Ilustračná foto, zatepľovanie

Z európskych zdrojov pôjde na zatepľovanie bytových domov takmer 48 miliónov eur

Prísun financií umožní navýšenie prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu z protikrízového balíka REACT-EU.

Na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pôjde zo zdrojov Európskej únie 47,8 mil. eur. Umožní to navýšenie prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU, ktorý je určený na zmiernenie vplyvov koronakrízy a naštartovanie ekonomík členských štátov EÚ.

Majitelia bytov a nebytových priestorov budú môcť oveľa jednoduchšie získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o tom v piatok informovalo s tým, že s Európskou komisiou vyrokovalo miernejšie podmienky na poskytnutie zvýhodneného úveru.

„S ministerstvom dopravy a výstavby a Štátnym fondom rozvoja bývania sme uzatvorili zmluvu, vďaka ktorej sa zlepší život tisíckam ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Až 47,8 milióna eur sme vyčlenili na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov po celom Slovensku, a to aj na území Bratislavského kraja,“ uviedla ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Podpora na obnovu bytových domov bude poskytnutá cez dlhodobé zvýhodnené úvery vlastníkom bytov a nebytových priestorov s dobou splácania 20 rokov.

„Doteraz bolo možné z eurofondov financovať len komplexnú obnovu bytových domov a projekty tak museli zahŕňať všetkých päť aktivít. Po náročných rokovaniach s Európskou komisiou sa nám však podarilo dosiahnuť výrazný ústupok a nové projekty nemusia povinne kombinovať tri z piatich aktivít potrebných na komplexnú obnovu,“ uviedla vicepremiérka.

Postačujúca bude aj čiastková obnova, čo podľa nej výrazne uľahčí vlastníkom bytov cestu k výhodným úverom zo štátneho fondu, a preto očakáva o túto podporu výrazne vyšší záujem. Oprávnené obdobie na poskytnutie úverov je do 31. decembra 2023, pričom prvé úvery budú poskytnuté ešte tento rok. Podmienky poskytnutia podpory, ako aj ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí 0 % – 2 %. Doteraz boli z programu IROP poskytnuté fondu finančné prostriedky vo výške takmer 171 mil. eur na pokrytie 582 úverov. Do konca minulého roka sa vďaka tomu zlepšila energetická trieda vyše 8 100 domácnostiam a ročná úspora na energiách dosahuje 23 000 kWh. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v dôsledku komplexnej obnovy za rok je na týchto domácnostiach vyše 8 100 ton CO2.

SITA