Zelená cesta je správna, platí to aj pre priemyselné zóny

Už dávno neplatí premisa, že priemyselné budovy sú zákonite sivou zónou miest. Postupný prerod nastal v posledných desaťročiach a dnes vznikajú moderné areály, ktoré dopĺňajú celkovú funkciu miest. Dôkazom je najväčší slovenský priemyselný developer CTP, ktorý vo svojich parkoch využíva inteligentné riešenia s dôrazom na efektivitu a udržateľnosť.

Dnes už developeri uvažujú ekologicky a vnímajú svoj podiel na vývoji v oblasti životného prostredia. Je príjemné zistiť, že nejde len o formálnu deklaráciu, ale o konkrétne kroky, ktoré prinášajú výsledky a sú motivujúce pre ďalšie subjekty.

Uhlíková neutralita

Prispievať k znižovaniu emisií je dnes cieľ, ktorý už bežne zahŕňa ESG stratégia uvedomelej firmy. CTP pracuje na tomto cieli dlhodobo. A tak sa môže pochváliť, že v rámci kategórie 1 a 2, do ktorých sa delia emisie, je uhlíkovo neutrálna. „Ide o tzv. priame emisie vyplývajúce z našej činnosti, ale aj o nepriame emisie z energie, ktoré sú s našou činnosťou spojené,“ hovorí Ivan Pastier, Business Development Director spoločnosti CTP pre Slovensko.

Zdroj: CTP Invest SK

CTP si zvolilo zaujímavú cestu, ako znižovať uhlíkovú stopu. „Rozhodli sme sa, že budeme v spoločnosti vytvárať rovnováhu. Každý meter zastavanej plochy vyvážime rovnakým podielom lesnej plochy. Aktuálne sme na úrovni 58 %. V roku 2019 sme kúpili 5,6 milióna m² lesov a na ich revitalizáciu a zvýšenie biodiverzity vysadili vyše 108-tisíc stromov. Tieto lesy sú prístupné verejnosti,“ hovorí Ivan Pastier.

Aktuál­ne CTP vlastní lesy v Českej republike, no podobný zámer má aj doma. Inšpiratívny projekt má v CTParku v Bratislave, kde umiestnilo úle s pol miliónom včiel. Tie opeľujú okolitú zeleň a pomáhajú udržať tradičné rastlinné druhy.

Zdroj: CTP Invest SK

Energie a efektívna spotreba

CTP nedávno ukončilo realizáciu štyroch fotovoltických elektrární, ktoré pokryjú približne 40 % spotreby samotných hál v Bratislave, Trnave, Žiline a v Námestove s celkovým výkonom vyše 1,6 MWp. „Fotovoltika je jeden zo spôsobov, ako sa dopracovať k energeticky efektívnej prevádzke nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Peter Janko, Head of Property pre CTP Slovensko. Dnes má CTP pripojených na existujúce FV deväť objektov, v budúcom roku pribudne ďalších šesť FVE, na ktoré bude pripojených minimálne sedem budov.

CTP je jedným z lídrov, ktorý aplikuje zelené riešenia pri projekcii, výstavbe a prevádzke svojich priemyselných nehnuteľností. V pláne má diverzifikovať prípravu teplej vody na vykurovanie administratívnych častí budov prostredníctvom termiky. V tejto oblasti si stanovilo cieľ, že od roku 2025 budú všetky novopostavené budovy nezávislé od fosílnych palív.

Dnes sú všetky nehnuteľnosti CTP certifikované podľa metódy BREEAM in Use na úrovni „veľmi dobré“ a vyššie. Nejde pritom len o nové budovy. CTP ako developer, ktorý budovy prevádzkuje dlhodobo, chce zabezpečiť ich udržateľnosť počas celého životného cyklu.

Šetrenie vodou

Vodné zdroje patria medzi vyčerpateľné a s vodou je nutné narábať rozumne. CTP dlhodobo využíva na polievanie zelene v priemyselných parkoch aj zachytenú dažďovú vodu a tzv. sivú vodu. Na stole sú aj projekty rozdelenia rozvodov vody v rámci CTParkov, ako aj samotných budov na úžitkovú a pitnú vodu, ale aj projekt diaľkového odpočtu spotreby elektriny, plynu a vody.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.