Multifunkčné budovy kultúrneho centra s knižnicou a osvetovým centrom vo Vranove nad Topľou

Piata fasáda multifunkčného centra kultúry vo Vranove bude zo zelených striech

Partneri sekcie:

Kultúra a vzdelávanie v regióne horného Zemplína dostane do dvoch rokov pozitívny impulz. A to vďaka radikálnej zmene objektu (1986) na Sídlisku 1. mája v okresnom meste Vranov nad Topľou na multifunkčné centrum kultúry, v ktorom budú sídliť verejná regionálna Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko.

Práce z vlastných zdrojov financuje Prešovský samosprávny kraj. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi – firme Betpres – sa uskutočnilo vo štvrtok 7. septembra a realizácia by mala trvať 2 roky. Okres Vranov nad Topľou spolu s okresným mestom, ktorý má ako celok 80-tisíc obyvateľov, získa modernú kultúrnu infraštruktúru.

Hornozemplínska knižnica 37 rokov pracuje v prenajatých priestoroch Domu kultúry, ktoré rozlohou a dispozične nestačia požiadavkám návštevníkov. Riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Danka Molčanová tvrdí, že nové sídlo bude multifunkčným komplexom pre každú vekovú kategóriu a ponúkne všetko pod jednou strechou v kvalitných a atraktívnych priestoroch. Predpokladaná kapacita aj na základe štatistických dát existujúcej knižnice počas 8 hodinovej prevádzky je maximálne 700 osôb denne.

Objekt z roku 1986 vo Vranove nad Topľouv súčasnosti, ktorý prejde rekonštrukciou
Objekt z roku 1986 vo Vranove nad Topľou v súčasnosti, ktorý prejde rekonštrukciou | Zdroj: PSK

Moderné vybavenie knižnice

V areáli kultúrneho stánku budú aj parkovacie plochy, zeleň s oddychovou časťou. V interiéri vzniknú okrem oddelení literatúry aj zóny na skupinové sedenia, obývačka pre mládež, miestnosti pre zrakovo znevýhodnených, imobilných či pre 3D tlač a market space. Výnimkou nebudú ani moderné audiovizuálne prostriedky. V projekte je navrhovaných 7 parkovacích miest na teréne a 2 garážové státia v suteréne objektu. Ďalších 37 parkovacích miest by malo vybudovať mesto Vranov n/Topľou.

Prešovský samosprávny kraj počíta aj s nadstavbou či dostavbou objektov a s komplexnou úpravou exteriéru aj interiéru. Podlažná plocha objektu sa zvýšila o cca 1 000 m2, zastavaná plocha len o 200 m2 .

Vstup do multifunkčného kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou
Vstup do multifunkčného kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou | Zdroj: Archima Prešov

Prešovský región obnovuje kultúrne stánky

Prešovský samosprávny kraj realizuje v súčasnosti ďalšie projekty spojené s kultúrnou infraštruktúrou: komplexná rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach za vyše 12 milióny eur, rekonštrukcia troch meštianskych domov  vrátane nádvoria pre nové sídlo Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Prešove za takmer 6,4 milióna eur, obnova hradieb a nádvorie hradu Ľubovňa za 1,2 milióna.  Kraj plánuje získať financie z Plánu obnovy a odolnosti SR v komponente Obnova verejných historických a pamiatkovo-chránených budov. Ide o nenávratný finančný príspevok vo výške 5,3 mil. eur na rekonštrukciu Krajského múzea v Prešove, konkrétne na komplexnú obnovu meštianskych domov (vrátane dvorov).

ZDROJ: PSK

Kultúru nevytvára iba knižnica, ale komunita ľudí

Za moderným multifunkčným centrom kultúry stojí architekt Peter Marcinko z ateliéru Archima Prešov. Svojou prácou pretvorili typickú budovu z konca 80. rokov na moderný kultúrny stánok s veľkorysou ponukou rôznych funkcií vrátane oddychu a využitia okolia objektu.

„Cieľom bolo vytvoriť moderný komunitný priestor so synergiou funkčno-prevádzkových aktivít, ktoré sa budú navzájom dopĺňať. Nechceli sme knižnicu vnímať len ako výpožičné miesto, ale ako miesto vzdelávania a stretnutí,“ opísal v skratke prístup ateliéru ku kultúrnemu stánku.

Knižnica v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou
Knižnica v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou | Zdroj: Archima Prešov

Peter Marcinko v tejto súvislosti zdôraznil, že svetovým trendom v knihovníctve je, aby bola knižnica po rodine a práci/škole tretím miestom, ktoré chcú obyvatelia navštíviť a prežívať tam voľný čas. Knižnica je delená na jednotlivé zóny, ktoré budú prepojené, aby vytvárali knižnicu rodinného typu.

