Názorne ukážeme, ako usporiť za energie pri riadenom vetraní s rekuperáciou tepla

Klasickým vetraním cez otvorené okná síce dochádza k výmene vydýchaného vzduchu, z interiéru sa ale stráca značné množstvo tepla. Riadeným vetraním s rekuperáciou tepla je zaistený neustále čistý vzduch s minimálnymi stratami tepla a navyše bez starostí spojených s pravidelným vetraním!

Systém komfortného vetrania využíva účinok vzduchotesných plášťov budov, čo znamená nielen úsporu nákladov, ale aj komfort prívodu čerstvého čistého vzduchu do interiéru.

„Hlavnou výhodou vetracích systémov s rekuperáciou tepla sú nezanedbateľné energetické úspory. Ak je dom riadne tesnený, môže správne navrhnutý vetrací systém znížiť tepelnú stratu vetraním až o 90 %. V bežných moderných domoch tak vetrací systém ušetrí 30 až 50 % tepelnej energie potrebnej na kúrenie, čo popri ostatných parametroch domu môže značiť ušetrené čiastky v tisícoch,“ popisuje na začiatok Ondřej Syřínek, obchodno-technický zástupca spoločnosti Zehnder, výrobcu systému komfortného vetrania s rekuperáciou tepla a dizajnových radiátorov.

Pokračuje: „Aby ale informácie o úsporách energie neostali iba v teoretickej rovine, pripravili sme si tri konkrétne príklady. V prvom prípade sme reálnym meraním v rodinnom dome vypočítali ročnú energetickú úsporu pri použití systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Pri ďalších dvoch domoch sme výpočtom porovnali energetické straty pri „manuálnom“ vetraní oknami a pri systéme komfortného vetrania s rekuperáciou tepla.“ Prehľadné porovnanie vyčíslených úspor v jednotlivých prípadoch nájdete uvedené nižšie.

tichá a energeticky úsporná vetracia jednotka Zehnder ComfoAir Q patrí k tým naj-lepším na trhu
Tichá a energeticky úsporná vetracia jednotka Zehnder ComfoAir Q patrí k tým naj-lepším na trhu | Zdroj: © Zehnder Group

PRÍKLAD Č. 1

Lokalita: okres Frýdek-Místek

Bungalov v okrese Frýdek-Místek
Bungalov v okrese Frýdek-Místek | Zdroj: © Zehnder Group

Parametre domu:

 • Typ stavby: bungalov
 • Úžitková plocha: 125,2 m2, dispozícia 4+kk
 • Nastavená vnútorná teplota: 22 °C
 • Tepelná strata domu: 3,7 kW
 • Zdroj kúrenia: tepelné čerpadlo (COP 3,2)
 • Riadené vetranie: Zehnder ComfoAir Q350 s entalpickým výmenníkom bez predhriatia
 • Nastavená výmena vzduchu (celoročne): 0,46 objemu vzduchu/hod (155 m3/hod)

 

 účinnosť

rekuperácie

koncentrácia CO2 (priemer)ročná spotreba jednotky ročná úspora vetraním 2022ročná úspora vetraním 2023
vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder91 %< 700 ppm24 €310 €619 €

Ročná úspora vetraním bola vypočítaná z ceny 0,15 €/kWh v roku 2022 a 0,30 €/kWh v roku 2023. Následkom výrazného nárastu cien energií je medziročný rozdiel v úspore 309 €. Zároveň sa pri reálnom meraní dosiahla vysoká kvalita čerstvého čistého vzduchu v interiéri, pretože sa koncentrácia CO2 dlhodobo držala v priemere pod hodnotou 700 ppm.

PRÍKLAD Č. 2

Drevostavba typu bungalov
Drevostavba typu bungalov | Zdroj: © Zehnder Group

Parametre domu:

 • Typ stavby: bungalov
 • Typ konštrukcie: drevostavba
 • Energeticky vzťažná plocha: 129,5 m2
 • Zdroj kúrenia: tepelné čerpadlo (+ fotovoltická elektráreň)
 • Nastavená vnútorná teplota: 20 °C

Bilancia strát energie

Pri vetraní oknami
Pri vetraní oknami | Zdroj: © Zehnder Group
S využitím riadeného vetrania
S využitím riadeného vetrania | Zdroj: © Zehnder Group

Pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla je viditeľný významný pokles energetických strát spojených s výmenou vzduchu (z 35 % pri vetraní oknami na 5,7 %), dôsledkom čoho došlo aj k zmene stupňa energetickej náročnosti domu na mimoriadne úspornú triedu A.

 tepelné straty po odpočítaní využiteľných ziskov energie podiel strát vetraním reálna strata vetraním* úspora
vetranie oknami4,694 MWh/rok35 %482 €
vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder2,299 MWh/rok5,7 %39 €443 €

* pri cene 0,30 € za 1 kWh

Úspora vďaka riadenému vetraniu s rekuperáciou tepla v porovnaní s vetraním oknami v bungalove o veľkosti 130 m2 dosahuje 443 €. Odhad ročnej spotreby energie s vetracou jednotkou Zehnder ComfoAir Q je 34 €.

 PRÍKLAD Č. 3

Poschodová drevostavba
Poschodová drevostavba | Zdroj: © Zehnder Group

Parametre domu:

 • Typ stavby: poschodový dom
 • Typ konštrukcie: drevostavba
 • Energeticky vzťažná plocha: 181,2 m2
 • Zdroj kúrenia: tepelné čerpadlo (+ fotovoltická elektráreň)
 • Nastavená vnútorná teplota: 20 °C

Bilancia strát energie

Pri vetraní oknami
Pri vetraní oknami. | Zdroj: © Zehnder Group
Pomocou riadeného vetrania:
Pomocou riadeného vetrania | Zdroj: © Zehnder Group

Ako aj v prípade bungalovu sa porovnanie bilancie energetických strát pohybuje na podobných hodnotách – v prípade využitia systému riadeného vetrania sa znižuje strata tepla vetraním na prijateľných cca 6 %.

 tepelné straty po odčítaní využiteľných ziskov energie podiel strát vetraním reálna strata vetraním* úspora
vetranie oknami5,357 MWh/rok35,8 %562 €
vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder2,612 MWh/rok5,9 %45 €517 €

* pri cene 0,30 € za 1 kWh

Inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou tepla v poschodovom RD s plochou 181 m2 poskytuje úsporu vo výške 517 €. Odhad ročnej spotreby energie vetracej jednotky Zehnder ComfoAir Q je 34 €.

Ďalšie zaujímavé informácie a podrobnejšie údaje k meraniu sú dostupné na webinári Úspora s komfortom.

Prednosti a výhody riešenia vetrania Zehnder nájdete na webových stránkach. Vypracujeme bezplatný návrh systému nielen pre odborníkov, ale aj pre všetkých záujemcov.

Zdroj: PR článok Zehnder Group Czech Republic s.r.o.