Zatepľovanie výber materiálu

Chystáte sa zatepľovať fasádu staršieho domu? Poradíme vám, aký materiál či systém si vybrať

Partneri sekcie:

Zatepľovanie rodinných domov je veľkou témou, nielen kvôli tepelnej pohode v interiéri a úspore energií na vykurovanie, ale aj preto, lebo z Plánu obnovy a odolnosti bude u nás podporená obnova 30-tisíc rodinných domov. Podľa čoho vyberať vhodný materiál na zateplenie staršieho rodinného domu?

Obnovou budov rozumieme vykonanie veľkých opráv, výmenu a modernizáciu stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov na základe ich veku a stavu za účelom odstránenia statických, hygienických a používateľských nedostatkov budov. Výsledkom by malo byť výrazné predĺženie životnosti budov a zvýšeniu komfortu života v nich.

Najvýraznejšími opatreniami, ktoré v rámci obnovy prinesú úsporu energií a zvýšia kvalitu bývania, sú zateplenie rodinného domu a výmena starých okien. Zateplenie bez projektu však môže spôsobiť problémy. Pri neodbornom zatepľovaní sa môžete dopustiť mnohých chýb, ktoré výrazne znížia očakávané úspory energie a komfort bývania.

Dobre zvolená a správne aplikovaná tepelná izolácia ochráni váš dom nielen v zime, ale aj v lete – pred nadmerným zahrievaním. To, aký zatepľovací systém zvoliť, v akej hrúbke a čo všetko do obnovy zahrnúť, konzultujte s projektantom.

Norma hovorí o izolácií s odporúčanou hrúbkou – pre fasádu je to 20 cm a viac v závislosti od zvoleného tepelnoizolačného materiálu. Projektant vám tiež odporučí druh materiálu. Najviac používanými tepelnoizolačnými materiálmi sú polystyrén a minerálna vlna.

Zateplenie rodinného domu s použitím polystyrénu

Medzi najčastejšie spôsoby zateplenia patrí zateplenie kontaktným vonkajším tepelnoizolačným systémom (ETICS) – tepelnoizolačné materiály sa aplikujú priamo na fasádu a prekryjú sa omietkou. Takýto systém má niekoľko vrstiev. Tu je dôležité vybrať si systém od jedného výrobcu a použiť ho ako celok. Kombináciou zložiek z rôznych systémov totiž nemusíte dosiahnuť garantované vlastnosti.

Tepelnoizolačný systém ETICS, ktorý využíva polystyrénové dosky, má okrem výborného pomeru ceny a kvality a vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností aj množstvo iných výhod. Dnes sa EPS dosky používajú výhradne v samozhášavom prevedení a vždy pod ochranné krycie vrstvy. Skúsenosti z praxe a zrealizované skúšky ukazujú, že kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS s EPS spĺňajú aj náročné požiarne požiadavky.

„Polystyrén je veľmi pevný a odolný materiál. Vyznačuje sa vysokou životnosťou, takže pri správnej aplikácii môže slúžiť viac ako 50 rokov. Okrem toho je 100-percentne recyklovateľný. To znamená, že predstavuje veľmi nízku záťaž pre životné prostredie a miera úspor energie využitím recyklácie EPS je veľmi vysoká. Navyše, jednoduchá manipulácia s ním znamená aj rýchlejšiu realizáciu,“ popísala jeho vlastnosti Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (EPS).

Polystyrén fasáda
Polystyrén pri starších domoch oceníte pre jeho nízku hmotnosť a jednoduchú manipuláciu. | Zdroj: iStock

Pre kontaktné tepelnoizolačné systémy sa využívajú fasádne polystyrény označené triedou F, najviac používaným je biely polystyrén. Na trhu však nájdete aj novú generáciu sivých tepelnoizolačných dosiek, ktorá dosahuje cca o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, pri dodržaní rovnakej hrúbky.

Na rozdiel od iných materiálov, nemá na tepelnoizolačné vlastnosti expandovaného polystyrénu vplyv vlhkosť, čo je výhodou pri starších domoch, ktoré s ňou majú problém.

„Polystyrén možno pre jeho mnohé pozitívne vlastnosti využiť pri zatepľovaní naozaj akejkoľvek stavby, či ide o novostavbu, starší dom, ale aj historickú budovu. Hlavne pri starších domoch sa oplatí využiť ho pre jeho nízku hmotnosť a jednoduchú manipuláciu. Použitie expandovaného polystyrénu nezaťažuje fasádu, preto je ideálnym riešením pre zateplenie obnovovaných objektov,“ doplnila Marta Strapková.

Zateplenie minerálnou vlnou

Pri zateplení fasády kontaktným spôsobom sa využívajú nielen dosky z polystyrénu, ale aj z minerálnej kamennej vlny. Postup zateplenia je zhodný s postupom pre zateplenie kontaktnej fasády ETICS s polystyrénom.

