Pohlaď na zrekonštruovaný Obchodný dom Dunaj a Dom odievania z Námestia SNP v Bratislave
Galéria(4)

Ikonický obchodný dom Dunaj sa zmení. Novú tvár mu dodajú Bogle Architects

Novú variabilitu funkcií priestoru, ktorý osloví perspektívnych nájomcov a oživí spoločenský život v centre Bratislavy prinesie rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania v Bratislave. Hoci sa práce na rekonštrukcii začali už v januári tohto roka, až teraz sa odhaľuje jeho budúca podoba.

Fasády oboch budov bývalých obchodných domov na Námestí SNP, ktoré bolo a je dejiskom dôležitých udalostí v živote slovenskej spoločnosti, sú všeobecne známe. Ich architektonický výraz zostane zachovaný a fasády budú znovu postavené ako repliky, ktoré vyhovujú moderným technickým požiadavkám.

Ambíciou investora je znovu nainštalovať známe neónové logo na fasádu, čo si vyžiada konzultácie s pamiatkármi. Na podporu pešieho pohybu návštevníkov oboch objektov a v lokalite bude veľmi dôležité prepojenie Námestia SNP a Nedbalovej ulice cez veľkorysé átrium.

Vstup do Domu odievania
Vstup do Domu odievania. | Zdroj: CTP

„Hlavným motívom bolo opäť oživiť budovu počas celého dňa. Chceme to dosiahnuť zdravým mixom funkcií, kombinácie food, maloobchodu, kancelárskych priestorov, entertaimentu a bývania,“ priblížil Ivan Šimo, riaditeľ pre výstavbu v spoločnosti CTP. Investor využije aj systém zdieľaných kancelárií CLUBCO, ktorý z Brna v Českej republike rozširuje do Bratislavy.

Projektový manažér Boris Randa spresnil, že v projekte bude 10 apartmánov na bývanie. Nie sú však určené na predaj, investor ich bude prenajímať. Rovnako celá budova ostane vo vlastníctve investora. Za výzvy v príprave náročného projektu považuje lokalitu, zachovanie genia loci a nájdenie takej štruktúry a funkcie budov, aby boli plnohodnotne využité v budúcnosti. Pri riešení funkcií v projekte postupovali v súlade s územným plánom.

Obchodný dom Dunaj čaká komplexná rekonštrukcia a Dom odievania dekonštrukcia dvoch krajných traktov a dvoch najvyšších podlaží a dostavba troch podlaží. Jeden z vybúraných krajných traktov bude spojovacím átriom a druhý komunikačným centrom.

Majiteľom budov je od roku 2015 spoločnosť CTP, ktorá je vlastníkom, developerom, správcom logistických a priemyselných nehnuteľností, to všetko so zameraním na udržateľnosť. To sa prejaví aj v rekonštrukcii, keď v prípade národnej kultúrnej pamiatky, funkcionalistického Obchodného domu Dunaj z roku 1936 (pôvodne Obchodný dom Bohuslav Brouk, potom Brouk and Babka) cieli investor na úroveň udržateľnosti BREEAM Excellent s alternatívnymi  zdrojmi energie.

Pasaz medzi OD Dunaj a Domom odievania
Pasáž medzi OD Dunaj a Domom odievania. | Zdroj: CTP

Investor zrealizoval súťaž, v ktorej zo štvorice účastníkov vyšiel víťazne medzinárodný ateliér Bogle Architects. Na projekte rekonštrukcie pracoval od roku 2019. Architekti a investor komunikovali pri príprave s jedným z autorov pôvodného architektonického návrhu Domu odievania (1985) profesorom architektom Jánom Miloslavom Bahnom, ktorý sa zúčastnil 3. mája na predstavení projektu médiám.

Riaditeľka Bogle Architects v Prahe Barbora Markechová o projekte povedala, že je jedinečnou kombináciou ikonickej architektúry, centrálnej polohy v Bratislave a novej dizajnovej príležitosti. Uvedomujú si dôležitosť zachovania architektonického dedičstva a zároveň nastavili oba objekty pre 21. storočie tak, aby ich najviac otvorili verejnosti, priniesli široké spektrum využitia a zlepšili širšie mestské prostredie.

„Cieľom projektu prestavby bolo zveľadiť objekty a ich okolie, a zároveň vytvoriť trvalo udržateľné riešenie v najlepšej lokalite Bratislavy,“ uviedla Markechová, ktorá je bratislavská rodáčka. O úlohe átria povedala, že jeho prostredníctvom komunikujú obe budovy, návštevníci vidia do oboch objektov.

Na prízemí bude presvetlené átrium s výškou cez štyri podlažia ako pasáž, ktorá prepojí Námestie SNP a Nedbalovu ulicu. Ponuku pre verejnosť prezentuje napríklad na druhom podzemnom podlaží naplánovaná konferenčná sála aj klub. Na prvom podzemnom podlaží v Dome odievania má byť parkovanie a zázemie pre cyklistov.

V súvislosti s obnovou fasád, ktoré sú „tvárami“ objektov do verejného priestoru, architekt Marek Matrtaj z Bogle Architects uviedol, že v pamiatkovo chránenom objekte diskutovali s výrobcami o oblom nerezovom orámovaní okien aj o obkladoch. Za dôležité považuje zachovanie schodov, kamenných obkladov či mosadzných prvkov. Nájomníci budú mať manuál ako postupovať.

V Dome odievania využili architekti oceľové konštrukcie, nechali priznané stropy, konštrukčné riešenia a kombinujú kameň a kov. Hrubá stavba ambiciózneho projektu v centre hlavného mesta má byť hotová v druhom štvrťroku 2024 a kolaudácia v 2. štvrťroku 2025. Predaj priestorov sa ešte nezačal, investor však eviduje veľký dopyt.

Obnovená fasada Domu odievania z Nedbajovej ulice
Budúca pasáž medzi OD Dunaj a Domom odievania
Pohlaď na zrekonštruovaný Obchodný dom Dunaj a Dom odievania z Námestia SNP v Bratislave
Vstup do zrekonštruovaného Domu odievania

Rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania, Bratislava

Investor: CTP
Architekt: Bogle Architects
Generálny dodávateľ: CTP Invest
Generálny projektant: Helika Obemeyer
Realizácia: 01/2023 – 02/2025