Mageba Slovakia, s. r. o., a dostavba stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Mageba Group navrhuje, vyrába a montuje mostné dilatačné závery (MDZ) na celom svete už viac ako 5 desaťročí. Našu širokú ponuku tvoria jednoprofilové, lamelové, hrebeňové, kobercové, železničné a elastické zálievkové mostné závery.

Mageba Slovakia, s. r. o., už viac ako 7 rokov vyrába a montuje ložiská a MDZ pre cestnú infraštruktúru, preto bolo príjemnou zmenou aj výzvou môcť predstaviť výhody našich produktov aj pre železničné mosty.

V projekte ŽSR, Dostavba stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej žel. infraštruktúry v uzle Žilina ide o modernizáciu pozostávajúcu z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty pre zvýšenie technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov, pre skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov a zvýšenie bezpečnosti.

Modernizácia železničného uzla, ktorý je súčasťou európskeho železničného koridoru a predstavuje dôležité dopravné spojenie v rámci Slovenska, nám umožní preukázať kompetentnosť aj na takejto významnej a technicky náročnej stavbe.

Zdroj: mageba Slovakia

Mageba dodala a zabudovala pre SO – Rekonštrukcia žel. mostov cez Rajčianku, sžkm 199,880 8 ložísk s max. vertikálnym zaťažením 6 500 kN a zároveň s max. horizontálnym zaťažením 4 610 kN. Pre SO 53-33-07.1 a SO 53-33-07.2 budú dodané ložiská s max. vertikálnym zaťažením 10 167 kN a zároveň s max. horizontálnym zaťažením 1 770 kN v počte 24 ks, z toho 8 bude vybavených integrovanou konštrukciou proti zdvihu dimenzovanou na -105 kN. A pre SO 53-33-19, cestný nadjazd nad stanicou, bolo dodaných 16 ložísk s max. vertikálnym zaťažením 26 100 kN a zároveň s max. horizontálnym zaťažením 1 100 kN.

Pre tento mostný objekt dodáme 2 ks MDZ typu Tensa Modular LR3 a LR3-LS (Ux = ±150 mm) s protihlukovou úpravou v celkovej dĺžke 31 m. Ide o roštovú modulárnu lamelovú konštrukciu z dvoch krajných profilov a dvoch stredových lamiel utesnených 100 % vodotesným systémom gumených tesniacich profilov. Sú to MDZ pre mosty s ťažkým dopravným zaťažením a tu aj špeciálne vybavené vodiacim nosníkom, ktorý umožňuje posuv v osi y = ±60 mm.

Prednedávnom sme certifikovali MDZ určené výlučne pre využitie v metre alebo železničných mostoch. Ide o jednoprofilové závery typu TENSA®RAIL RSU pre celkový dilatačný pohyb od 80 do 510 mm.

Zdroj: mageba Slovakia

https://www.mageba-group.com/global/en/1026/Infrastructure/Expansion-joints/TENSA-RAIL-RSU/Detail.htm

Zdroj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.