Východ Slovenska je priemyselnými plochami hlboko pod priemerom Európskej únie

Stanislav Pagáč, riaditeľ CTP pre Slovensko, v rozhovore vysvetľuje, prečo pred 10 rokmi nakúpili pozemky na východe Slovenska a prečo začali s výstavbou v tejto lokalite. Tento región má podľa neho nedostatok priemyselných nehnuteľností v porovnaní s dopytom a jeho potenciálom, a to všetko sa podpisuje na miere ekonomického rastu.

Nedávno spoločnosť CTP zverejnila predpoklad, že počíta so zdvojnásobením prenajímateľnej plochy do konca dekády. Najväčší podiel na tomto zámere by mali mať lokality v strednej Európe. Aká je situácia na slovenskom trhu?

Dopyt je na úrovni rastu z predchádzajúcich rokov. To je určite pozitívna správa. Predpokladáme, že tento trend potrvá aj v ďalších rokoch a podarí sa nám dostať na avizovanú úroveň. Napokon už tento rok významne investujeme do novej výstavby vo viacerých lokalitách na Slovensku.

Sme konkurencieschopní voči našim susedom?

Slovensko je konkurencieschopné v prilákaní investícií a nových spoločností, a to hlavne vďaka euru a centrálnej geografickej polohe a blízkosti automobiliek. V neposlednom rade sa vyznačujeme stabilnou a silnou produktivitou práce, čo je pre firmy dôležitý faktor v rozhodovaní.

Na rastúci dopyt potrebujete rýchlo reagovať, aká je spolupráca so samosprávami? Vnímajú potreby trhu rovnako?

Vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme, vnímajú samosprávy priemyselné parky pozitívne. Je to pre nich prínos nielen v podobe daní, a tým pádom ekonomického rastu, ale zároveň prinášajú zamestnanosť. Tieto investície napomáhajú zlepšovaniu životnej úrovne a udržiavajú obyvateľov „doma“.

Minulý rok ste sa pustili do špekulatívnej výstavby na východnom Slovensku. Ako sa tento zámer vyvíja?

Východné Slovensko je dynamicky rastúci trh. Príchod investície Volvo a Bosch do východnej hranice Eurozóny prináša dopyt po nových priestoroch vyššej kategórie. Záujem o nové moderné priestory narastá aj zmenou požiadaviek a nárokov zamestnancov na pracovné prostredie, ktoré dokážeme vytvárať pre klienta na kľúč.

Objavili sa aj mierne skeptické ohlasy v súvislosti s touto investíciou a názor, že ide o zaberanie ornej pôdy, ktorá je pre východné Slovensko historicky považovaná za zdroj obživy.

Územia na východnom Slovensku, ktoré CTP developuje, sú viac ako 15 rokov v územných plánoch určené na priemysel a logistiku. CTP ich vlastní viac ako 10 rokov, čo poukazuje na to, že sme verili v budúcnosť tohto regiónu. Ekonomický rast a zvýšený dopyt po produktoch so sebou prináša potrebu industriálnych priestorov. Plochami priemyselných objektov je východ Slovenska hlboko pod priemerom Európskej únie na obyvateľa. A je to práve ten ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, aká je miera ekonomického rastu.

V investovaní do nových projektov pokračujete aj na západnom Slovensku, vo Voderadoch, v Bratislave a v Trnave. Ide o takmer 91-tisíc m², z akého segmentu prichádzajú noví nájomcovia?

Áno, ide o rozširovanie kapacít v regióne, ktorý má veľmi dobrú pozíciu – diaľničné napojenie s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, ale aj v rámci vnútroštátnej prepravy. Navyše všetky tri lokality disponujú skvelým potenciálom pracovnej sily. Nie je teda prekvapením, že noví nájomcovia pochádzajú zo segmentu logistiky, vývoja a automotive.

Stanislav Pagáč
Stanislav Pagáč | Zdroj: CTP Invest SK

 

 

 

 

 

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.