Diaľnice Slovensko

Bratislavu čaká medzinárodná konferencia na tému stratégie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v krajinách V4

Partneri sekcie:

Slovenská komora stavebných inžinierov v rámci 29. stretnutia  inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 pripravuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 5. októbra 2023 v hoteli Sheraton v Bratislave pod názvom Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v krajinách V4.

„Našim primárnym cieľom bude nájsť riešenia problémov, ktoré ťažia Slovensko v spojitosti s touto témou a posunuli celú problematiku o mnoho krokov dopredu,“ hlásajú organizátori.

V rámci prednášok a panelovej diskusie odznie niekoľko zaujímavých tém, ktoré sa zaoberajú problémami, ktoré celý proces sprevádzajú a ovplyvňujú úspešnosť začiatku, priebehu a včasného ukončenia stavby.

Program konferencie je nasledovný: 

9.30 – 9.45 Otvorenie
9.45 – 10.25 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
10.25 – 10.55 Ako je to s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest v Českej republike?
10.55 – 11.20 Coffee break
11.20 – 11.55 Maďarsko a jeho výstavba diaľnic a rýchlostných ciest
11.55 – 12.30 Ako sa vyvíja výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v Poľsku?
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 14.20 Obstarávanie diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
14.20 – 14.30 Coffee break

Panelová diskusia: 

14.30 – 16.00 Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4
16.00 – 16.10 Coffee break
16.10 – 17.40 Obstarávanie diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Registráciu nájdete na webe www.sksi.sk.