klimatizácia a vetranie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité, preto by sme im mali venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.

Pojem vetranie sa v posledných rokoch, hľadaním ciest za zdravým prostredím za cenu minimalizácie spotreby energie a uhlíkovej stopy, stal veľmi rozšíreným a citovaným. Zdravé prostredie začína aj končí na dostatočnom množstve čerstvého vzduchu bez škodlivých látok všade tam, kde bývame a dýchame.