Skalická nemocnica bude mať nový lôžkový pavilón .

AGEL stavia v skalickej nemocnici lôžkový pavilón na mieste bývalej neurológie

Partneri sekcie:

Práce sa začali vo štvrtok 23. mája poklepaním základného kameňa stavby vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica, ktorá je od decembra 2020 členom skupiny AGEL. Pôvodnú nemocnicu postavili počas 2. svetovej vojny.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v závere  apríla začal  so stavebnými prácami v nemocniciach v Leviciach  (56,58 mil. eur) a Zvolene  (34 mil. eur) s dotáciou z plánu obnovy.  Skalická nemocnica sa nachádza v pohraničnom regióne s Českou republikou. Stavbau financovanú z plánu obnovy dokončia do júna 2026.

Riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta uviedol, že pavilón bude mať 4 podlažia s kapacitou 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta + moderné prístrojového vybavenie. Súčasťou projektu je tiež prepojenie nového pavilónu s hlavnou budovou, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia.

Nový lôžkový pavilón bude stáť na mieste pavilónu bývalej neurológie. AGEL podpísal so  zhotoviteľom zmluvu o dielo v prvom kvartáli 2024, čím splnil dôležitý míľnik plánu obnovy, čo mu umožňuje vstúpiť do realizačnej fázy investičného projektu.

Skalická nemocnica bude mať nový lôžkový pavilón.
Skalická nemocnica bude mať nový lôžkový pavilón . | Zdroj: AGEL

“K tomuto kroku pristúpime ihneď po ukončení búracích prác starej budovy. Vyvolané investície s tým spojené AGEL vynaloží z vlastných zdrojov. Okrem nich si projekt vyžiada financovanie prevyšujúce 27 mil. eur, ktoré sú z prostriedkov plánu obnovy. V súčasnosti sa jedná o najväčšiu investíciu do zdravotného zariadenia na území Trnavského samosprávneho kraja,“ upresnil Michal Pišoja, predseda predstavenstva AGEL.

Lôžkový pavilón, FN AGEL Skalica

Investor: AGEL
Financovanie stavby: 27 mil. eur (plán obnovy)
Lôžka: 96
Realizácia: 5/2024 – 6/2026