Energetický certifikát rozhovor

Potrebujete k žiadosti o dotáciu energetický certifikát? Na toto sa pripravte

Energetický certifikát je dokument, ktorý sa v rámci príspevku na obnovu rodinných domov spomína často. V určitých prípadoch ho budete potrebovať k žiadosti o dotáciu, po realizácii projektu zase energetickým certifikátom vyhotoveným po obnove preukážete výšku úspory primárnej energie. Na čo vlastne slúži?

K žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu potrebujete niekoľko dokumentov, jedným z nich je energetický certifikát, ktorého kópiu prikladáte, pokiaľ obnova domu nepodlieha stavebnému povoleniu.

Tento certifikát bude obsahovať nielen popis východiskového stavu budovy, ale aj návrh opatrení, ktoré plánujete zrealizovať na dosiahnutie úspory primárnej energie vo výške aspoň 30 %. O tom, z čoho sa vychádza pri jeho spracovaní, aj ako si vybrať dobrú spracovateľskú firmu sme sa rozprávali s energetickým špecialistom Rastislavom Tvarogom.

Každá novostavba, rekonštruovaná budova aj nehnuteľnosť na predaj či prenájom potrebujú podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov od 1. januára 2008 energetický certifikát. Na čo slúži a čo sa z neho môžeme dozvedieť?

Energetický certifikát je prehľadný súbor informácií o tom, aký je objekt energeticky hospodárny alebo, naopak, nehospodárny. Hlavný cieľ energetickej certifikácie je priamo zlepšovať kvalitu výstavby s dôrazom na šetrenie energie pri prevádzke objektu. Finančná položka, ktorú si ľudia uvedomujú, je čiastka za ktorú objekt kupujú. Ale často neriešia, že ďalšou výraznou položkou budú každomesačné výdavky na energie.

Cena za spotrebovanú energiu, ktorá sa bude mesačne platiť, často staviteľa objektu nezaujíma. Zaujíma ho cena výstavby, takže volí lacnejšie, veľakrát aj energeticky náročnejšie riešenia. Ako budúceho majiteľa by vás to však zaujímať malo.

Presne na to bol v EÚ vymyslený energetický certifikát. Aby si aj laik vedel rýchlo uvedomiť, či je objekt energeticky hospodárny alebo nie, a v ideálnom prípade sa podľa toho rozhodol, či si chce objekt kúpiť, prenajať, alebo si radšej vyberie energeticky hospodárnejší objekt.

Z čoho sa vychádza pri jeho spracovaní, je nutná aj osobná obhliadka objektu?

Energetický certifikát je kombinácia noriem, výkresov a skutočnosti. Keď výkresy zodpovedajú skutočnosti, namodeluje sa objekt do výpočtu podľa nich. Normy nám zase určujú podmienky, v akých by sa mal objekt prevádzkovať, aká je vonkajšia či vnútorná teplota. No a rozhodujúca je skutočnosť, ako je objekt postavený. Tu sa dejú najčastejšie zmeny. Vo výkresoch je zateplenie stien s hrúbkou 10 cm, v skutočnosti je to 20 cm. V návrhu máte hneď niekoľko zdrojov tepla a v skutočnosti je tam niečo iné. Toto je potrebné zachytiť.

Asi by bolo prehnané v dnešnej dobe tvrdiť, že to inak ako obhliadkou nejde. Pri jednoduchých objektoch zachytíte skutočnosť presne cielenými otázkami aj cez e-mail a telefón. Pri komplikovaných objektoch je to zložitejšie, preto je pri nich optimálne spraviť obhliadku.

My robíme obhliadky podľa situácie a želania zákazníka, sme na to pripravení, nebránime sa im. Obhliadka však nie je povinná, preto je u niektorých iných spoločností zvykom ani nevstávať pri spracovaní certifikátu od stola a len zbierať podklady.

Má tento certifikát neobmedzenú platnosť?

Certifikát ma v zmysle legislatívy 10-ročnú platnosť. Ak sa spraví nejaká výraznejšia rekonštrukcia objektu počas platnosti certifikátu, mal by sa vydať nový certifikát. Ale spravidla sa obnovuje až po 10 rokoch.

Energetický certifikát budovy
Energeticky certifikát potrebujú zo zákona nielen novostavby, ale aj zrekonštruované budovy | Zdroj: Pexels

Kto ho môže vypracovať, poraďte našim čitateľom, ako si vybrať správnu firmu?

Energetický certifikát má v zmysle legislatívy vypracovať oprávnená osoba, ktorá má osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Tým, že sa certifikáty povinne registrujú do systému ministerstva dopravy a výstavby, je táto požiadavka zabezpečená, keďže prístup do systému majú len oprávnené osoby.

Čo sa týka výberu spracovateľa, tam už je to problematickejšie. Je takmer neuveriteľné, že keď si zadáte do vyhľadávača na internete „energetický certifikát“, tak vám nájde pokojne aj 10 firiem, ale z toho snáď osem z nich sú len sprostredkovateľmi. Tí zbierajú podklady a posúvajú ich za províziu ďalej. Za certifikát nenesú žiadnu zodpovednosť, takže im je v podstate jedno, aký výsledok dodajú. Zodpovednosť má spracovateľ. Keď je nejaký problém, tak sa odvolajú jeden na druhého, na chybu podkladov, ktoré dodal zákazník a podobne. Obhliadky v zásade nerobia nikdy.

