Ako vytvoriť zdravé prostredie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité, preto by sme im mali venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.

Ak vzduch v miestnosti pravidelne nevymieňame, môže byť až desaťkrát nekvalitnejší ako vonkajší vzduch. Dôvodom je to, že pri našich domácich aktivitách, ako sú varenie, sprchovanie, kúrenie, upratovanie a dokonca aj dýchanie, dochádza k znečisťovaniu vnútorného prostredia. Zároveň, najmä v novostavbách, sa postupne vyparujú niektoré chemické látky, tzv. pomocné látky pri zabudovaní materiálov a môžu ovplyvniť naše zdravie.

Všetky tieto faktory spolu môžu viesť k vzniku nepríjemných pocitov, bolestiam hlavy a krku, k alergiám, dýchacím problémom, ale aj chronickým ochoreniam. Zároveň môže zvýšená vlhkosť, zapríčinená často aj nedostatočným vetraním v domácnostiach, spôsobiť zápach, kondenzáciu a vznik plesní, čo je už situácia, ktorá si vyžaduje urýchlené riešenie.

Riadené vetranie

Trvalé a hlavne riadené vetranie v dobre izolovaných domoch je jediné správne riešenie uvedených problémov. Znečistený vzduch sa odvádza mimo domu a nahrádza čerstvým vonkajším vzduchom. Riadené vetranie zabezpečuje, že sa vetrá len vtedy, keď je to potrebné. V porovnaní s tým je výmena vzduchu v domácnostiach cez otvorené okná veľmi neefektívna a bez kontroly.

Healthbox 3

Healthbox 3 je zariadenie, ktoré nepretržite kontroluje kvalitu vnútorného vzduchu (CO2, vlhkosť, VOC) dynamickými senzormi umiestnenými v konkrétnej miestnosti. Prebieha to tak, že riadiaca jednotka zaregistruje prekročenie limitov, ktoré sú v nej naprogramované, zariadenie sa nastaví na výkon potrebný pre aktuálnu situáciu a začne odvádzať znečistený vzduch von.

Zariadenie Healthbox 3
Zariadenie Healthbox 3 | Zdroj: Renson

Intenzita vetrania je tak prispôsobená aktuálnej potrebe a aktuálnemu stavu v domácnosti – vzduch sa vymení, resp. vetranie sa zastaví aj bez nášho zásahu. Vetracie zariadenie môže pritom zareagovať aj na náš pokyn daný cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne.

Decentrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou Endura twist®
Decentrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou Endura twist® | Zdroj: Renson

Osadenie riadeného vetrania si vyžaduje aj prísun vzduchu, čiže potrebujeme zdroj čerstvého vzduchu. Donedávna sa počítalo s tým, že čerstvý vzduch sa dostane do budovy netesnosťami. Pri vysokých požiadavkách na tesnosť okien a detailov v stavbe sa však tento spôsob pretransformoval do kontrolovaného prísunu vzduchu cez vetracie zariadenia na to určené a zároveň umiestené tam, kde majú byť.

Ak bude prísun vzduchu v mieste okien, možno použiť vetracie jednotky Renson, ktoré neovplyvňujú parametre okien – napríklad typ Invisivent.

Invisivent

Diskrétna ventilačná mriežka umiestnená nad rámom okna umožňuje regulovaný prívod čerstvého vzduchu a nenarúša celkový vzhľad okna. Samoregulačná vnútorná klapka v prednej časti mriežky zabraňuje vzniku prievanu a prispôsobuje sa tlaku vetra.

Invisivent má aj vysokú odolnosť proti vonkajšiemu hluku – v otvorenej polohe dokáže naplniť parametre okna s hlukovou izoláciou a je určená aj na extrémne zaťaženie spôsobené umiestnením bytov pri križovatkách. Takisto má veľmi dobrý koeficient U (W/m2 . K), takže je kombinovateľná so všetkými materiálovými riešeniami okien. Je vybavená ochranou proti hmyzu a možnosťou osadenia antistatického prachového filtra.

K dispozícii sú aj regulátory a usmerňovače vetrania. Vetracia jednotka je navrhnutá tak, aby využívala tzv. Coanda efekt, tzn. fyzikálny jav umožňujúci zmiešavať chladnejší a teplejší vzduch prirodzeným spôsobom.

Endura delta

Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta patrí k vyváženej ventilačnej skupine, známej ako ventilačné systémy typu D. Všetky rekuperačné jednotky majú už v základnej výbave senzory CO2, vlhkosti a VOC (pachy), ktoré sústavne monitorujú kvalitu vnútorného prostredia. Vďaka tomu môže systém pracovať s vysokou energetickou účinnosťou.

