CTP: ESG je dlhá cesta, ktorá prináša benefity pre všetkých

Záujem o priemyselné nehnuteľnosti na Slovensku naďalej rastie. Je to odpoveď na viaceré geopolitické faktory, ale aj covid, ktorý značne pretransformoval obchodné trasy.

Tento vysoký dopyt zároveň nastavil nové štandardy, ktoré sú naplnením požiadaviek budúcich nájomcov. ESG stratégie sa tak dostali do praxe rýchlejšie, než sa očakávalo. Potvrdzuje to aj spoločnosť CTP, ktorá je najväčším developerom, prenajímateľom a správcom priemyselných budov na Slovensku a jedným z lídrov v aplikovaní ESG riešení.

Zelená v parkoch

Zeleň v podobe stromov, záhonov, kríkov či veľkých trávnatých plôch je iba jedným zo signifikantných prvkov CTParkov. Dotváranie vonkajšieho prostredia je súčasťou celkového dojmu a atmosféry, ktoré vplývajú aj na samotných zamestnancov a klientov v CTParkoch. „Uvedomujeme si, že kvalita pracovného prostredia je faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen produktivitu, ale aj kvalitu života vôbec. Zeleň zároveň plní svoju úlohu z hľadiska udržiavania klímy,“ hovorí Stanislav Pagáč, Managing Director CTP Slovensko.

Príjemným dotvorením prostredia parku je tiež zelená strecha, ktorá sa nachádza napríklad na vrátniciach v CTParkoch Žilina, Trnava a Bratislava a v ktorých sú zároveň inštalované zelené steny. „Okrem toho sa snažíme pomáhať miestnej biodiverzite v lokalitách, v ktorých pôsobíme. Máme vlastných záhradníkov a spolupracujeme tiež s včelármi, ktorí sa starajú o včelstvo, napríklad v CTParkoch Bratislava, Námestovo a Trnava. Hmyzie hotely sme umiestnili v CTParkoch Trnava a Žilina,“ dopĺňa Stanislav Pagáč.

Zeleň je cesta, ktorou CTP kráča aj smerom ku komunitám. Ako dobrý sused zveľaďuje prostredie aj pre obyvateľov mestských častí, v ktorých stavia, najmä ak ide o lokality susediace s rezidenčnými časťami. Aktuálne sa napríklad začala výsadba 250 kusov tri metre vysokých stromov v CTParku Bratislava v Devínskej Novej Vsi.

Zdroj: CTP

Úsporne a efektívne

Strechy priemyselných hál poskytujú priestor na inštaláciu fotovoltických panelov. „Aktuálne máme inštalované fotovoltické elektrárne v štyroch CTParkoch. Naším cieľom je inštalovať 15 MWp do roku 2025,“ hovorí Peter Janko, Head of Property Management CTP Slovensko. Pri fotovoltike však zelená cesta CTP nekončí.

„Mnohí naši nájomcovia majú vzhľadom na charakter ich prevádzky vysoké výdavky na energie. Často ide o rôzne výrobné linky, chladiace miestnosti či mraziarne v kombinácii s vykurovaním hál. Náš energy team disponuje vedomosťami, ako optimalizovať spotrebu energií v budovách, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje nižšími prevádzkovými nákladmi. Klienti majú možnosť využiť aj tento typ služieb, radi im poradíme,“ vysvetľuje Peter Janko.

Je tiež dôležité spomenúť, že všetky nehnuteľnosti CTP spĺňajú kritéria a sú držiteľom BREEAM certifikácie minimálne na úrovni Very Good, v prípade nových hál minimálne na úrovni Excellent. Zároveň portfólio na Slovensku je certifikované podľa štandardov ISO v oblasti energy a enviromanažmentu.

Podpora ekologickej dopravy

CTP prináša do svojich parkov aj ekologický spôsob dopravy. Vďaka nabíjacím staniciam pre elektromobily, ktoré môžu klienti využívať bezplatne, prispieva dodávkou 100 % zelenej elektriny pre nabíjačky k znižovaniu emisií. Ďalším benefitom je takisto blízkosť zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú súčasťou združenej investície do okolitej infraštruktúry.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.