„Oproti iným izoláciám má minerálna izolácia veľa výhod. Okrem toho že negatívne neovplyvňuje pôvodnú konštrukciu, má nízky faktor difúzneho odporu, pri správnom zabudovaní nepodlieha degradácií a ani nemení svoje fyzikálno-mechanické vlastnosti. Nepodlieha ani UV žiareniu, ani vysokej teplote, pretože je nehorľavá,“ vymenovala ich Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií (AVMI).

Minerálna izolácia sa dá podľa nej pri rekonštrukcii použiť prakticky vo všetkých konštrukciách, ktoré nepodliehajú kontaktu so zeminou alebo vodou. Ideálna je aj pre staršie budovy, ktoré môžu mať náročnejší tepelno-vlhkostný režim.

„Pri zateplení budovy materiálom, ktorý má výrazne vyšší faktor difúzneho odporu, môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary na styku tepelnej izolácie a muriva, alebo aj priamo v tepelnej izolácií. Keď bude dochádzať ku kondenzácií v zámrznej oblasti, bude kondenzát namŕzať, čím sa diametrálne zníži účinok tepelnej izolácie, alebo môže dôjsť k poškodeniu zatepľovacieho systému,“ vysvetlila Marcela Kubů.

Minerálna vlna
Minerálna izolácia je ideálna pre staršie budovy, ktoré môžu mať náročnejší tepelno-vlhkostný režim. | Zdroj: iStock

Prevetrávaná fasáda pre starší rodinný dom

Pri starších rodinných domoch, ktoré majú problém s vlhkosťou, je riešením minerálna izolácia v roštovej konštrukcii, pretože dobre prepúšťa vodné pary. Pred jej zhotovením je však nutné odstrániť prípadnú vzlínajúcu vlhkosť. „Zvlášť pri starých domoch potrebné vytvorenie hydroizolačných vrstiev alebo prijatie opatrení proti vlhkosti, aby nedochádzalo k vzlínajúcej vlhkosti. Tá by sa následne dostala do tepelnej izolácie,“ poradila Marcela Kubů.

Prevetrávaná vzduchová medzera za pohľadovou vrstvou zaistí účinný odvod vlhkosti z povrchu izolantu. „V takejto prevetrávanej fasáde dochádza k prúdeniu vzduchu medzi tepelnou izoláciou a povrchovou úpravou, čím sa odvádza vodná para preč z konštrukcie, a v prípade poveternostných vplyvov (dážď, sneh, nárazový vietor, vetrom hnaný dážď) je tepelná izolácia plne chránená,“ dodala riaditeľka AVMI.

Pri tomto riešení si môžete vybrať zo sklenenej vlny (označovanej aj ako sklená vata) alebo z kamennej vlny (označovanej ako minerálna alebo čadičová vlna). Na trhu nájdete aj odľahčené dosky z minerálnej vlny, ktoré majú o 50 % nižšiu hmotnosť ako bežná fasádna minerálna izolácia a sú z 80 % vyrobeného z recyklovaného skla.

Výhodami prevetrávanej fasády sú aj jednoduchšie vyrovnanie krivých stien, lepšie zvukovoizolačné vlastnosti ako pri kontaktnom systéme a variabilné riešenie pohľadovej vrstvy. Tou môže byť nielen omietka, ale aj drevený, keramický, kovový či plastový obklad. Takéto zateplenie je suchým procesom a teplotné podmienky preň nie sú také limitujúce ako pri kontaktnom systéme.

Fasádne stierky a lepidlá pre kontaktné systémy sú vyrobené zväčša na báze cementu a na vyzretie potrebujú určitý obsah vody, ktorá musí následne vyschnúť. V prípade nízkej vonkajšie teploty sa čas schnutia predlžuje a komplikuje.

Ideálnym počasím na zatepľovanie (platí to predovšetkým pre systém ETICS) sú mesiace, keď teplota neklesne pod 5 °C. V chladnejšom počasí totiž pomalšie vysychajú lepidlá a stierky a hrozí nedokonalé spojenie s tepelnou izoláciou. Na fasáde môžu vznikať trhliny.

Čo robiť pred samotným zateplením domu?

Pred zateplením sa zamerajte na prípadné nedostatky domu, ak bude treba odstráňte vlhkosť múrov (napríklad podrezaním) a opravte konštrukčné nedostatky. Zateplenie je posledným krokom, pred jeho začatím dokončite všetky činnosti súvisiace s fasádou, ako sú napríklad výmena okien a dverí či elektrické rozvody.

Pred aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému musí byť podklad pevný, suchý a rovný, bez prachu a iných nečistôt ako mastnota či plesne. Preto sa odporúča povrch fasády poriadne umyť, vyrovnať prípadné nerovnosti, odstrániť nesúdržné časti či vykonať penetráciu starej omietky.

Zatepľovanie zverte do rúk skúseným odborníkom. Treba si nájsť osvedčenú firmu, s ktorou majú dobré skúsenosti vaši priatelia či susedia. Pomôcť vám môžu aj referencie v internetových diskusiách. O kvalite firmy veľa prezradia aj certifikáty či konkrétna ponuka a cenová kalkulácia. Podozrivo lacným firmám sa radšej vyhnite.