Solárny panel

Ako kombinovať obnoviteľné zdroje v rodinnom dome? Aj slnečné kolektory treba používať s rozumom

Vybrať si do rodinného domu radšej termické kolektory, fotovoltické panely, alebo tepelné čerpadlo? Alebo kombináciu viacerých z nich? Najdôležitejšie podľa odborníkov je, aby boli obnoviteľné zdroje použité rozumným spôsobom. Len vtedy majú svoj význam.

V rodinnom dome majú svoj význam rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Drastický pohyb cien energií za posledný rok postavil na hlavu ekonomiku, ale čo je ešte horšie, aj samotnú dostupnosť určitých druhov energií za rozumnú cenu. O tom, čo je dostupnejšie, rozhodujú často politici alebo panika na trhu (drevo, uhlie).

Pri zohľadnení všetkých faktorov môžeme povedať, že najlepšie je bývať v nízkoenergetickom novopostavenom dome vybavenom termickými kolektormi, fotovoltickými panelmi a tepelným čerpadlom. Pre efekt a pocit tepla je ešte vítaný aj kozub či piecka a stropné chladenie. Lákavé? Až nato, že hneď máme rozpočet novostavby vyšší aj o 50 %.

Obnoviteľný zdroj energie s najnižšou vstupnou investíciou

Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia firmy THERMO|SOLAR vysvetlil: ,,Donedávna to bolo jednoduchšie. Pri cenách energií stabilných dlhé roky favorizovala jednotlivé druhy OZE už samotná existencia štátnej podpory a čo najnižšia potreba vlastných financií. Tu jednoznačne víťazili slnečné kolektory. Stačilo približne 2 000 eur a k tomu 1 750 eur doložil štát. Napriek miernemu rastu, stále ide o zariadenia s najnižšou vstupnou investíciou spomedzi OZE.“

Ako doplnil, jednorazová investícia do slnečných kolektorov je teraz okolo 4 500 € za zostavu s montážou. Zostava pritom ušetrí cca 60 % z celoročnej ceny energie na ohrev teplej úžitkovej vody najbližších 40 rokov. Ročný prínos v rodinnom dome je až 250 eur a dodatočné náklady sú takmer nulové.

„Žiadna banka vám nedá lepšie zhodnotenie investície. Pri solárnych paneloch a výkonnejšom tepelnom čerpadle sa cena nedotovaného zariadenia vyšplhá aj na dvojnásobok a to pri nižšej životnosti,“ doplnil.

Ekonomická zmysluplnosť fotovoltického systému

Pri vstupných nákladoch na OZE je potrebné správne zvoliť už na začiatku. Otázka nestojí, či vybrať termické kolektory alebo fotovoltické panely, alebo tepelné čerpadlá. Dôležité je, aby boli použité rozumným spôsobom. Čo v prípade termických kolektorov a fotovoltických panelov znamená inštalovať také veľké systémy, že nimi vyrobenú energiu majiteľ ekonomicky zmysluplne využije.

Ekonomická zmysluplnosť fotovoltického systému v bežnej domácnosti je často podmienená tým, že musíme presmerovať inak nevyužitú elektrinu do ohrevu teplej úžitkovej vody .

„Záujemcovia o fotovoltické systémy často zabúdajú na fakt, že fotovoltika nezníži tzv. fixnú časť platenej sumy za elektrinu, teda pevnú mesačnú platbu a pevnú zložku za distribúciu (za istič, za rezervovanú kapacitu). Tieto nezávisia od toho, koľko kWh ste spotrebovali, respektíve ušetrili vďaka fotovoltike. Zníži sa vám iba variabilná zložka vašich nákladov,“ uzatvoril Tomáš Jančařík.

Ako vybrať vykurovací systém do rodinného domu?

Ak ste v štádiu riešenia vykurovacieho systému do rodinného domu, máte na výber ísť cestou teplovodného alebo elektrického systému. Vedúci technicko-výrobného úseku THERMO|SOLARU Ondrej Dobrocký k tomu poznamenáva: „Neraz som sa stretol s majiteľmi domu, ktorí kvôli nižšej investícií išli cestou elektrického podlahového vykurovania. Následne, po pár rokoch, riešili otázku, ako by mohli do systému zapojiť aj tepelné čerpadlo.“

Elektrické podlahové vykurovanie fóliami a rohožami však nezatracuje: Určite má svoje výhody vďaka rýchlosti nábehu, jednoduchosti regulácie, investičným nákladom a nižšej skladbe podlahy oproti trubkám. Nevýhodou tohto systému je však absencia akéhokoľvek alternatívneho zdroja ohrevu.