Architekti stavili na prepojenie kubusov

Východoslovenské mesto Vranov nad Topľou je charakteristické zástavbou zo 60. až 80. rokov minulého storočia v centre aj v jeho okrajových častiach, kde je umiestnená stavba multifunkčného centra kultúry. Riešená budova je osadená vo svahu s kompozíciou navzájom prepojených kubusov a  podľa architekta Marcinka sa už vpísala do charakteru mesta.

„Práca s jednoduchými tvarmi, striedanie plných a presklených plôch a zaujímavá kompozičná hra kubusov dobre zapadajú do okolitej zástavby, preto sme sa ju nesnažili potlačiť, práve naopak.

Tzv. piata fasáda bude zlepšená použitím zelených striech,“ opísal. Okolie urbanisticky dotvorili pešie trasy po boku budovy aj väzba na novonavrhovanú lávku ponad terénny rigol a vodný tok. Môže tak vzniknúť zaujímavé miesto na stretnutia a kultúrne vyžitie v pešej dostupnosti do centra mesta.

Preorganizovali logistiku vstupu do budovy

V objekte Osveta Vranov III. okrsok, ktorý postavili podľa návrhu Rudného projektu Košice, sa nachádzala administratíva Hornozemplínskeho osvetového strediska, výstavná sieň a spoločenská sála. Zvyšok priestorov bol respektíve prenajatý súkromným prevádzkam. Stavba však bezpodmienečne vyžadovala rekonštrukciu vzhľadom na celkovú amortizáciu v exteriéri aj interiéri. Na objekte sa objavili aj statické poruchy.

Na otázku, či využili dispozície budovy, alebo začali od nuly, architekt Marcinko odpovedal, že preorganizovali logistiku hlavného nástupu do budovy, doplnili vertikálne komunikácie a výťahy.

Vstupné foyer na osi novonavrhnutej lávky od Sídliska 1. mája urbanisticky aj architektonicky prinieslo zlepšenie základnej orientácie pre návštevníkov už pri prvom pohľade na budovu. „Vstupné foyer sa priklonilo viac k centru mesta a umožňuje nám aj navrhovanú expanziu kultúrnospoločenských aktivít smerom do exteriéru, čo tiež považujeme za koncepčne prínosné riešenie,“ doplnil architekt Marcinko s tým, že objekt treba zásadne zrekonštruovať.

Prednosť má multifunkčné využitie priestorov

Zachovaná je pozícia administratívnej časti osvetového strediska, výstavná sieň aj poloha spoločenskej miestnosti. Architekti pracovali s doplnením kubistických hmôt tak, aby splnili prevádzkové požiadavky. Do budovy vložili novú vrstvu, ale snažili sa zachovať charakter pôvodnej architektúry.

 Vstupná hala v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou
Vstupná hala v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou | Zdroj: ARCHIMA

Výstavná sieň je rovnako zachovaná na pôvodnom mieste v nadväznosti na administratívnu časť osvetového strediska, nachádza sa na 2. podzemnom podlaží a prístupná je z bočného pešieho koridoru. „Vysunutím novonavrhovanej hmoty nad pešiu časť sa vhodne prekryje vstup, čo umožní prezentácie v exteriéri v menej priaznivom počasí.“

Multifunkčná sála je na pôvodnom mieste s kapacitou cca 100 miest. Spojením s priľahlými salónikmi a foyer vznikne multifunkčný priestor, ktorý bude možné podľa potrieb prevádzkovateľa variabilne využívať vrátane navrhovaného mobilného pódia.

Multifunkčná sála v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou
Multifunkčná sála v multifunkčnom kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou | Zdroj: ARCHIMA

Infosystém je aj na nábytku

Ateliér Archima navrhol aj navrhovaný jednotný informačný systém v rámci nábytku, stien a podlahy. Nábytkový a stenový infosystém pozostáva z piktogramu/písma na čiernom matnom podklade. Podlahový systém sa skladá z línií, resp. pásov a kompaktných plôch striedaním rôznych farieb vinylovej podlahoviny v kombinácii s písmom. Línie navádzajú k jednotlivým zónam a kopírujú tvar a rozmiestnenie nábytku a regálov.

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

Investor: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Architekt: Peter Marcinko (Archima Prešov)
Náklady: cca 7,4 milióna eur
Zhotoviteľ: Betpres
Zastavaná plocha: 1 428 m2
Úžitková plocha: 2 954,31 m2
Kapacita knižnice: 75-tisíc zväzkov
Realizácia: 09/2023 – 2025