Vizualizácia pavilónu s materskou školou v FNSP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Nemocnica v Banskej Bystrici zvýši kapacitu vlastnej škôlky o 80 detí

V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta postavia dvojpodlažnú materskú školu pre 120 detí.

Tá súčasná je súkromnou a jej zriaďovateľom je samotná fakultná nemocnica. Má dve triedy po 20 detí a záujem o umiestnenie dieťaťa v nej je veľký. Nemocnica informovala začiatkom augusta, že vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa novej škôlky.

Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby je naplánovaný na september 2023 a predpokladaná realizácia stavby je 12 mesiacov od odovzdania staveniska.

Pre novú škôlku vyčlenilo zdravotnícke zariadenie časť priestorov v bloku spolu s časťou pozemku pre výstavbu. Má vzniknúť atraktívnejšie prostredie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Nemocnica uviedla, že pri novom pavilóne je plánované detské ihrisko s celkovou plochou 868 m2, z toho čistá trávnatá plocha je 355 m2.

Ihrisko v areáli materskej školy v FNsP F.D.Roosvelta
Ihrisko v areáli materskej školy v FNsP F.D.Roosvelta | Zdroj: FNsP F.D.Roosvelta

Škôlka v novom pavilóne bude spĺňať hygienické, prevádzkové a ostatné požiadavky. Architektom stavby je banskobystrický ateliér KREAX, ktorý obstarávateľ vybral zadaním zákazky s nízkou hodnotou.

Finančné prostriedky získala fakultná nemocnica z plánu obnovy, z komponentu Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,633 milióna eur bez DPH. Z plánu obnovy sú prostriedky vo výške 1,165 milióna eur, zvyšok nemocnica uhradí zo svojej podnikateľskej činnosti.

„Rezort školstva v rámci priameho vyzvania na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu zaviazal vytvoriť minimálne 76 novovytvorených kapacít,“ uviedla pre ASB hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že kapacitu škôlky navýšia po kompletnom ukončení výstavby a uvedení do prevádzky vrátane zaradenia do siete škôl a školských zariadení.

Nový pavilón je navrhovaný ako dvojpodlažná budova bez podpivničenia s plochou strechou. Na každom podlaží sú plánované tri triedy vrátane spální, herní a všetkých obslužných a kancelárskych priestorov a zázemia pre zamestnancov. Na 2. nadzemnom podlaží má byť wellness so saunou a s ochladzovacím bazénom. Súčasťou pavilónu sú aj jedálne a kuchyne na výdaj stravy.

Materská škola, Banská Bystrica

Investor: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Náklady: 1,633 mil. eur
Architekt: KREAX
Počet detí: 120
Stav: vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa