ASB Články na tému

výstavba diaľnic

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná cesta E371, smerujúca z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1, hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Tá je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ.

Cieľom projektu diaľničného obchvatu Bratislavy, tvoreného diaľnicou D4 a rýchlostnou cestou R7, je vybudovať južnú časť nultého obchvatu Bratislavy a časť južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.

Výstavba D4R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom, a to nielen na Slovensku – aktuálne predstavuje aj jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečí financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., figuruje ako zhotoviteľ projektu a hlavný dodávateľ koncesionára.

Aj po dvoch desaťročiach modernej tunelovej výstavby na Slovensku je etapizácia výstavby diaľničných tunelov stále aktuálnou témou – najmä vzhľadom na vysokú nákladovú náročnosť tunelovej výstavby. Etapizácia predstavuje stratégiu, pri ktorej sa vybuduje jedna z dvoch tunelových rúr, ktorá slúži dovtedy, kým sa intenzita dopravy nepriblíži kapacite jednej rúry a netreba vybudovať druhú rúru. 

S výstavbou D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je zhotoviteľ „v cieľovej rovinke“. Vzhľadom na absolútne prvotný predpoklad NDS, a. s., ako investora, je to veľký úspech, keďže začiatok výstavby bol plánovaný na október 2009, neskôr sa termín zmenil na marec 2010 so začatím dopravy v roku 2014. Tender sa nakoniec zrušil a ďalší proces tendrovania bol naplánovaný na rok 2012 s ukončením prác v roku 2015. 

Diaľnica D3 vrátane úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru č. VI.: Gdansk – Grudziadz/Warszawa – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina. Tento koridor je podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) jedným z troch koridorov, ktoré tvoria nosnú sieť na Slovensku, a okrem vnútroštátnej prepravy zabezpečuje aj významnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh s napojením na Českú republiku (cez výhľadovú R5) a Poľsko.