Vetranie školských tried so Systemair Sense

Kompaktná decentralizovaná vetracia jednotka nielen pre obdobie pandémie

V nedostatočne vetraných vnútorných priestoroch s veľkým počtom ľudí môže koncentrácia CO2 vo vzduchu prekročiť odporúčané hodnoty, čo môže negatívne ovplyvniť zdravie a pohodu ľudí.

Výskumy ukazujú, že za akademický úspech je zodpovedná aj kvalita vzduchu v triedach. Časy, keď sa teplota a hladina CO2 v triedach regulovali nekomfortným otváraním a zatváraním okien, sú preč. Systemair preto vyvinul riešenie na mieru – kompaktnú decentralizovanú vetraciu jednotku pre priznanú podstropnú montáž.

Jedná sa o priestorovo úsporné riešenie, ktorého cieľom je poskytnúť nepretržitý prívod čerstvého filtrovaného vzduchu a jeho efektívnu distribúciu v celom vetranom priestore. O energetickú efektívnosť sa starajú úsporné EC ventilátory a hliníkový protiprúdový rekuperátor s účinnosťou spätného získavania tepla až 90%.

Zdroj: Systemair

Samozrejmosťou je vstavaný regulačný systém umožňujúci automatizovaný chod jednotky na základe požadovaných hodnôt teploty a koncentrácie CO2 vo vetranom priestore.

Zaujímavosťou je možnosť použitia špeciálneho virucídneho (neutralizuje vírusy a baktérie) filtra DELTRI+ pre odvádzaný vzduch, čím sa v období zvýšeného výskytu vírusových ochorení chráni interiér jednotky pred kontamináciou vírusmi (vrátane SARS-CoV-2). Vďaka tomu je voči vírusom a baktériám zabezpečená 100% ochrana privádzaného čerstvého vzduchu.

www.systemair.sk

Zdroj: Systemair a.s.