ctp ba 16 cropped

ESG otvára dvere zodpovednosti a intenzívnejšej spolupráci s komunitami

Filozofia ekonomického rastu so zodpovednosťou za životné prostredie je pre CTP už od vzniku firmy hlavným kritériom pri návrhu a prevádzke priemyselných parkov.

„ESG nie je len o zelených riešeniach. Je to aj o spoločenskej zodpovednosti a etickom podnikaní. Etika podnikania prebieha v uzavretých obchodných vzťahoch a interných nastaveniach spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť je však tá, ktorá je najviditeľnejšia. CTP je dobrým susedom vo všetkých 14 lokalitách na celom Slovensku. Podporujeme lokálne komunit­né združenia, dobrovoľníkov, školy či materské školy. Je to pre nás prirodzené,“ hovorí Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku.

Zdroj: CTP Invest

Okrem spomínaných etických princípov a CSR, tvoria stratégiu ESG spoločnosti CTP ďalšie dva piliere.  V oblasti životného prostredia a udržateľnosti stavieb CTP nedávno ukončila výstavbu 4 fotovoltických elektrární, ktoré budú  pokrývať  približne 40  % vlastnej spotreby samotných hál v Bratislave, Trnave, Žiline a Námestove s celkovým výkonom vyše 1,6 MWp. Všetky nehnuteľnosti CTP sú certifikované podľa metódy BREEAM in Use na úrovni „veľmi dobré“ a vyššie. Inšpiratívny projekt má v CTParku v Bratislave, kde umiestnilo úle s pol miliónom včiel, ktoré pomáhajú zachovať lokálnu biodiverzitu.

Významnú úlohu v rámci ESG zohráva vzdelávanie a práca s mládežou, či podpora komunít. CTP dlhodobo spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach. Podieľa sa na tvorbe tém záverečných prác a na prednáškach.  CTP má aktuálne otvorený výskumný grant „Buď 1 s 1“, vďaka ktorému môžu študenti a vedecké kolektívy získať podporu až 7 000 eur.

Druhý rok podporuje Zážitkový program pre deti zo ZŠ v Trenčíne a okolia venovaný ekológii. Pre stredoškolákov v Trenčíne pripravuje CTP Akadémiu zameranú na ESG. Novinkou v aktivitách zameraných na mládež je výzva pre žiakov stredných umeleckých škôl EnviroDesign Challenge, v ktorej majú navrhnúť dizajn požiarnej nádrže v CTParku Prešov.

Zdroj: CTP Invest SK, spol. s r.o.