Zelené riešenia nie sú zárukou udržateľnosti, ale bez zelených riešení udržateľnosť nedosiahneme

Aj stavebníctvo reaguje na nové trendy, ktoré sa týkajú životného prostredia. Najviac sa skloňuje udržateľnosť a efektivita, na trh prichádzajú recyklované náhrady materiálov. Viac k tejto téme povedal Ivan Šimo, Construction Director CTP.

Stavebné trendy sa dnes výrazne posúvajú vpred. Lídrom sú zelené riešenia, ale aj udržateľnosť. Idú zelené riešenia ruka v ruke s udržateľnosťou alebo to nemusí byť vždy pravidlom?

Povedal by som skôr, že determinantom je dnes efektivita a jej zvyšovanie. Ekologická udržateľnosť zohráva čoraz väčšiu úlohu, a to či už z dôvodu prijímanej legislatívy, ale aj rastúceho povedomia populácie. Prax ukazuje, že nie všetky ekologicky udržateľné riešenia sú aj ekonomicky alebo technicky udržateľné a opačne.

Na trhu je množstvo názorov a riešení, ktorým ešte chýba aplikačná prax a výsledky. No bez štipky odvahy a inovácií by sme sa nikam neposúvali. Ide teda o kompromis a zdravý rozum. Zelené riešenia nie sú zárukou udržateľnosti, ale bez zelených riešení udržateľnosť nedosiahneme.

Udržateľnosť vstupuje aj do procesu výstavby – často sa posudzuje aj ekologická záťaž postavenia budovy či likvidácia odpadu, ktorú stavba vyprodukuje. Ako postupujete vy, čím sa riadite?

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré produkuje výstavba, je riešenie celkom zjavné a jednoduché – dôkladná separácia a čo najväčšia miera recyklácie. Musím povedať, že trh už do veľkej miery aplikuje vysoké štandardy nakladania s odpadmi.

Ak developer ašpiruje na medzinárodne uznávané certifikácie, je dôkladné narábanie s odpadmi aj evidencia takéhoto nakladania nevyhnutnosťou. Ak hovoríme o ekologickej záťaži, najčastejšie ide o meranie zabudovaného CO2 počas výstavby. Za CTP môžem povedať, že pripravujeme dva pilotné projekty, v ktorých budeme uhlíkovú stopu merať už od prípravnej fázy projektu.

Dnes sa pri výstavbe používajú aj recyklované materiály, resp. materiály, ktoré vznikli upcykláciou. Dokážu tieto ekologické náhrady efektívne nahradiť tie tradičné, majú rovnaké vlastnosti?

Určite, do istej miery dokážu nahrádzať konvenčné stavebné materiály. Dnes je už štandardom, že materiály dodávané na stavbu obsahujú istú zložku recyklovaných materiálov a tento trend bude pokračovať. Už dnes ich je dostatok, sú relatívne dostupné a s obdobnými parametrami.

Výrobky z prevažne/prioritne recyklovaných materiálov možno nie sú nateraz úplnou náhradou konvenčných materiálov po ekonomicko-technickej stránke, ale ich benefity sú inde a vývoj napreduje míľovými krokmi. Ide o všeobecnú udržateľnosť, v ktorej aj stavebný priemysel musí niesť svoj diel zodpovednosti, ktorá bude skôr či neskôr kvantifikovaná zabudovaným CO2. Dôležitosť a dopyt po recyklovaných materiáloch porastie.

Efektivita a úspora súvisia nielen s materiálmi, ale aj technológiami. S akými technológiami pracujete vy, aby ste dosiahli pre klienta optimálnu prevádzku?

Riešenie musí byť vždy prispôsobené lokálnym podmienkam a špecifikám prevádzky. Je potrebné myslieť aj na prevádzkové návyky. Preto je možno dôležitejšie venovať pozornosť projektovej príprave, zberu a vyhodnocovaniu dát tak, aby boli využité synergické efekty a potlačené negatívne dôsledky výstavby/prevádzky.

Ak by som mal vymenovať aspoň základný mix zariadení a technológií, ktorý by mala obsahovať každá moderná priemyselná budova, sú to tepelné čerpadlá na účely vykurovania, fotovoltické elektrárne, pokročilé systémy merania a regulácie, riadenie intenzity osvetlenia, zásobovanie čerstvým vzduchom, výlučne vzduchotechnické jednotky so spätným získavaním tepla a pod.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.