Ak chcete vybrať dobre, nevyberajte podľa cenovky v reklame. Aj tak nie je skoro nikdy kompletná. Vyberajte podľa toho, či majú na svojom webe zverejnené osvedčenia s ich konkrétnym menom. Ak osvedčenie nie je, alebo sa vo viacerých firmách opakuje stále jedno a to isté meno na osvedčení, tak ste práve narazili na sprostredkovateľa.

Energetický certifikát je jedným zo základných dokumentov pri žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti. Obracajú sa na vás klienti v poslednej dobe s jeho vypracovaním aj za takýmto účelom?

Energetický certifikát sa naozaj stal základný dokument pri žiadosti o túto dotáciu. V energetickom certifikáte sa musí zachytiť aktuálny stav objektu. Po konzultácii s majiteľom domu sa navrhnú opatrenia tak, aby sa dosiahla požadovaná úspora. Tieto opatrenia na dosiahnutie energetických úspor je potrebné zrealizovať.

Na záver obnovy, pred vyplatením dotácie, sa ešte dosiahnutie úspor potvrdí energetickým certifikátom po rekonštrukcii. Takže certifikát musí byť spracovaný naozaj kvalitne a hlavne so zreteľom na potrebu zákazníka, ktorý o dotáciu žiada. Veľmi veľa zákazníkov sa na nás obracia so žiadosťou o spracovanie energetického certifikátu pre Plán obnovy. Dovolím si tvrdiť, že máme dobré renomé, plus im ponúkame kvalitné poradenstvo.

Čo sa o energetickom certifikáte píše v Príručke pre žiadateľa dotácie?

Energetický certifikát musí obsahovať nielen popis východiskového stavu budovy, ale aj návrh opatrení na zabezpečenie úspory primárnej energie. Dátum vystavenia energetického certifikátu nie je rozhodujúci pod podmienkou, že certifikát obsahuje návrh opatrení, ktoré prinesú úsporu aspoň 30 % primárnej energie a všetky tieto opatrenia sú predmetom projektu, na realizáciu ktorého žiadateľ žiada poskytnutie prostriedkov. Pre potreby tejto výzvy musí energetický certifikát obsahovať prílohu tzv. správu k energetickému certifikátu, spracovanú v súlade s prílohou č. 4 vyhlášky o EHB, predmetom ktorej bude posúdenie východiskového ako aj navrhovaného stavu budovy.

Čo všetko si v tomto prípade treba pre spracovateľa certifikátu pripraviť? Aké podklady bude vyžadovať?

K spracovaniu energetického certifikátu sú potrebné výkresy s rozmermi domu, podľa ktorých sa namodeluje objekt do výpočtu. Ak nie sú výkresy, je potrebné objekt zamerať a takto získať jednotlivé rozmery. Určite sú nevyhnutné aj fotografie objektu. Ďalej je potrebné zachytiť konštrukčný stav objektu, teda z čoho je rodinný dom postavený, a typy zariadení, ktorými sa vykuruje a pripravuje teplá voda.

Koľko času celý proces zaberie? Treba sa podľa vás pripraviť na dlhšie čakacie doby v súvislosti so spustením prvej výzvy z Plánu obnovy?

Certifikát sa dá optimálne vypočítať v priebehu niekoľkých dní. Ak však spracovateľa osloví 100 ľudí naraz, tak sa to, samozrejme, prejaví na termíne dodania. Myslím si však, že sa netreba obávať dlhých čakacích dôb, ale zase treba pamätať na to, že takýto dokument sa nedá pripraviť zo dňa na deň. Výzva má trvať do roku 2026, tak dúfajme, že sa z nej ujde každému oprávnenému žiadateľovi.

Je niečo, čo by ešte žiadatelia o dotáciu mali vedieť?
Chcem upozorniť na dve dôležité podmienky. Opatrenia navrhnuté v energetickom certifikáte budovy musíte všetky zrealizovať. Z tohto dôvodu je dobré sa na nich so spracovateľom certifikátu dohodnúť vopred.

Ďalšia dôležitá podmienka je, že energetický certifikát je možné vystaviť len k aktuálnemu dátumu. Systém ministerstva dopravy a výstavby, do ktorého sa energetické certifikáty povinne registrujú, prideľuje certifikátu vždy aktuálny dátum bez možnosti zmeny. Preto nie je možné pôvodný stav datovať v certifikáte napríklad o pol roka skôr.

Rastislav Tvarog rozhovor
Rastislav Tvarog sa venuje energetickej certifikácii budov a úsporám energií | Zdroj: archív R.T.
Ing. Rastislav Tvarog zo spoločnosti TWG-energo je energetický špecialista a audítor. V stavebníctve pôsobí od roku 2002, zaoberá sa prevažne rezidenčnou výstavbou. Od roku 2008 sa venuje energetickej certifikácii budov a úsporám energií.