stassel

BYTOVÝ DOM ZELENÉ ZÁLUHY

Miesto: Hanulova ul., Bratislava-Záluhy
Investor: JADURO, s. r. o.
Developer: DEVECORP, s. r. o.
Architekti: šujan_stassel, s. r. o.
Termín realizácie: 6/2021 – 6/2023
Počet bytov: 76
Celková výmera: 244 m2

Devecorp

Článok bol publikovaný v časopise ASB 06-7/2021.

KategórieBytové domy