Novela o stavebnom odpade

Recyklácia stavebných materiálov: Ako ovplyvní stavebníkov novela zákona o odpadoch?

Pri realizácii stavieb aj obnove verejných budov vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý sa dá opätovne využiť alebo recyklovať. Schválená novela očakáva sa, že zvýši miera recyklácie stavebných materiálov.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sme v recyklácii stavebného odpadu na chvoste Európskej únie. Kým európsky priemer je recyklácia 82,2 % stavebných odpadov, na Slovensku sa recykluje len niečo vyše polovice (50,4 %). Zmeniť to má novela zákona o odpadoch, ktorú parlament schválil v polovici júna a ktorá nadobudla účinnosť 30. júna 2022.

Schválená novela zákona o odpadoch je kľúčovou súčasťou reformy nakladania so stavebným odpadom. Počíta s ňou aj Plán obnovy a odolnosti, pretože môže pomôcť pri zavádzaní obehového hospodárstva do praxe. Jeho prioritami sú najmä zelená obnova rodinných domov, adaptácia na zmenu klímy a dekarbonizácia priemyslu. Odpadové hospodárstvo nemá v Pláne obnovy veľké zastúpenie, výnimkou sú však stavebné odpady.

Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch Ministerstva životného prostredia SR. Vyhláška o stavebnom odpade a odpade z demolácií určuje, ako presne so stavebným odpadom pracovať, ako ochrániť ľudí pred nebezpečnými látkami či akú dokumentáciu o celom procese viesť. Nové povinnosti recyklácie sa dotknú iba stavieb nad 300 metrov štvorcových zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to teda neovplyvní.

Podpora obehového hospodárstva

Očakáva sa, že novela zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov a ušetrí peniaze stavebníkov. Cieľom je tiež podporiť obehové hospodárstvo a naplniť Akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý predstavila Európska komisia v roku 2020. Jeho ambíciou je dosiahnuť, aby sa vyrábali udržateľné výrobky s dlhšou životnosťou, a umožniť občanom zúčastňovať sa v plnej miere na obehovom hospodárstve.

„Na Slovensku máme kapacity na spracovanie stavebných materiálov. Je to cesta, ako zaviesť obehové hospodárstvo, šetriť zdroje a emisie potrebné pri ich výrobe a v konečnom dôsledku aj peniaze stavebníkov,“ povedal šéf envirorezortu Ján Budaj. Reforma podľa neho zavádza takzvanú selektívnu demoláciu, ktorá znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu oproti doterajšiemu skládkovaniu. Okrem zmien pri nakladaní so stavebným odpadom výrazne stúpnu aj poplatky za skládkovanie.

Minister dodal, že ak stavebník vyvezie po novom stavebný odpad na skládku, zaplatí od 1. júla 2022 sumu 350 eur. Konečný poplatok za skládkovanie môže dosiahnuť aj 1 800 eur po zohľadnení cien prevádzkovateľov skládok. „Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov aj desaťnásobne,“ podotkol minister životného prostredia.

Nové povinnosti pre stavebníkov

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na demolovanej stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby.

Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

„Za Združenie výrobcov murovacích materiálov môžeme konštatovať, že naše výrobky majú vysoký recyklačný potenciál. Zo zvyškov murovacích výrobkov dokonca ani nemusí vzniknúť odpad, ale môžu byť priamo zaradené ako vedľajší produkt podľa Vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií, ak pre ne nájdeme vhodné použitie. Ak sú murovacie materiály zaradené ako inertný odpad, je možným spôsobom recyklácie použitie na spätné zasypávanie lomov a podobne,“ zhrnul Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.

Ako doplnil, vlastnosti inertných odpadov určuje vyhláška 382/2018 o skládkovaní odpadov. „Vďaka tomu, že majú murovacie materiály minerálnu podstatu, neobsahujú nebezpečné látky, nepodliehajú biologickému rozkladu, nehoria a sú vhodné na opätovnú výrobu, nepredstavujú problém pri snahe dodržiavať nové nariadenia vyplývajúce zo Zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok.“

Stavby do 300 metrov štvorcových sú od nových povinností ohľadom stavebného odpadu oslobodené. Vzniká pri nich odpad menšieho rozsahu – drobný stavebný odpad. Ten sa v Pláne obnovy spomína najmä v súvislosti s nebezpečným odpadom. Prečítajte si o ňom viac v našom ďalšom článku.

Redakcia v spolupráci so SITA a Združením výrobcov murovacích materiálov