ASB Články na tému

CTP Invest SK

Developer, vlastník a správca priemyselných nehnuteľností CTP spustil v Devínskej Novej Vsi výstavbu modernej haly a občianskej vybavenosti v podobe parku a plôch určených na šport. Prvé práce začal v tomto roku koncom júla. Areál ihriska, ktorý bude slúžiť obyvateľom nielen priľahlých bytových domov, ale všetkým z Devínskej Novej Vsi či jej návštevníkom, otvorí CTP pre verejnosť v máji 2024.

Stanislav Pagáč, riaditeľ CTP pre Slovensko, v rozhovore vysvetľuje, prečo pred 10 rokmi nakúpili pozemky na východe Slovenska a prečo začali s výstavbou v tejto lokalite. Tento región má podľa neho nedostatok priemyselných nehnuteľností v porovnaní s dopytom a jeho potenciálom, a to všetko sa podpisuje na miere ekonomického rastu.

Novú variabilitu funkcií priestoru, ktorý osloví perspektívnych nájomcov a oživí spoločenský život v centre Bratislavy prinesie rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania v Bratislave. Hoci sa práce na rekonštrukcii začali už v januári tohto roka, až teraz sa odhaľuje jeho budúca podoba.

Monika Voleková -

Priemyselné zóny môžu dnes výrazne meniť charakter okrajových častí miest či obcí. Už dávno neplatí, že sú na príťaž. Naopak, prinášajú benefity nielen v podobe podielových daní, ale aj nových sprievodných investícií do infraštruktúry. Zároveň vplývajú na mobilitu obyvateľstva, ktoré nemá dôvod presúvať sa do iných lokalít za prácou. Viac o tejto téme hovoril Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku.

Už dávno neplatí premisa, že priemyselné budovy sú zákonite sivou zónou miest. Postupný prerod nastal v posledných desaťročiach a dnes vznikajú moderné areály, ktoré dopĺňajú celkovú funkciu miest. Dôkazom je najväčší slovenský priemyselný developer CTP, ktorý vo svojich parkoch využíva inteligentné riešenia s dôrazom na efektivitu a udržateľnosť.