ASB Články na tému

obnova bytového domu

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027. Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a možnosť odpustiť časť úveru.

SITA -