Most SNP

Most SNP je v prevádzke už 50 rokov. Technický stav je vyhovujúci, jubileum oslávi séria podujatí

Most je výnimočný hneď v niekoľkých oblastiach. Obavy o jeho zlý technický stav vraj nie sú potrebné.

Ikonický, neprehliadnuteľný, jedno z najnavštevovanejších miest či symbolov hlavného mesta. Most SNP práve dnes, 26. augusta, oslavuje 50 rokov svojho fungovania. Bratislava si jeho význam pripomenie sériou podujatí, ktoré sa uskutočnia 26. a 27. augusta. V pestrom programe nebude chýbať ani laserová show.

Na tlačovom brífingu na vyhliadkovej časti, okrem pripravovaných osláv, rezonoval aj technický stav mosta. Tatiana Kratochvílová (prvá námestníčka primátora Bratislavy) hneď na úvod potvrdila, že je vo vyhovojúcom stave.

Tatiana Kratochvílová (prvá námestníčka primátora Bratislavy)
Tatiana Kratochvílová (prvá námestníčka primátora Bratislavy) | Zdroj: Redakcia

„Všetky mostné objekty v správe hlavného mesta sú podrobované pravidelným prehliadkam v predpísaných intervaloch a sú v dobrom technickom stave. Most SNP prešiel po rokoch mimoriadne komplexnou prehliadkou, ktorá do detailov zmapovala jeho stav. Zabezpečená je systematická údržba, čo je dôležitou zmenou oproti minulosti,“ povedala prvá námestníčka primátora Bratislavy.

Most SNP
Most SNP | Zdroj: Miro Pochyba

Jeden z najstarších mostov Bratislavy, ktorý ako jediný v hlavnom meste nemá ani jeden zapustený pilier, však má drobné závady. Najväčší problém v súčasnosti predstavujú poškodené zvary oceľovej mostovky. Po vyhodnotení závažnosti tohto problému bude vo verejnom obstarávaní vybraný zhotoviteľ, ktorý nedostatok odstráni.

Ikonická stavba Bratislavy, patriaca medzi päť najnavštevovanejších miest hlavého mesta, pri svojom zrode „rozsekla“ historickú časť pod hradom. Tento problém má v budúcnosti vyriešiť predstavený projekt Plató, ktorý má prekryť cestu a vytvoriť rozsiahlu pešiu zónu s parkom.

Most SNP
Most SNP | Zdroj: Miro Pochyba

Mýtická stavba storočia

Tak, ako väčšina priekopníckych stavieb, aj Most SNP sa od čias svojho vzniku až dodnes stal predmetom obdivu aj kritiky. V súvislosti s ním sa povedalo a napísalo mnoho poloprávd, riešilo sa viacero kontroverzií.

Tie sa objavujú doteraz napriek snahe odborníkov a dedičov autora vyvracať ich (autorstvo mosta sa často prisudzuje nesprávnym ľuďom, dezinterpretujú sa fakty okolo búrania časti bratislavského Starého Mesta pred výstavbou mesta a pod.).

Historická foto Most SNP
Historická foto Most SNP | Zdroj: Fortepan

Napriek tomu je význam tejto stavby nespochybniteľný a zaslúži si pozornosť a ochranu odbornej aj laickej verejnosti, aby mohla plniť svoju funkciu naďalej.

Výstavba Mostu SNP
Výstavba Mostu SNP | Zdroj: Ivan Krč

Most SNP (Nový most), Bratislava

Miesto: Bratislava
Termín realizácie: 1967 – 1971 (uvedenie do prevádzky 1972)
Architekt: Arpád Tesár
Investor: Západoslovenský krajský národný výbor (ZKNV)
Dodávateľ: Doprastav Bratislava, Hutné montáže Ostrava, Vítkovické železiarne Klementa Gottwalda Ostrava