Recyklovanie odpadu kvíz

Kvíz: Viete, ako správne triediť odpad? Tieto otázky vás určite potrápia!

Partneri sekcie:

Triedenie odpadu podlieha viacerým pravidlám. Tento kvíz otestuje vaše znalosti zo separovania komunálneho odpadu, kompostovania či narábania so stavebným odpadom.

0%

Koľko kilogramov komunálneho odpadu vyprodukuje priemerný Slovák ročne?

Množstvo odpadu za rok Pixabay
Správne! Nesprávne!

Podľa dostupných dát z Eurostatu z roku 2020 každý z nás vyprodukuje 433 kilogramov, teda takmer pol tony odpadu ročne.

Do ktorého kontajnera patrí klasické hliníkové viečko od jogurtu?

Viečka od jogurtov odpad iStock
Správne! Nesprávne!

Viečka z jogurtov a smotany patria do červeného kontajnera na kovy. Ak vo vašom meste červené nemáte a na žltom kontajneri na plasty je napísané, že tam môže ísť aj hliník, potom tam patrí obal od jogurtu aj s viečkom.

Do zelených kontajnerov na sklo rozhodne nepatria

Odpad sklo iStock
Správne! Nesprávne!

Do zelených kontajnerov nevhadzujeme zrkadlá, obsahujú pokovované časti, ktoré pri spracovávaní spôsobujú komplikácie. Nepatria sem ani porcelán a keramika, drôtené sklo, krištáľové sklo, pozlátené a pokovené sklo či autosklo.

Ktoré z týchto tvrdení o odpade je pravdivé?

Triediaca linka na odpad iStock
Správne! Nesprávne!

Kartóny od vajec sa nedajú znova recyklovať, preto patria do komunálneho odpadu alebo do kompostu.

Komu sa pripisuje najväčšie množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu?

Potravinový odpad iStock
Správne! Nesprávne!

Podľa OZ Free Food majú v potravinovom dodávateľskom reťazci domácnosti až 53-percentný podiel na vyprodukovanom potravinovom odpade, výroba a spracovanie majú 19 % a retail len 5 %. Plytvá sa aj v prvovýrobe – 11 % a v reštauráciách – 12 %.

Koľko potravinového odpadu za rok u nás vyprodukuje podľa štatistík každý obyvateľ?

Triedenie odpadu domácnosť iStock
Správne! Nesprávne!

Ročne sa u nás podľa OZ Free Food vyprodukuje 0,86 miliónov ton potravinového odpadu, čo predstavuje približne 163 kg na obyvateľa.

Do kompostu môžete pridať skoro všetky organické odpady z dvora, záhrady a domácnosti, okrem

Kompostovanie iStock
Správne! Nesprávne!

Pri kompostovaní vynechajte akékoľvek živočíšne produkty, teda mliečne výrobky, mäso a kosti.

Metóda kompostovania, pri ktorej sa do domáceho kompostéra pridávajú probiotické kultúry, sa nazýva

Bokashi kompostovanie iStock
Správne! Nesprávne!

Ide o Bokashi kompostovanie, tento koncept fermentovania kuchynského bioodpadu vyvinuli v 80. rokoch 20. storočia v Japonsku. Jeho výhodou je rýchlosť a to, že proces prebieha bez zápachu.

Patrí polystyrén do žltého kontajnera na plasty?

Žltý kontajner iStock
Správne! Nesprávne!

Do koša na plasty vo všeobecnosti vhadzujeme len termoobaly z reštaurácií. Obce a mestá si však regulujú, čo do žltých kontajnerov patrí, takže niekde môžete vhadzovať aj malé kúsky napríklad polystyrénových obalov od telefónu. Polystyrén na izoláciu budov treba odniesť na zberný dvor alebo vyhodiť ako stavebný odpad.

Koľko percent stavebného odpadu by ste mali podľa zákona zrecyklovať pri obnove rodinného domu?

Stavebný odpad recyklácia iStock
Správne! Nesprávne!

Podľa smernice Európskeho parlamentu o odpadoch treba recyklovať 70 % stavebného a demolačného odpadu. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na recykláciu stavebného odpadu pri obnove domu, na ktorý vám bude poskytnutá dotácia z Plánu obnovy.

Triedenie odpadu
Neskúsený
Máte čo doháňať, chcelo by to doplniť si vedomosti!
Začiatočník
Mohlo by to byť aj lepšie, ale určité základy o triedení odpadu máte.
Na ceste k dokonalosti
Dobré, ale stále máte medzery. Čo vás v našom teste zmiatlo?
Expert
Gratulujeme! Znalosti o separovaní odpadu máte na výbornú!

Zdieľaj svoj výsledok: