Pozemok, kde bude stáť Stredná zdravotnícka škola v Nitre, mapová situácia

Kraj chce v Nitre vlastnú zdravotnícku školu s internátom. Záujem o štúdium nechýba

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje na vlastných pozemkoch výstavbu strednej školy v krajskom meste pre cca 800 študentov. Cieľom sú nové priestory pre vyučovanie v zdravotníctve a medicíne. Zámer uverejnil v marci Enviroportál.

Samospráva má hotovú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá bola odovzdaná ku koncu októbra 2023. Odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je plánované na november 2024. Zhotoviteľom dokumentácie je spoločnosť JEGON, ktorá zvíťazila so svojou ponukou medzi 10 predloženými ponukami v roku 2023 vo verejnej súťaži o nadlimitnú zákazku.

Školský objekt bude polyfunkčný, pozostáva zo školy, telocvične a internátu na prechodné ubytovanie pre 69 žiakov a v areáli je navrhnuté multifunkčné ihrisko. Škola a telocvičňa sú funkčne prepojené a internát bude samostatne stojaci objekt.

Stavebné náklady budú predmetom verejného obstarávania, indikatívny rozpočet projektu zatiaľ predstavuje investičné náklady vo výške viac ako 30 mil. eur. Kraj má vyhradené finančné prostriedky na financovanie projektovej dokumentácie. Peniaze na stavbu bude NSK riešiť zapojením sa do vhodnej výzvy prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027.

V lokalite výstavby zdravotníckej školy sú dve tenisové antukové ihriská, dve betónové plochy, spevnená štrková plocha na parkovanie a chodník z betónových dlaždíc. Susedmi zdravotníckej školy budú potravinárska škola a jej internát.

Kraj je zriaďovateľom Stredných zdravotných škôl v Nových Zámkoch (498 žiakov) a v Nitre (513 žiakov). Pritom škola v Nitre sídli v prenajatých priestoroch, ktoré vlastní Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra. V školskom roku 2023/2024 túto školu navštevuje 513 žiakov a záujem o štúdium každoročne prekračuje kapacitné možnosti školy.

„Súčasný vlastník budov a pozemkov prejavuje záujem o vrátenie prenajatého majetku, keďže ho chce využívať na vlastné účely. NSK má záujem o zatraktívnenie vzdelávania v zdravotníckych odboroch a vyriešenie súčasného stavu, aby Stredná zdravotnícka škola v Nitre sídlila vo vlastných priestoroch,“ priblížilo okolnosti komunikačné oddelenie kraja.

Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je spoločnosť JEGON, ktorá zvíťazila so svojou ponukou medzi 10 predloženými ponukami v roku 2023. Na opravy budov škôl a internátov má kraj pripravených viacero projektových dokumentácií. Ako zriaďovateľ stredných škôl čaká na vyhlásenie vhodných výziev z Programu Slovensko 2021 – 2027, cez ktoré chce financovať ich rekonštrukciu a modernizáciu.

Objekt Strednej zdravotníckej školy, Nitra

Investor: Nitriansky samosprávny kraj
Architekt: Jozef Gonos
Projektant: JEGON
Náklady: 30 mil. €
Počet študentov: 800
Počet zamestnancov: 1
Kapacita internátu: 69
Počet parkovacích miest: 60
Stav: zámer v EIA