Najväčšie príležitosti v podobe zahraničných investícií východ Slovenska ešte len čakajú

Spoločnosť CTP sa ako jediná z priemyselných developerov pustila do špekulatívnej výstavby hál na východnom Slovensku. Ťažiskovými lokalitami sú Košice a Prešov. V Prešove tento rok dokonca odštartovala nový projekt na zelenej lúke pri leteckej základni. Prvá hala s výmerou 11 tisíc m² bude k dispozícii už koncom tohto roka.

Potenciál na východe

Hlavným impulzom pre aktívny rozbeh investícií na východe Slovenska bola absencia tzv. A class industriálnych nehnuteľností. Región má dostupnú a kvalifikovanú pracovnú silu, pôsobia tu vysoké školy od technického po humanitné zameranie.

Približne 11 tisíc študentov predstavuje pre investorov kvalitnú odbornú pracovnú silu a dobré zázemie pre ďalší rozvoj. Dostavba prešovského obchvatu, plynulé prepojenie Košíc s Prešovom a celkovo dobrá dostupnosť na diaľnicu D1 výraznejšie zjednodušili logistiku pre potenciálnych klientov.

Očakávania sú vysoké. Som presvedčený, že východné Slovensko tie najväčšie príležitosti v podobe strategických zahraničných investícii ešte len čakajú,“ hovorí Ján Rakovský, Senior Business Developer CTP. Výhodou košického CTParku je taktiež medzinárodné letisko v Košiciach, ktoré je vnímané ako veľké plus pri rozhodovaní zahraničných investorov.

Zdroj: CTP Invest SK

Klienti chcú stavby na kľúč, ale aj expanziu do nových lokalít

Výstavba priemyselných nehnuteľností na východe Slovenska je aj reakciou na dopyt od existujúcich klientov. „Až približne 80 % rastu CTP a nových obchodných prípadov pochádza od nich. Je pre nás preto kľúčové starať sa o existujúce portfólio a hľadať prieniky pre ďalšiu spoluprácu,“ potvrdzuje Ján Rakovský.

Na východnom Slovensku CTP stavia tiež priamo na kľúč s následným dlhodobým prenájmom. CTP si dlhodobo drží obsadenosť svojho portfólia, týka sa to aj Slovenska. Dosahuje úroveň viac ako 95 %. Pri aktuálnej situácii a vysokom dopyte zo strany nájomcov developer očakáva, že sa toto percento v nasledujúcich 2 rokoch ešte zvýši.

Zdroj: CTP Invest SK

Spolupráca s mestom, zlepšovanie kvality života

Kooperácia s mestom a miestnou komunitou je pre CTP veľmi dôležitá. Je to filozofia, ktorú developer uplatňuje vo všetkých lokalitách, kde pôsobí. Na východnom Slovensku sa stretáva s aktívnym prístupom samosprávy, ktorá pomáha aj pri získavaní nových investorov.

V parkoch vznikajú pracovné príležitosti pre tisíce ľudí, preto je pre CTP dôležité zároveň zlepšovať kvalitu života. „Môžem spomenúť koordináciu pri začlenení nových industriálnych parkov do trasy mestskej hromadnej dopravy alebo rozšírenie trafikonu v existujúcich parkoch,“ vymenúva Ján Rakovský z CTP.

CTP chce byť dobrým susedom a často aj fyzicky susedí s obytnými štvrťami, kde žijú zamestnanci parku so svojimi rodinami.

„Naše parky preto obohacujeme o množstvo zaujímavých prvkov, ktoré okrem iného súvisia aj s našim záväzkom znižovať uhlíkovú stopu a byť šetrný k životnému prostrediu. Mám na mysli napríklad výsadbu stromov, fotovoltické panely na strechách hál, retenčné jazierka, oddychové zóny, či dokonca v niektorých prípadoch aj workoutové ihriská, či včelie úle priamo v parku,“ uzatvára Ján Rakovský.

Prešov Sever

Celková plocha: 43,2 ha pozemku pre industriálne využitie
Zastavaná plocha: 0 m² – potenciál na viac ako 200 000 m²
Plocha vo výstavbe: 11 000 m²
Voľné kapacity: 0 m²
Charakteristika: vhodný pre priemyselnú výrobu a väčšie fabriky

Prešov Juh

Celková plocha: cca 140 000 m² pozemku pre industriálne využitie
Zastavaná plocha: Aktuálne dokončených 25 000 m²
Plocha vo výstavbe: 13 000 m², celkový potenciál 63 113 m²
Voľné kapacity: 10 000 m²
Charakter: strategická poloha parku ideálna pre logistiku

Košice

Celková plocha: 30 ha pozemku pre industriálne využitie
Zastavaná plocha: 77 000 m²
Plocha vo výstavbe: príprava výstavby haly cca 27 000 m²
Voľné kapacity: cca 6 000 m²

www.ctp.eu

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.