Intenzita vetrania sa zvýši iba vtedy, ak niektorý zo sledovaných parametrov prekročí nastavený limit. Celý proces prebieha úplne automaticky a možno ho sledovať, resp. doň zasahovať, pomocou ovládacieho displeja alebo mobilnej aplikácie.

Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta
Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta | Zdroj: Renson

Endura twist®

Pod týmto názvom ponúka Renson decentrálne ventilačné jednotky s rekuperáciou. Môžu byť inštalované horizontálne (nad rámom okna) alebo vertikálne (zboku okenného rámu). Vo vertikálnej polohe sa dajú ideálne kombinovať s tieniacimi roletami alebo žalúziami. Sú vhodné do novostavieb, ale aj na rekonštrukcie.
Inovatívna technológia periodického striedania minimálne dvoch ventilátorov zaisťuje súčasne kontinuálny prívod čerstvého a zároveň odvod znečisteného vzduchu.

Každá ventilačná sekcia cyklicky strieda prívod a odvod vzduchu tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť rekuperácie tepla.

Jednotky Endura twist® majú malú spotrebu elektrickej energie a nízku hlučnosť. Sú voliteľne dostupné s ovládacím panelom, ktorý má integrovanú indikáciu kvality vzduchu a filtrami G3, F7. Vďaka cyklickému striedaniu smeru vetrania nemôže dôjsť v zariadení k zamrznutiu a vzniku kondenzátu. V lete sa, naopak, zabráni prívodu ohriateho vzduchu zvonku bypassom.

Ventilačná mriežka Invisivent
Ventilačná mriežka Invisivent | Zdroj: Renson

Waves

Malý inteligentný ventilátor Waves je vybavený senzormi (CO2, VOC, vlhkosť), ktoré pravidelne monitorujú kvalitu vzduchu a riadia výkon odsávania. Waves je veľmi ekonomický a efektívny, ale zároveň tichý. Maximálny vetrací výkon je 75 m3/h (38 Pa), maximálna spotreba je 4,5 W a rozmery sú 185 × 185 × 50 mm. Aplikácia je dostupná na internete, mobilom tak možno kedykoľvek zistiť kvalitu vzduchu v interiéri.

Ochrana pred prehrievaním a ostrým svetlom

Prirodzené slnečné svetlo dáva mnoho pozitívnej energie a vytvára príjemný pocit. No ak je príliš ostré a relatívne nízko vzhľadom na okno, je vhodné vykonať príslušné opatrenia na tienenie. Tieniace systémy, či už látkové vonkajšie clony, alebo slnolamy, pomáhajú užívať si slnko a slnečný svit po celý rok.

Tieto prvky chránia vnútorný priestor pred prehrievaním a nepríjemným a priamym osvitom hlavne v letnom období a, naopak, pomáhajú chrániť pred vetrom a dažďom v čase, keď už počasie nie je také príjemné.

Prehrievanie objektov je pritom čoraz väčším problémom, pretože počet horúcich dní v Európe neustále rastie. Uplynulé štyri roky boli zatiaľ najhorúcejšie v histórii.

Dnešné domy sú veľmi dobre izolované, čo je v chladnom období dobré, no v teplom letnom období je to prekážka úniku prehriateho vzduchu. Aj z toho dôvodu sa bude klásť čoraz väčší dôraz na chladenie objektov v letnom období a na ústupe bude vykurovanie.

Látkové slnečné clony Fixscreen a Topfix

Prispievajú k vizuálnemu komfortu hlavne počas obdobia, keď je slnko relatívne nízko a spôsobuje nepríjemný osvit, ktorý môže rušiť pri sledovaní televízie či práci na počítači. Látková vonkajšia clona zároveň chráni interiér pred prehriatím, keďže dokáže zastaviť až 90 % tepelnej energie pred oknom.

Látkové slnečné clony Fixscreen
Látkové slnečné clony Fixscreen | Zdroj: Renson

Voľbou vhodnej látky (fyzikálne parametre, fareb­nosť…) dosiahneme optimalizáciu vnútorných priestorov, získame dizajnový doplnok a pritom nestratíme vizuálny kontakt s okolím (samozrejme, s výnimkou blackout verzie). Novinkou je Solar screen – Fixscreen 100 evo Solar, ktorý využíva solárnu energiu.

Legislatíva vs zdravie

V rámci požadovaných úspor energie hrajú legislatívne požiadavky dôležitú rolu, no dodržanie týchto predpisov nie je ešte zárukou vytvorenia zdravého domu. Je preto potrebné oboznámiť sa dôkladne so všetkými faktormi, ktoré ho ovplyvňujú.

Inteligentný ventilátor Waves
Inteligentný ventilátor Waves | Zdroj: Renson

Viac na www.renson.eu,
www.renson-outdoor.com

Článok vznikol v spolupráci s firmou Renson.
Foto: Renson