Rekonštrukcia domu poistenie

Pri obnove domu myslite aj na poistné krytie, technické vylepšenia zvyšujú jeho hodnotu

Výdavok na rekonštrukciu či technické vylepšenie domu zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Okrem úpravy poistnej sumy odborníci odporúčajú informovať poisťovňu o realizovaných prácach a montáži nových zariadení a dožadovať sa odpovede, či je potrebné doplnenie zmluvy.

Rekonštrukcie a technické vylepšenia rodinných domov zvyšujú ich hodnotu. Na to by majitelia nemali zabúdať aj pri stanovení poistného krytia majetku. V niektorých prípadoch pôvodné zmluvy ani nepokrývajú dodatočne inštalované vybavenie domu. Úprava poistnej sumy na zmluve je základným krokom pri každej významnejšej investícii do nehnuteľnosti, uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Odporúča v zvýšení poistnej sumy zohľadniť každú investíciu do domu presahujúcu 1000 eur. „Veľká časť poistených rodinných domov na Slovensku trpí podpoistením. To v praxi znamená, že ich poistná suma je nižšia ako reálna hodnota domu. Zateplením alebo aj montážou tepelného čerpadla či fotovoltických panelov sa hodnota rodinného domu ďalej zvyšuje,“ upozornil Búlik.

Poistná suma rodinného domu by podľa analytika mala zodpovedať tzv. východiskovej hodnote domu. Táto hodnota hovorí o tom, za aké peniaze je možné dom postaviť nanovo, pričom zahŕňa cenu materiálov aj práce. Počet majiteľov, ktorí by si mali poistné zmluvy aktualizovať, sa môže v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť. Slovenská vláda podporí majiteľov rodinných domov pri znižovaní energetickej spotreby.

Obnova domov za vyše 600 miliónov eur

Na dva programy Zelená domácnostiam a Zelená obnova je vyčlenených spolu vyše 600 miliónov eur. Na samotnú Zelenú obnovu zameranú primárne na zateplenie rodinných domov je určený na roky 2022 až 2026 balík 500 miliónov eur. Zelená domácnostiam, v rámci ktorej štát podporuje výmenu starých energetických zdrojov za ekologické, len tento rok prinesie žiadateľom o podporu 45 miliónov eur.

Ministerstvo hospodárstva avizovalo, že je pripravené z Programu Slovensko vyčleniť do budúcnosti ďalších 100 miliónov eur. Pri rekonštrukcii domu odporúča Búlik zvýšiť poistnú sumu o súčet faktúr za materiál a prácu všetkých realizovaných prác.

„Štandardne môžeme vychádzať z toho, že výdavok na rekonštrukciu či technické vylepšenie domu v plnej výške zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Keďže cena stavebných materiálov neustále rastie, a to isté platí aj pre cenu práce, ani drahšia realizácia pripočítaná k doterajšej poistnej sume reálne nehrozí prepoistením,“ uviedol analytik.

Poistné krytie nehnuteľnosti vo všetkých dojednaných rizikách

Okrem úpravy poistnej sumy odporúča informovať poisťovňu o realizovaných prácach a montáži nových zariadení v rodinnom dome a dožadovať sa odpovede, či je potrebné doplnenie zmluvy. „Takto máte istotu, že rodinný dom vrátane nových úprav je krytý poistením vo všetkých dojednaných rizikách,“ zdôraznil.

Napríklad nové tepelné čerpadlo či fotovoltika sú spotrebiče, ktoré pôvodná poistná zmluva nezahŕňa. V takom prípade je za bežných okolností nutné zahrnúť nové vybavenie k zmluve ako pripoistenie. Oslovené poisťovne však potvrdili, že akceptujú nové tepelné zdroje ako stavebnú súčasť nehnuteľnosti, a preto nie je potrebné žiadne pripoistenie.

„Aj keď z nášho prieskumu vyplynulo, že oslovené poisťovne považujú zdroj energie, ktorý je pevne spojený s nehnuteľnosťou, za jej neoddeliteľnú časť, odporúčam si túto skutočnosť preveriť,“ dodal Búlik. Preveriť si treba v poisťovni aj požadovanú úroveň bezpečnosti, keďže poisťovňa môže napríklad vyžadovať na tepelné čerpadlo prepäťovú ochranu alebo prúdový chránič.

TASR