Spoločnosť CTP podporí štyri projekty mladých vedcov z výskumného grantu Buď #1 s #1

Filozofia ekonomického rastu so zodpovednosťou za životné prostredie a komunity je pre CTP, najväčšieho developera a prevádzkovateľa priemyselných nehnuteľností v Európe z hľadiska hrubej prenajímateľnej plochy, už od vzniku firmy dôležitým kritériom pri návrhu a prevádzke priemyselných parkov.

Súčasťou ESG stratégie CTP je aj práca s mládežou, so študentmi či s komunitami. Jedným z príkladov je výskumný finančný grant Buď #1 s #1, ktorý tento rok získali štyri úspešné tímy riešiteľov zo stavebných fakúlt na Slovensku.

Výskumný grant spoločnosti CTP bol vytvorený pre vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov stavebných fakúlt slovenských univerzít do 35 rokov. Charakter činnosti CTP predurčoval fokus na študentov stavebných fakúlt. Napokon, spoločnosť CTP dlhodobo spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach, podieľa sa na tvorbe tém záverečných prác a na prednáškach.

Projekty, ktoré mohli študenti alebo vedecké kolektívy prihlasovať, museli spadať do troch tematických okruhov: priemyselný park ako urbanistická súčasť mesta a krajiny, riešenie energeticky nezávislého priemyselného parku, hospodárenie s vodou v priemyselnom parku.

„Všetky okruhy sú našou dennodennou témou. Chceli sme spoznať pohľady mladšej generácie a podporiť ich aj finančne, aby mohli svoje projekty a nápady rozvíjať. Vieme, že venovať sa na Slovensku vede, nie je jednoduché. Zároveň veríme, že názor hodnotiteľov a ľudí z praxe ich posunul o krok vpred a priniesol im ďalšiu inšpiráciu či pohľad na vec. Budeme so záujmom sledovať, ako sa im darí napredovať. Naše dvere sú pre šikovných mladých ľudí vždy otvorené a verím, že sa nám podarí niektorý z projektov raz spoločne zrealizovať,“ hovorí Stanislav Pagáč, Managing Director CTP na Slovensku.

Porota vybrala štyri projekty študentov z Technickej univerzity v Košiciach, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zo Žilinskej univerzity v Žiline. Každý z nich získal grant vo výške 3 500 €, ktorý môže vyčerpať do konca letného semestra akademického roku 2024. O použití financií rozhodnú úspešní riešitelia. Projekty vo veľkej miere reflektujú klimatickú a energetickú krízu, maximálne využitie alternatívnych zdrojov energie a dažďovej vody. Jeden z projektov sa zameriava na skúmanie kvalitatívnych vlastností alternatívneho stavebného materiálu.

„Výzva spoločnosti CTP v spolupráci so spoločnosťou Jaga Group na predkladanie žiadostí o udelenie výskumných grantov pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov stavebných fakúlt slovenských univerzít je vynikajúcou príležitosťou na realizáciu vlastných projektových návrhov. Študenti a mladí vedeckí pracovníci si rozšíria svoje obzory aj v odboroch, ktorým sa bežne nevenujú vo svojej praxi – v projektových riešeniach pre „zelené“ priemyselné parky. Finan­čná odmena, ktorú môžu využiť na odborné účely – softvér, zahraničná konferencia, prístroj –, je pre nich vysoko motivujúca,“ hovorí profesorka a prodekanka pre zahraničné vzťahy, projekty a mobility Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Martina Zeleňáková.
Výskumný grant, ktorý vznikol s vydavateľstvom odborných titulov JAGA, mal tento rok premiéru.

„Spolupráca s vysokými školami je benefit a príležitosť nájsť talenty, ktoré môžu pracovať aj pre vás. Blízkosť vysokých škôl je jedným z dôležitých faktorov pri výbere lokalít zahraničných firiem,“ dopĺňa Stanislav Pagáč, Managing Director CTP na Slovensku.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.