ASB Články na tému

stavebný odpad

Miesto aj materiál pre nový dom som vyberal srdcom, hovorí Ľudovít Adamec. „Prišli sme sem a cítili sme pokoj a pohodu. Bolo rozhodnuté. Náš dom bude stáť práve tu,“ opisuje dobu pred rokom Ľudovít Adamec. Nádherná krajina Štiavnických vrchov ho okúzľuje dodnes. Teraz ju  môže pozorovať z okna nového domova.

Ani na malých parcelách nemusí byť zeleninová záhradka problémom. Stačí preniesť zeleň na strechu či fasádu.

Ekonomická náročnosť výroby dosiek na báze dreva spájaných cementom sa zvyšuje. Využitie odpadu z výroby iného produktu, ktorý môže nahradiť drahé suroviny a navyše výrobok zdokonaliť, predstavuje v súčasnosti zaujímavú alternatívu.

Sídlo ústredia českej banky ČSOB, ktoré práve oslavuje päť rokov, sa nachádza v mestskej časti Radlice, na juhozápade mesta Praha. Banka pôvodne sídlila vo viacerých budovách v širšom centre mesta. Mnohým týmto stavbám však chýbala funkčnosť a nevyhnutné zariadenia, boli energeticky neefektívne a mali vysoké prevádzkové náklady.

Na začiatku bol odpad, ktorý sa nekontrolovane kumuloval na kontajnerových stojiskách v blízkosti obytných domov. Obrázok, bohužiaľ, ničím výnimočný pre slovenské sídliská. Vo Vrakuni sa však na jar tohto roku rozhodli problém riešiť osvetovou kampaňou s veľavravným heslom „Šetrite svoje peniaze, neplaťte za iných.“

V histórii stavebníctva pri vývoji nových stavebných hmôt a pri nových požiadavkách na konštrukčné riešenia nevyhnutne prichádzalo k obmene stavieb. Zomknutosť ľudských sídiel vyžadovala priestor pre novú výstavbu, čo viedlo k odstraňovaniu stavieb prekážajúcich novej výstavbe.