SAUTER Smart Actuator – Flexibilita kombinovaná s prediktívnou údržbou

Smart Actuator je pohon ventilov s integrovaným voľne programovatelným regulátorom, ktorý umožňuje autonómne vykonávanie regulácie kúrenia, vetrania a klimatizácie.

Zároveň poskytuje cloudové konfiguračné údaje na riadenie ďalších komponentov vykurovacích a chladiacich okruhov, ktoré môžu byť pripojené pomocou rozširujúceho modulu. Uvedenie do prevádzky sa vykonáva jednoduchou konfiguráciou v mobilnej aplikácii Smart Actuators.

Prevádzkové údaje sú vizualizované cez Sauter Cloud, čo umožňuje online optimalizáciu prevádzky pomocou uvedenej sofistikovanej mobilnej aplikácie.

Na pohodlnú integráciu SAUTER Smart Actuator-u priamo do Cloudu sa v najjednoduchšom prípade používa bezdrôtová sieť (WLAN). Najmä prevádzkovatelia malých zariadení profitujú z monitorovania a ovládania svojich systémov pomocou smartfónu prostredníctvom Cloudu SAUTER. Ďalšie komunikačné rozhrania ponúkajú užívateľom možnosti pripojenia pre všetky aplikácie. Tento flexibilný inteligentný regulátor obsahuje rozhrania WiFi, RS-485, RJ45 (BACnet/IP, MS/TP) ktoré umožňujú integráciu do sietí BMS.

Prediktívna údržba namiesto reaktívnej, Cloudové služby SAUTER siahajú od uvedenia do prevádzky cez monitorovanie zariadení až po optimalizáciu a prediktívnu údržbu. Základom týchto služieb je nepretržitá kontrola. To je možné pomocou údajov o stave zariadenia, ktoré zaznamenáva Smart Actuator. Tieto sa následne prenášajú do Sauter Cloudu a tu sa údaje analyzujú porovnaním s referenčnými hodnotami. Aktuálny stav zariadení je kedykoľvek k dispozícii čo umožňuje včasné naplánovanie údržby.

Viac informácií nájdete na www.sauter.sk

Zdroj: Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.