Vizualizácia vstupu do materskej školy na ulici K. Mahra v Trnave.

V Trnave pribudne nová škôlka. Bude v areáli bývalého detského domova

Partneri sekcie:

Krajské mesto je zriaďovateľom 25 materských škôl. Prestavbou a prístavbou objektu bývalého detského domova na ulici K. Mahra v mestskej časti Trnava-Západ, k nim pribudne ďalšie predškolské zariadenie pre asi 100 detí.

Pozemok budúcej výstavby sa nachádza v zastavanej časti a vlastní ho mesto. Autorom architektonického konceptu je viacnásobne ocenený ateliér playarchitects z bratislavských Vajnôr.

V portfóliu má napríklad v rámci občianskej vybavenosti knižnicu v Galante, prevádzkové stredisko v Strakoniciach, rekonštrukciu pôvodného poľnohospodárskeho domu v historickom centre Vajnôr na kaviareň a ďalšie projekty.

Trnavský primátor Peter Bročka koncom apríla na sociálnej sieti napísal, že architekti  pracujú na realizačnej projektovej dokumentácii.

„Projekt rieši revitalizáciu zanedbaného areálu detského domova na ulici K. Mahru. Po rekonštrukcii vznikne v tomto areáli moderná škôlka so štyrmi triedami. Tento model by mal byť budúcim vzorom pre realizáciu obdobných objektov v 21. storočí,“ uviedol primátor.

Axonometria projektu materskej školy na ulici K. Mahra v Trnave.
Axonometria projektu materskej školy na ulici K. Mahra v Trnave.e | Zdroj: mesto Trnava

V koncepte z apríla 2024 od architektky Maríny Ťapajovej,  ktorý sprístupnil ASB mestským úrad v Trnave sa píše, že zadaním od mesta bola výstavba modernej hospodárskej budovy s technológiami a zariadeniami pre obnoviteľné zdroje energie a opatrenia na hospodárenie s dažďovou vodou.

Existujúca jednodpodlažná budova stojí v sídliskovom vnútrobloku  a susedí s budovami základnej a materskej školy, športoviska a obytnými budovami. Sú v nej 4 pavilóny s 3 triedami, spálňou, technickým pavilónom vrátane jedálne.

Koncept uvažuje o rozšírení pôvodného objektu o nutné plochy, ale zároveň ostáva na jednej úrovni so záhradou pričom bude splnená podmienka bezbariérovosti.

V areáli pribudne multifunkčná hala, ktorú architekti situovali na mieste pôvodného dvora. Na halu sa napájajú 4 nové triedy, šatne a nová jedáleň.

V objekte sú 4 celky:

  • multifunkčná hala so šatňami,
  • 4 triedy s herňou, spálňou a hygienickým zázemím,
  • zázemie pre riaditeľku a učiteľky,
  • jedáleň kuchyňou a skladmi.

Každá trieda má rozlohu 84 m2 a svoju vlastnú farbu, ktorá sa prenáša do farebnosti skriniek, predsiene do triedy , lemu na okne a obloženia exteriéru lodžie tried.

Vizualizácia triedy v materskej škole na ulici K. Mahra v Trnave.
Vizualizácia interiéru v materskej škole na ulici K. Mahra v Trnave. |mesto Trnava

Fasáda budovy má obklad thermowood, sú do nej predsadené konštrukcie lemov okien. Tie slúžia na tienenie a umožňujú sedenie na nich zo záhrady. Výhodou pozemku je podľa konceptu, že stromy majú svoju dospelú výšku a v lete tienia priestor a doplňajú ho.

Celý objekt bude zateplený podľa nárokov súčasných požiadaviek na energetickú efektívnosť budov. Pôvodné plastové okná budú odstránené a do nových stavebných otvorov budú osadené nové drevo- hliníkové okná. Ako finálny povrch podláh bude použité linoleum.

Prestavba a prístavba detského domova na materskú školu na ulici K. Mahra, Trnava

Investor: mesto Trnava
Zodpovedný projektant: Matúš Gondek, Branislav Hantabal, Marína Ťapajová
Projektant: playarchitects
Stupeň projektovej dokumentácie: architektonický koncept
Plocha pozemku: 3304 m2
Zastavaná časť pozemku:1055m2
Plocha zelene: 1694 m2
Stav: v príprave