Vnáranie priemyselných parkov do blízkosti obytných zón udržiava život v meste

Partneri sekcie:

Priemyselné zóny môžu dnes výrazne meniť charakter okrajových častí miest či obcí. Už dávno neplatí, že sú na príťaž. Naopak, prinášajú benefity nielen v podobe podielových daní, ale aj nových sprievodných investícií do infraštruktúry. Zároveň vplývajú na mobilitu obyvateľstva, ktoré nemá dôvod presúvať sa do iných lokalít za prácou. Viac o tejto téme hovoril Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku.

Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku.
Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku. | Zdroj: CTP Invest SK

Hovorí sa, že susedské vzťahy sú veľmi dôležité. Ak sa so susedom hneváte, je to nepríjemnosť, ktorú nevyváži ani najlepší a najmodernejší dom. Priemyselné parky neboli považované za dobrého suseda. Ako sa konkrétne vám darí túto stigmu odstraňovať a meniť?

Zámer vybudovať priemyselný park sa začína dôslednou prípravou v súlade s platným územným plánom obce alebo mesta. CTP nezasahuje do územných plánov. V ďalšom kroku je pre nás samozrejmosťou získať stanovisko EIA a komunikovať náš zámer v zastupiteľstve, kde je verejne prerokovaný. CTP aktívne komunikuje so susedmi a v spolupráci s nimi identifikuje spoločné potreby a záujmy. Najdôležitejšie je, že komunikujeme. K zmene vlastne ani nemusí dôjsť. Otvorenou komunikáciou je vzťah nastavený korektne už od začiatku.

Aké aktivity ste realizovali v duchu tejto filozofie minulý rok a v ktorých lokalitách?

Z našich projektov z roku 2022 by som spomenul výstavbu priemyselnej haly v CTParku Žilina v Gbeľanoch, ktorá dôsledne dodržuje predpísané podmienky obce na odklon obsluhy haly od obytnej zóny. Významnú úlohu zohráva aj podpora komunít, ktoré fungujú v susedstve našich parkov, či v konkrétnych mestách.

V minulom roku to boli napríklad podpora detí stolnotenisového klubu STK Devínska Nová Ves, alebo podpora výstavby a rekonštrukcie šatní pre deti z futbalového klubu TJ Družstevník Hričov. Už tretí rok spolupracujeme s občianskym združením Zaži Trenčín, s ktorým organizujeme ESG Akadémiu pre stredoškolákov z Trenčína a okolia a program Zážitkové vzdelávanie v lesnej učebni pre žiakov ZŠ v Trenčíne.

Zdroj: CTP Invest SK

Akú máte spätnú väzbu od občanov, komunít či samospráv? Aké sú ich najčastejšie problémy či požiadavky, s ktorými sa obracajú na vás?

Spätná väzba je v prevažnej miere pozitívna ako od samospráv, tak aj od občanov. Najčastejšie sa na nás obracajú s požiadavkami na podporu verejnej infraštruktúry a OZ pre podporu mládeže.

Nie je to suplovanie nečinnosti samospráv? Ako to vnímate?

Nenazval by som to nečinnosťou. Samosprávy majú široké spektrum povinností voči občanom a CTP je silné v konkrétnej lokalite. Tu samosprávy aktívne konajú a sú hlasom občanov.

Majú občania alebo združenia možnosť prihlásiť sa do konkrétnych programov, alebo akou formou s nimi komunikujete?

Áno, takúto možnosť podporujeme. Kontakty sú uvedené na našich webových stránkach. Aktuálne podporujeme najmä programy, ktoré sú určené pre mládež a deti, a to bez limitu na konkrétnu lokalitu.

Priemyselné parky sú prvkom, ktorý dotvára celkový charakter miest. Zmenilo sa podľa vás vnímanie priemyselných parkov za uplynulých 10 – 15 rokov? Majú sa približovať k obytným zónam a môžu byť vkusnou súčasťou miest?

Určite áno. Vnáranie výrobných či skladových plôch, a tým aj pracovných miest, do obytných zón, respektíve do ich blízkosti, je z nášho pohľadu dôležité pre budúcnosť udržania živého mesta.

Máme aj na Slovensku takýto konkrétny príklad symbiózy mesta a priemyselnej zóny?

Z nášho portfólia sú to napríklad CTPark Bratislava v Devínskej Novej Vsi a CTPark Žilina Airport v Dolnom Hričove, kde sú parky skutočnou súčasťou obce.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.