V 1. etape bola realizovaná výstavba 21 rodinných domov, v 2. etape sa územie rozrastie o ďalších 25.
Galéria(14)

Tvoršovice: Inšpiratívny experiment, ktorý ukazuje budovanie modernej dediny

Partneri sekcie:

Postaviť jeden dom? Žiadny problém. Ale prepojiť a vpísať plošnú výstavbu novovznikajúcich rodinných domov do tkaniva rázovitej dediny Stredočeského kraja? To už je poriadna výzva, kde okrem umu jednotlivosti musí nastúpiť pochopenie významu splynutia minulosti s prítomnosťou. A zdá sa, že architekti zo štúdia monom k tomu našli kľúč.

Developerský zámer rozčlenený na päť na seba nadväzujúcich fáz, stavebné parcely s rozlohou 9 hektárov, rozsiahly pozemok určený na rezidenčnú zástavbu. V mieste morfologicky trochu členitejší terén, zvlnený a pretkaný zeleňou aj vodnými prvkami.

Prísľub blízkosti zámku Konopiště a golfového ihriska, dobrá dostupnosť na diaľnicu i do hlavného mesta. Tak by znel opis pomerne fádnej situácie z obce Tvoršovice v okrese Benešov, ku ktorej teraz tesnejšie prilieha zóna novovyrastajúcich rodinných domov.

V čom je háčik? V tom, že ono razantné rozšírenie existujúceho intravilánu novostavbami by mohlo zadusiť už aj tak dosť upadajúceho ducha pôvodnej dediny, ak by nebolo zrealizované s dostatočným citom.

V 1. etape bola realizovaná výstavba 21 rodinných domov, v 2. etape sa územie rozrastie o ďalších 25.
Členitý terén záujmového územia nadväzuje na existujúci urbanismus obce Tvoršovice v okrese Benešov.
Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice

Prirodzené členenie

Jadro architekti objavujú v autentickej skladbe dediny, v jej prirodzenom členení, v nadväznej postupnosti námestie – rybník – línia domov. Znovuobjavením tejto rokmi a necitlivými prístavbami zotretej skladby vracajú miestu súdržnosť, nové funkčne napájajú na staré. Keď sa rez rany novej výstavby dobre zahojí, nastane splynutie bez zreteľnej stratifikácie, súrodý a nečlenený celok.

K úspechu však nestačí len replikovať zažitý vzorec usporiadania, nad rámec praktického urbanizmu treba vyriešiť aj sociálne aspekty – začlenenie obyvateľov, vytvorenie minimálnej obslužnosti, garanciu aktívneho vyžitia obyvateľov. Inými slovami, vytvoriť ľuďom priestor na príjemné bývanie.

V 1. etape plánu tu vzniklo 21 takých domov, aby sa v nasledujúcom kroku rozšírili o ďalších 25. Tie budú postupne obsadzovať plochu v okolí priestranného námestia, pričom o širšiu nadväznosť sa postarajú rybníky, ihriská, obchody a altán.

Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice | Zdroj: Alex Timpau

Replikovať nestačí

Stavby sú navrhnuté jednoducho – v objeme i v detaile – a v súlade s racionálnou dedinskou výstavbou. Zoskupené sú obvykle v trojiciach, často s jedným ustúpením z priamej línie tak, aby sa vytvoril spoločne využívaný priestor. Vnútorné niky a nádvoria vnášajú do plánu prvok príjemného prekvapenia.

Objekty majú svetlé, jednotné stvárnenie a sedlové strechy so sklonom 45° bez vonkajších presahov. Veľké zasklené steny obývačiek sú buď v štíte, alebo v pozdĺžnej stene, a to podľa pozície domu v rámci bloku a smerom k výhľadom.

Projektový zámer možno chápať aj ako inšpiratívny experiment, ktorý názorne ukazuje, že dobrý architekt sa nikdy neuspokojí s polovičatosťou a v rámci plošnej zástavby je schopný riešiť zmysluplnosť diela a jeho súvzťažnosť k celku.

Green Village, Tvoršovice
Green Village, Tvoršovice | Zdroj: Alex Timpau

Green Village, Tvoršovice, Česko

Architekt: monom
Vedúci projektu: Michal Bernart, Igor Hobza, Jan Bradáč
Spolupráca: Tomáš Vaněček, Barbora Kabeláčová, Martina Bejčková, Anna Slavíčková, Jakub Vašek, Lucie Nippertová, Thomas Groen, Michaela Novotná
Dodávateľ stavby: S-O-D Holding
Investor:  Real-Treuhand Reality
Rozloha:  7 480 m²
Realizácia: 2020 (1. etapa)

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2022