„Ste odkázaní len na elektrinu. Ak by ste chceli riešiť po piatich rokoch tepelné čerpadlo, plynový kotol a podobne, tak máte smolu alebo vás čaká nemalá a nelacná prerábka. Pri teplovodnom systéme sa môžete pre zmenu vykurovacieho zdroja rozhodnúť v podstate kedykoľvek,“ doplnil Ondrej Dobrocký.

Mnohé developermi stavané rodinné domy majú vykurovací systém riešený pomocou elektrických rohoží. Takýto investor spravidla už nerieši následnú prevádzku objektu a mnohí budúci majitelia tiež nie.

Solárna dedina Koberovy
Kombinácia solárnych kolektorov a fotovoltických panelov na rodinných domoch v solárnej dedine Koberovy v Českej republike | Zdroj: THERMO|SOLAR

Diverzifikovaný spôsob ohrevu vody a výroby tepla

„Ceny energií rapídne stúpli a zrazu ani elektrická energia nie je až taká lacná, ako sa zdala donedávna. Prevádzka domov je tak nezanedbateľne drahšia. Majitelia domov zároveň hľadajú spôsoby, ako byť čo najviac nezávislí a mať čo najviac diverzifikovaný spôsob ohrevu vody a výroby tepla. Bohužiaľ, prejsť na iný zdroj tepla je pri elektrických vykurovacích rohožiach značne finančne náročné,“ vysvetlil T. Jančařík.

Ak si podľa neho hneď na začiatku dáte teplovodný systém, zdrojom tepla môžu byť tepelné čerpadlo, kotol, na plyn, tuhé palivo, štiepku, pelety a, samozrejme, aj slnečné kolektory. Ďalej podotkol, že domy sú čím ďalej, tým kvalitnejšie zateplené a potrebujú teda stále menej a menej energie na vykúrenie. Ale na ohrev pitnej vody potrebujú stále rovnaké množstvo energie.

„Fyzika nepustí. Ohrev vody napr. z 12 °C na 60 °C je energeticky rovnako náročný pri takmer nulovom dome ako aj pri starom nezateplenom dome. Stále potrebujete cca 17 kWh energie na ohrev 300 l vody, čiže cca 5,6 kWh na každých 100 l vody ohrievaných z 12 na 60 °C. A teda, kým v starom nezateplenom dome bol podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla len cca 14 %, pri súčasných domoch stavaných v štandarde A0 je tento podiel až 67 %.“

Tu vidí Tomáš Jančařík veľký priestor na využitie slnečných kolektorov, ktoré v letnom polroku vedia zabezpečiť kompletný ohrev pitnej vody a v zimnom období tiež vedia pomôcť primárnemu zdroju. „Pri dobre navrhnutom solárnom systéme s patričnou akumuláciou vedia pomôcť nielen s ohrevom pitnej vody, ale aj podporiť vykurovanie,“ doplnil.

Jeden zdroj obnoviteľnej energie alebo kombinácia viacerých?

Zložito, ale predsa len sa dá orientačne dospieť k výsledku, či je v rodinnom dome lepší jeden obnoviteľný zdroj energie, alebo kombinácia viacerých. Závisí to od počtu osôb v dome, ktoré spotrebúvajú teplú vodu. Tiež od sezónne vykurovanej plochy, predikcie rastu cien energií, rastu cien zdrojov OZE či ich dotovania.

Ak vychádzame z predpokladu, že slnko svieti zadarmo a životnosť slnečných kolektorov je cca 40 rokov, čo je najdlhšie zo zdrojov OZE, a po vstupnej investícii je už prevádzka takmer bezplatná, dostaneme určité pásmo, kedy je kombinácia OZE výhodnejšia ako len jeden druh.

Najčastejšie ide o kombináciu termických slnečných kolektorov s inými obnoviteľnými zdrojmi energie. Na termické kolektory sa v súčasnosti nemusí čakať až tak dlho ako na fotovoltiku alebo tepelné čerpadlá, kde sú dodacie lehoty aj vyše pol roka. Ekonomicky je to výhodné už od dvoch osôb v dome. Solárny termický systém je však veľmi vhodný doplnok pre každý primárny zdroj tepla.

Spracované podľa tlačovej správy THERMO|SOLAR