06 SO 206 smer do KE

Posun v projekte diaľnice D1 na Zemplíne

Diaľnica D1 od Bidoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou má už v rámci štúdie realizovateľnosti ukončené všetky dopravné prieskumy v území, konkrétne profilový, smerový križovatkový, smerový kordónový a anketový.

Momentálne prebieha ich vyhodnocovanie, príprava trasovania a výsledného dopravného modelu. Národná diaľničná spoločnosť spoločne so štátnym tajomníkom rezortu dopravy to dnes odprezentovali na tlačovej konferencii v Košiciach k príprave diaľničného ťahu na Zemplín. Predstavili aj návrhy zmien, ktoré by urýchlili výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

„Trasovanie D1 končí až pri ukrajinskej hranici a preto aktuálne robíme všetko pre to, aby sme tento ťah pripravili a vybudovali v rýchlejšom režime. Aj konfliktná situácia na Ukrajine dáva našej republike obrovskú šancu na dokončenie D1,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko.

Multimodálna štúdia pre projekt Bidovce – štátna hranica SR/UA posudzuje úseky D1 Bidovce – Dargov (12,6 km), Dargov – Pozdišovce (18,18 km), Pozdišovce – Michalovce (10,05 km), Michalovce – Sobrance (15,81 km) a Sobrance – štátna hranica SR/UA (15,48 km), všetky vo verzii 4-pruhu.

Zámerom a snahou je budovať D1 od východu na západ, teda prioritným úsekom by mal byť diaľničný privádzač od hraníc s Ukrajinou smerom k Sobranciam, prípadne k Michalovciam. „Je to prioritou vlády, prirodzene s tým, že projekt by mal peňažné krytie z finančných zdrojov CEF, Nástroja na prepájanie Európy,“ konkretizoval štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

Na nedávnom rokovaní v Užhorode sa zároveň dohodlo na bode napojenia D1 s Ukrajinou. „Aby sa mohla ukončiť multimodálna štúdia, ktorá sa pripravuje pre tento úsek diaľnice, je veľmi dôležité, aby ukrajinská strana konkrétne písomne menovala body napojenia.

Je potvrdené, že týmto bodom bude hraničný priechod Užhorod – Vyšné Nemecké. Úsek od bodu napojenia, diaľničný privádzač po Sobrance by bol vyňatý a bol by financovaný z Nástrojov prepájania Európy,“ doplnil poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš,.

Rezort dopravy chce zároveň presadiť zmeny v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb.

„O zmeny sme požiadali v rámci rokovania vlády, boli schválené. Jednak pôjde o predĺženie platnosti EIA, predĺženie platnosti územného rozhodnutia a chceme upraviť frekvenciu hodnotenia projektov Útvarom hodnoty za peniaze. Sme názoru, že efektívnejšie bude zúžiť počet hodnotení na posudzovanie pred prípravou EIA a pred verejným obstarávaním,“ uviedol Kmeť.

Opatrenia by mali zrýchliť investičnú prípravu výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou Slovenska s Poľskom, ale neskôr aj iných diaľnic a rýchlostných ciest.

„V prípade ťahu R4 smerom na Poľsko bude Národná diaľničná spoločnosť pripravovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné povolenie v rýchlom režime,“ doplnil Jacko. R4 je mimoriadne dôležitý diaľničný úsek, ktorý má medzinárodný význam, keďže je súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia spájajúci Baltské more s Egejským a Čiernym morom.

Začína v litovskom prístave Klaipeda a končí v gréckom Solúne, pričom prechádza aj cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Opatrenia na urýchlenie prípravy prichádzajú aj z dôvodu, aby po dobudovaní ťahu na poľskej strany nenastalo úzke miesto na Slovensku, s extrémne prehustenou kamiónovou dopravou.