Pozemky v Prešove, na ktorých bude stáť nová vojenská nemocnica.

Investícia do novej nemocnice v Prešove má cenovku 550 miliónov eur

Vláda v stredu 22. mája schválila postup pri realizácii projektu Rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice J.A. Reimana Prešov. Ide o dôležitý krok potom ako vláda v apríli tohto roka zmenila zriaďovateľa tejto tretej najväčšej nemocnice na Slovensku. Stal sa ním  stal rezort obrany namiesto rezortu zdravotníctva.

V Prešove má vyrásť koncová nemocnica, ktorá bude  určená najmä pre slovenskú armádu  aj pre sily NATO. Tu  má splniť podmienky pre najvyšší typ vojenského zdravotníckeho zariadenia na úrovni ROLE 4.

Pre prípravu nemocnice bude dôležité, kedy nadobudne účinnosť zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, pretože podľa neho pravdepodobne splní nová vojenská nemocnica v Prešove podmienky pre takúto investíciu.

Ďalej má vojenská nemocnica plniť úlohy pri zvládaní infekčných ochorení BSL 3 aj pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pre armádu.

Plánované investičné náklady sú 550 miliónov eur a výstavba vychádza z koncepcie SMART Green Hospital (2022) pre fakultnú nemocnicu, ktorú zhodnotil rezort financií, Útvar hodnoty za peniaze (2023). Na projektovú činnosť a stavebné práce je určených 450 mil. eur a na materiálne a technické medicínske vybavenie  100 mil. eur.

Z plánovaného harmonogramu:

Realizácia ostatných stavebných objektov začne v prvom kvartáli 2025, nadväzne na ukončenie zadávania zákazky verejným obstarávaním a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. uchádzačmi.

Vyššie uvedený prístup (rozdelenie na samostatnú funkčnú základňu stavebného objektu nemocnice a ostatné stavebné objekty) je nevyhnutné z dôvodu potreby zabezpečenia osobitných potrieb investora v oblasti obrany štátu a zabezpečenia základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Začatie verejného obstarávania na realizáciu ostatných stavebných objektov – nadzemnej časti stavebného objektu nemocnice, energeticko-zásobovacieho centra a parkovacieho domu sa predpokladá v septembri 2024.

V časti personálneho, materiálneho a technického vybavenia novo vybudovanej infraštruktúry sa predpokladá začatie prípravy investičného projektu v druhom kvartáli 2025, začatie verejného obstarávania v treťom kvartáli 2025 a ukončenie zadávania zákazky verejným obstarávaním a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. uchádzačmi v druhom kvartáli 2026.

V termíne do júna 2026 sa predpokladá splnenie podmienok Shell and Core, v zmysle Protokolu o splnení míľnika POO pre štádium Shell and Core.

ZDROJ: materiál na rokovanie vlády

 

Stavba má tieto hlavné stavebné objekty: nemocnica, energeticko-zásobovacie centrum a parkovací dom. Objekt  nemocnice má naplánovaných osem nadzemných podlaží a samostatnú funkčnú základňu s celkovou výmerou cca 165 tisíc m2 . Objekt nemocnice bude spĺňať energetický certifikát A0.

Parkovací dom má plánovaných päť podlaží, z čoho tri sú čiastočne zakopané a parkuje sa aj na streche. Jeho kapacita  je 1120 miest na podlahovej ploche cca 35 tisíc m2 . Pacient sa z parkovacieho domu  dostane k nemocnici  výťahom a potom  spojovacou chodbou alebo po chodníku na streche.

 

Príprava výstavby budú také veľké „manévre“. Minister obrany Robert Kaliňák  má do konca mája 2024 zabezpečiť prevod správy majetku štátu k pozemkom a stavbám na Ministerstvo obrany SR. Ten istý termín platí aj pre ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a Slovenský pozemkový fond (SPF), aby spolu s ministrom obrany previedli pozemky na ktorých  sa bude stavať, spod SPF na rezort obrany.

Do konca júna sa má  začať s prácami  na projektovej dokumentácii a stavebných prác. Do konca septembra tohto roka treba zabezpečiť začatie procesu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných prác.

Rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice J.A. Reimana Prešov

Investor: MO SR
Investícia: 550 miliónov eur
Pracovné miesta: 2800
Lôžka: 942
Parkovacie miesta: 1120
Stav: v príprave