image 67499 25 v1

Dom so záhradkou na streche

Ani na malých parcelách nemusí byť zeleninová záhradka problémom. Stačí preniesť zeleň na strechu či fasádu.
vyuzitie odpadu z vyroby kamennej vlny

Využitie odpadu z výroby kamennej vlny

Ekonomická náročnosť výroby dosiek na báze dreva spájaných cementom sa zvyšuje. Využitie odpadu z výroby iného produktu, ktorý môže nahradiť drahé suroviny a navyše výrobok zdokonaliť, predstavuje v súčasnosti zaujímavú alternatívu.
budova centraly banky sleed certifikaciou

Budova centrály banky s LEED certifikáciou

Sídlo ústredia českej banky ČSOB, ktoré práve oslavuje päť rokov, sa nachádza v mestskej časti Radlice, na juhozápade mesta Praha. Banka pôvodne sídlila vo viacerých budovách v širšom centre mesta. Mnohým týmto stavbám však chýbala funkčnosť a nevyhnutné …
Osvetová kampaň o nakladaní s odpadmi

Osvetová kampaň o nakladaní s odpadmi

Na začiatku bol odpad, ktorý sa nekontrolovane kumuloval na kontajnerových stojiskách v blízkosti obytných domov. Obrázok, bohužiaľ, ničím výnimočný pre slovenské sídliská. Vo Vrakuni sa však na jar tohto roku rozhodli problém riešiť osvetovou kampaňou s veľavravným …
Búranie stavebných objektov

Búranie stavebných objektov

V histórii stavebníctva pri vývoji nových stavebných hmôt a pri nových požiadavkách na konštrukčné riešenia nevyhnutne prichádzalo k obmene stavieb. Zomknutosť ľudských sídiel vyžadovala priestor pre novú výstavbu, čo viedlo k odstraňovaniu stavieb prekážajúcich novej výstavbe.