ASB stavebný odpad Stránka 2

stavebný odpad

Spoločnosť Milenium Trading, zameriavajúca sa na spracovanie plastového odpadu, bude prvým investorom v Priemyselnom parku Juh v Lučenci. Firma vybuduje v meste závod za asi 600 miliónov Sk (19,92 milióna eur). Ešte do konca budúceho roku plánujú zamestnať 50 ľudí.

Myšlienku, že človek a životné prostredie sa môžu rozvíjať len vo vzájomnej symbióze, si ľudstvo začalo výraznejšie uvedomovať v druhej polovici dvadsiateho storočia, keď rozvoj priemyselnej výroby začal mať intenzívny negatívny vplyv na všetky zložky životného prostredia. Vzniklo množstvo ekologických projektov, ktorých výsledkom je znižovanie negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie. Jedným z negatívnych prvkov nepriaznivo vplývajúcich na životné prostredie je aj tvorba odpadov. Časy, keď sa väčšina stavebných odpadov iba skládkovala vo vyťažených materiálových jamách na stavenisku alebo v jeho blízkom okolí, začínajú byť za nami.

Aj na úseku stavebného odpadu sú v Slovenskej a Českej republike určujúcimi právnymi predpismi zákony o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů), ktoré spolu s vykonávacími vyhláškami definujú pojem odpad, stavebný odpad a určujú pravidlá pri nakladaní s odpadom. Problematika likvidácie stavebného odpadu a možnosti jeho ďalšieho využitia sa pri súčasnej snahe o vytváranie dlhodobo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky stáva postupne jednou z prioritných tém.

Pobočka, ktorá riadi predaj na trhoch v troch štátoch. Spoločnosť, ktorá stojí na dvoch nohách. Výrobca, ktorý recykluje odpady a vyvíja nové materiály. O súčasných pomeroch nielen v oknárskom priemysle sa s nami porozprávali zástupcovia spoločnosti Deceuninck, spol. s r. o., Ing. Tomáš Klíma, generálny riaditeľ spoločnosti, Ing. Radek Slabák, marketingový riaditeľ, a technický riaditeľ Petr Sýs.