Partneri sekcie:

Veľký prehľad murovacích a škárovacích mált na lícové murivo

image 93262 25 v1

Na murovanie a škárovanie lícového muriva sú určené špeciálne druhy škárovacích mált, ktoré vďaka svojmu zloženiu nespôsobujú výkvety na murive.

Klinkery alebo lícové murivo musia byť pred murovaním pevné, zbavené prachu, mastnoty a iných nečistôt a nesmú byť zamrznuté. Murovacia malta dodávaná vo vreciach sa pripravuje zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom vody v bubnovej alebo kontinuálnej miešačke, voľne uložená v kontinuálnej miešačke pevne pripojenej k mobilnému silu. Pomer vody a suchej zmesi sa volí podľa odporúčania výrobcu. Tehly sa ukladajú do čerstvej malty posúvaním smerom k styčnej škáre.

Plné lícové tehly sa môžu murovať a zároveň aj škárovať – malta vytlačená zo škár sa stiahne a upraví škárovacou lyžicou alebo pomocou kúska záhradnej hadice tak, aby malta v hornom okraji škáry ustupovala 1 až 3 mm od líca tvarovky a spodný okraj škáry bol zarovnaný s okrajom tvarovky. Na zníženie nasiakavosti škárovacej malty a zvýšenie odolnosti proti znečisteniu sa odporúča lícové murivo napustiť prostriedkami s hydrofóbnymi účinkami. Na tieto účely je možné použiť prostriedky, ktoré sú chemicky neagresívne a prednostne na vodnej báze. Aplikácia týchto prostriedkov sa realizujte náterom alebo nástrekom podľa pokynov výrobcu lícových tehál a vždy na murivo s dôkladne zatvrdnutou maltou (minimálne po mesiaci)

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 5 MPa

Vlastnosti a použitie
Cementová malta na murovanie a škárovanie lícového (pohľadového) muriva v jednom pracovnom kroku. Vhodná na škárovanie klinkerov, lícových a vápennopieskových tehál. Nespôsobuje výkvety na povrchu murovacích materiálov.

Balenie
Papierové vrece: 40 kg

Balenie
Papierové vrece: 40 kg

Spotreba
15 kg/m2 pri hrúbke škáry 10 mm

Orientačná cena
Papierové vrece 40 kg – 9,74 €

Výrobca
Cemix

Murovacia a škárovacia malta 5 pre lícové murivo

Vlastnosti a použitie
Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta z kremičitého piesku, cementu prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,7 mm. Na murovanie a škárovanie v jednom kroku v interiéri aj exteriéri, ako aj na vyrovnávanie vnútorných stien a stien v nevykurovaných priestoroch. Vhodná na škárovanie klinkerov, murovanie a škárovanie pohľadových a vápennopieskových tehál, lepenie pórobetónových tvárnic, úpravu nerovností povrchu omietok, betónov a neomietnutých pórobetónových stien.

Balenie
Papierové vrece: 25 kg

Výdatnosť
2,5 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke
škáry 3 mm

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – 4,14 €

Výrobca
Den Braven

Ceresit CT 32 Malta pre klinker

Vlastnosti a použitie
Cementová malta na murovanie a škárovanie klinkerového muriva v interiéri aj exteriéri. Znižuje riziko tvorby výkvetov, s obsahom trasu, vodostála a mrazuvzdorná, paropriepustná. Vhodná na murovanie a škárovanie konštrukčného, základového a pohľadového muriva, komínov, podmuroviek plotov a stavieb drobnej architektúry z klinkerových tehál. Určená tiež na škárovanie klinerových pásikov s hrúbkou do 30 mm.

Balenie
Papierové vrece: 25 kg

Spotreba
Približne 2 kg/dm3

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – 10 €

Výrobca
Henkel

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo ZM 907

Vlastnosti a použitie
Cementová murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 10 N/mm2 s obsahom kremičitého piesku, prímesí a prísad. Vysokopriľnavá a plastická. Určená na murovanie a škárovanie lícového muriva z keramických prvkov (klinkerov), vápennopieskových a betónových prvkov v jednom pracovnom kroku, prípadne aj na dodatočné škárovanie. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Nevytvára trhliny a nespôsobuje výkvety na povrchu.

Balenie
Papierové vrece: 40 kg

Spotreba
Približne 17 kg/m2 pri odporúčanej hrúbke 12 mm

Orientačná cena
Papierové vrece 40 kg – 9,36 €

Výrobca
KM Beta

VM 01 Malta na murovanie a súčasné škárovanie

Vlastnosti a použitie
Suchá, zušľachtená maltová zmes na murovanie a súčasné škárovanie lícového muriva z keramických, betónových a prírodných stavebných pohľadových prvkov s nasiakavosťou do 7 %. Vysokoodolná malta s prísadou trassu. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie. Zrnitosť: 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku: > 5 N/mm2.

Balenie
Papierové vrece: 30 kg

Spotreba
Približne 23 až 54 kg/m2 v závislosti od formátu tehál a hrúbky škáry

Orientačná cena
Papierové vrece 30 kg – od 7,84 €

Výrobca
quick-mix

Terca Standard

Vlastnosti a použitie
Priemyselne vyrábaná suchá vápennocementová maltová zmes na murovanie a škárovanie lícového muriva z tehál Terca Standard (nasiakavosť nad 8 %). Obsahuje prírodné zložky: hydraulické spojivo, piesok a iné prísady. Jednoducho spracovateľná, mrazuvzdorná, trvanlivá.

Balenie
Papierové vrece: 25 kg

Výdatnosť
Približne 15 l malty/25 kg vrece

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – 5,64 €

Výrobca
Wienerberger slovenské tehelne

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 2/2017.