Azbest

Azbest v starých budovách je problém, ľudí aj životné prostredie bude lepšie chrániť nová smernica

Partneri sekcie:

Azbest prítomný v starších budovách predstavuje ohrozenie zdravia, a to predovšetkým, keď sa materiály, ktoré ho obsahujú, narušia a uvoľnia sa vlákna, ktoré ľudia vdýchnu. Uvedomuje si to aj Európska komisia, ktorá pripravuje zmenu smernice o azbeste.

Európska komisia predstavila komplexný prístup, ako lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho. Referuje o tom oficiálny web výkonného orgánu Európskej únie.

Hoci sú všetky formy azbestu v EÚ od roku 2005 zakázané, naďalej je prítomný v starších budovách. Ohrozuje naše zdravie, a to predovšetkým, keď sa materiály, ktoré ho obsahujú, narušia. Vtedy sa z nich uvoľnia sa vlákna, ktoré ľudia vdýchnu. Deje sa to napríklad pri renovačných prácach.

Komisia v snahe lepšie chrániť ľudí pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho, plánuje riešiť zdravotné riziká súvisiace s účinkami azbestu. Zároveň chce zabezpečiť dôstojné životné a pracovné podmienky.

„Platí to o to viac v súvislosti so zelenou transformáciou a ambíciou EÚ zvýšiť mieru obnovy budov. Obnova budov nielen že zlepší zdravie a životné podmienky ich obyvateľov, ale takisto zníži ich účty za energiu. Zároveň však zvýši aj riziko vystavenia sa účinkom azbestu, predovšetkým pre stavebných pracovníkov,“ uvádza Európska komisia v správe.

Komisia preto plánuje podporiť ľudí postihnutých chorobami súvisiacimi s azbestom, lepšie chrániť pracovníkov, ktorí by ním mohli byť ohrození, zlepšiť informácie o azbeste v budovách a zaručiť bezpečné zneškodňovanie azbestu a nulové znečistenie.

Taktiež vyzýva všetky inštitúcie EÚ, členské štáty, sociálnych partnerov a iné zainteresované strany, aby zrýchlili opatrenia zamerané na dosiahnutie EÚ bez azbestu pre súčasné i budúce generácie. Návrh Komisie na zmenu smernice o azbeste pri práci prediskutuje Európsky parlament a členské štáty. Po schválení budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

SITA