bytovy dom

Poradňa: Rodičia s udelenou plnou mocou

Rodičia previedli vlastníctvo bytu na svoje deti, no získali od nich plnú moc, keďže rodičia v byte naďalej bývajú. Ako je to so splnomocnením podľa platného zákona?