shutterstock

Veľká oprava sa blíži: Mesto pripravuje obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie Mosta SNP

Je národnou kultúrnou pamiatkou, ikonou hlavného mesta a stavbou 20. storočia na Slovensku v kategórii mostných stavieb. Most SNP vznikol po deštrukcii bratislavského podhradia a stal sa neprehliadnuteľnou stavbou nie len v národnom, ale celosvetovom kontexte. Posledné roky však prechádza krízovým obdobím, vlaňajšia mimoriadna prehliadka odhalila poškodenia a most nemá lichotivé hodnotenie ani v sedemdielnej stupnici stavebno-technického stavu. Magistrát tieto problémy začína konečne riešiť.

Spája centrum Bratislavy s Petržalkou a pre jeho výstavbu zbúrali značnú časť bratislavského Podhradia. Zanikli tak historicky hodnotné časti Vydrice alebo Neologická synagóga v netradičnom maurskom, resp. orientálnom štýle. Most SNP sa nakoniec stal symbolom Bratislavy a konštrukčným unikátom. 

Architektonickej súťaže, ktorá bola anonymná a celoštátna, sa zúčastnilo 18 autorských skupín architektov, urbanistov či ocielarov a dopravných inžinierov. Pôvodne zvíťazil iný návrh, z ekonomických dôvodov sa však rozhodlo pre realizáciu projektu, ktorý skončil až na štvrtom mieste.

A tak sa začal písať príbeh azda najznámejšieho slovenského mosta, za ktorého návrhom stoja architekti Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň a inžinieri Arpád Tesár a Jozef Zvara. 

Historická foto Most SNP
Historická foto Most SNP | Zdroj: Fortepan

Hodnotné architektonické dielo vzniklo v rokoch 1972 až 1973 a výnimočné je po mnohých stránkach. Most SNP bol prvým asymetrickým lanovým mostom na Slovensku a len druhým svojho druhu na svete.

Dodnes je jediným mostom v hlavnom meste bez podpory piliera v rieke Dunaj a jeho šikmý dvojpylón so šošovkovitou hmotou reštaurácie sa stal nie len odvážnym architektonickým počinom, ale aj umeleckým dielom. Most je totiž elegantný, originálny a pôsobí v harmónii s riekou Dunaj.

Po dlhých rokoch sa ale začali objavovať nedokonalosti. V roku 2005-2006 bol z dôvodu veľkého znečistenia most premaľovaný ochranným náterom na lávkach pre peších a cyklistov, v roku 2006 sa natreli ochranným náterom aj oba pylóny. V predchádzajúcich rokoch boli lávky pre peších a cyklistov vyčistené od grafitov, skorodované oceľové časti boli obnovené a pochôdzna vrstva lávok vymenená. 

Oveľa väčšie problémy vznikli po mimoriadnej obhliadke mosta v minulom roku. „Pri Moste SNP bola vykonaná mimoriadna prehliadka, jedna z najdôslednejších za posledné roky. Ukázala najmä to, že na moste sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky,“ skonštatoval Magistrát hlavného mesta minulý rok. Na základe týchto zistení následne prebiehalo spracovanie technologického postupu opravy týchto zvarov. 

Most SNP
Most SNP | Zdroj: Miro Pochyba

Mesto v januári tohto roka oznámilo, že znižuje rýchlosť na Moste SNP z pôvodných 60 na štandardných 50 kilometrov za hodinu. Opatrenie vstúpilo do platnosti 10. januára 2023, pričom táto zmena súvisela so spomenutou mimoriadnou prehliadkou mosta a odhalenými poruchami.

Most SNP ale nie je v havarijnom stave, na sedemdielnej stupnici stavebno-technického stavu dosahuje čílo VI., ktoré označuje „veľmi zlý” stav mosta. S týmto faktom sa nemožno uspokojiť, Most SNP vyžaduje akútnu opravu. 

Ako najnovšie informoval Magistrát, mesto pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa opravy. „Po vykonaní mimoriadnej prehliadky na Moste SNP a v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou bol vypracovaný technologický postup pri oprave zvarov mostovky,“ skonštatoval hovorca mesta Peter Bubla. 

Kedy by sa mohlo k samotnej oprave pristúpiť, zatiaľ nie je známe. Termín bude podľa hovorcu závisieť od dĺžky verejného obstarávania. „Následne pristúpime k samotnej oprave,“ poznamenal Bubla.

Hlavné mesto pritom ešte vlani deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr. Začiatkom tohto roka ubezpečilo, že oprava porušení zvarov je zaradená do plánov na tento rok. Vyžiada si však dlhší časový úsek a závisieť bude aj od množstva dostupných financií. Či ich bude mať mesto vo svojom rozpočte dostatok, Magistrát neuviedol.

bratislavská mestská èas Petržalka Most SNP UFO
Most SNP | Zdroj: TASR – Martin Baumann

Mesto už vlani komunikovalo, že most je aj napriek jeho súčasnému stavu bezpečný a prevádzkovateľný. V správe ale má aj ďalšie dva mosty cez Dunaj. Druhý najstarší, Most Apollo, je obyvateľom mesta k dispozícii od roku 2005.

Aktuálne je zaradený do stavebno-technického stavu IV., teda uspokojivý. Dôvodom bola najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, najmladší z dunajských mostov, bol zase zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý.

Most SNP čaká aj na novú podobu podmostia z petržalskej strany. Projekt, vznikajúci v roku 2018, vyvolal obrovské kontroverzie, nakoľko bol nelegálny. Čierna stavba začala vznikať aj napriek tomu, že nedisponovala stavebným povolením ani povolením od pamiatkarov a rovnako nedosahovala potrebnú architektonickú úroveň. Pôvodné prvky stavby boli nakoniec odstránené, aj keď tomu predchádzali dlhé debaty.

Spoločnosť Zemegula, s.r.o., ktorá prevádzkuje vyhliadkovú plošinu s reštauráciou na Moste SNP a bezhlavo sa pustila do daného zámeru, sa nakoniec s novým vedením hlavného mesta dohodla na konečnom postupe. Definitívna podoba bola predstavená v roku 2022 primátorom Matúšom Vallom. Po rokoch nastal aj koniec zdĺhavým administratívnym peripetiám, keďže projekt získal dodatočné stavebné povolenie v marci roku 2023. 

274712615 493275392154581 5628880313915635509 n
Budúca podoba podmostia | Zdroj: Matúš Vallo

Most SNP má pred sebou dôležité kroky, ktoré mu pomôžu stať sa kvalitnejšou stavbou. Oprava porúch zvarov nosníkov je alarmujúca, aj napriek tomu, že most nedosahuje najhrozivejší, siedmy havarijný stupeň. Ako sa ukazuje, problémom sú aj financie. Médiami zverejnená informácia o milióne eur bola Magistrátom hlavného mesta dementovaná. S určitosťou však nepôjde o drobné. 

Pamiatke pomôže aj vyriešenie podmostia z petržalskej strany a vybudovanie dôstojného priestoru, ktorý bude hodný statusu danej stavby. Konštrukčný unikát a najelegantnejší bratislavský most sa tak veľmi pomaly približuje k zaslúženej oprave a je na mieste povedať, že konečne. Nedá sa ale obrániť pocitu, že Most SNP by si zaslúžil oveľa viac pozornosti.