Budova armádneho veliteľstva v Banskej Bystrici

Veliteľskú budovu v Banskej Bystrici čaká veľká rekonštrukcia. Prešovská nemocnica prejde pod rezort obrany

Vláda schválila v stredu 17.  apríla začatie obstarávania tejto stavby. Historická budova pôvodne z roku 1938  patrí rezortu obrany a predpokladané náklady sú vo výške 12,887 mil. eur. Nemocnica v Prešove by pod gesciou rezortu obrany ako nového zriaďovateľa mala získať nových 900 lôžok.

Budova  bude po oprave slúžiť zamestnancom ministerstva a príslušníkom ozbrojených síl SR. Bývalý minister obrany Martin Sklenár avizoval opravu tejto budovy na ulici Československej armády v Banskej Bystrici do 13 mil. eur v roku 2023.  Stavebné práce sú plánované aj v bývalej vojenskej ubytovni Hviezda v Bratislave.

Budova má zastarané technológie

Dôvodom veľkej rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav budovy so 4 nadzemnými podlažiami,  suterénom a čiastočne využívaným podkrovím. Jej plášť  a výplňové konštrukcie otvorov nespĺňajú súčasné hodnoty pre znižovanie energetickej náročnosti objektov. V objekte je viacero prevádzok a slúži prevažne ako administratívna budova s skladmi, údržbárskymi dielňami, pôvodnou  kuchyňou a pod.

Budova má zastaranú technológiou pre vykurovanie a prípravu teplej vody, jednotlivé rozvody vody, kanalizácie, vykurovania a elektriky sú v nevyhovujúcom stave.

Je treba zrekonštruovať strechu, opraviť fasádu, vymeniť alebo repasovať okná na budove, repasované okná prejdú remeselno-umeleckou obnovou. Pribudne bezbariérový vstup do budovy. Ďalej napríklad  pribudnú sklady zbraní a chránené priestory  pre bezpečnosť objektu a technických prostriedkov.

Spracovaná projektová dokumentácia rieši modernizáciu kompletných vodovodných a kanalizačných rozvodov po úroveň podlahy 1. Podzemného podlažia. Pôvodný výťah vrátane technológie umiestnenej v šachtách bude demontovaný a nahradený novým. V exteriéri a interiéri budovy bude nainštalovaná pojazdná plošina pre imobilné osoby.

Rezort obrany pripomienkuje projektovú dokumentáciu obnovy Hviezdy

Začiatok rekonštrukcie objektu a areálu bývalej vojenskej ubytovne Hviezda známej  pod názvom Kukurica sa predpokladá najskôr na jeseň tohto roku, informoval ASB rezort obrany. Závisí to však  od viacerých faktorov, napríklad od dĺžky procesu vydania stavebného povolenia či samotného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa danej rekonštrukcie.

K ukončeniu výstavby by  malo dôjsť do 36 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia. Kolaudácia začne po ukončení prác. Celkové predpokladané náklady budú upresnené po ukončení a schválení projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Aktuálne je projekt vo fáze dopracovania projektovej dokumentácie a pripomienkovaní dotknutých zložiek rezortu obrany.

Bývalá vojenská ubytovňa Hviezda by mala po ukončení rekonštrukčných prác slúžiť na administratívne a ubytovacie účely pre rezort obrany a príslušníkov Ozbrojených síl SR.

 

Čo čaká fakultnú nemocnicu v Prešove?

Vláda v stredu tiež odsúhlasila zaradenie štátnej Fakultnej nemocnice s poliklinikou  Prešov do systému vojenského zdravotníctva. Dôvodom je posilnenie systému vojenského zdravotníctva, zvýšenie kompetencií nemocnice v prípade vzniku a riešenia krízových situácií, postupné medicínske ozdravenie nemocnice, zlepšenie jej hospodárenia a celkovej ekonomickej situácie.

Investíciu odhadol minister obrany Robert Kaliňák na rádovo stovky miliónov eur.Po získaní dôvery od vlády chce rezort zostaviť projektový tím a začne rokovať s nemocnicou.

Keďže výstavba nového komplexu sa má realizovať za prevádzky súčasnej nemocnice, je si vedomý náročnosti projektu. „Je to šesť až sedemkrát väčší projekt ako nemocnica sv. Michala v Bratislave,“ zdôraznil minister obrany, ktorý nechce dávať konkrétne lehoty výstavby.

Minister odhadol, že v rámci novovybudovanej časti by sa kapacita mala rozšíriť o 900 lôžok. Nové objekty postavia ako prvé, následne príde k obnove súčasných. Presné detaily sa však podľa jeho slov ešte budú profilovať v rámci projektu.

 

 

Vizualizácia prešovskej nemocnice.
Vizualizácia prešovskej nemocnice. | Zdroj: Smart Green Hospital

ASB v marci 2023 napísal, že nemocnica v krajskom meste Prešov má 1233 lôžok a jej stav nie je lichotivý. V skratke, fakultná nemocnica s 11 pavilónmi nemá centrálny urgentný príjem, operačné sály nie sú koncentrované na jedno miesto a starostlivosť je roztrieštená. V rozsiahlej štúdii sú informácie, že nemocnica vložila do rekonštrukcie a zariadení v roku 2019 – 10,99 mil. eur, v roku 2020 – 7,04 mil. eur a v roku 2021 – 7,14 mil. eur

Podľa štúdie uskutočniteľnosti od žilinskej spoločnosti Inovitum z roku 2022 je riešením výstavba modernej koncovej nemocnice Smart Green Hospital Prešov s heliportom pred nulovým variantom a rekonštrukciou, ktorá by si vyžiadala 303 mil. eur.

 

 

Revitalizácia veliteľskej budovy, Banská Bystrica

Investor: MO SR

Projektant: SYTELI

Náklady: 12,887 mil. eur

Stav: obstarávanie stavby