stierka

Prehľad: Vnútorné sadrové stierky

Stierky je vhodné použiť na vytvorenie veľmi hladkej povrchovej úpravy na bežných minerálnych podkladoch, sadrových podkladoch či betóne.
image 68937 25 v1

Veľký prehľad lepidiel na obklad a dlažbu

Okrem vhodnej lepiacej malty (v závislosti od druhu a typu obkladu, ako aj dlažby a podkladu) treba pred lepením myslieť aj na správne ošetrenie podkladu.
Pripravená zmes škárovacej malty sa nanáša do škár medzi obkladovými prvkami gumenou stierkou tak aby boli škáry úplne zaplnené a nevznikali dutiny.

Veľký prehľad škárovacích mált

Výber škárovacej malty závisí od typu obkladového prvku, ako aj od šírky škáry. Zároveň je potrebné zohľadniť aj priestor, v ktorom sa dlažba či obklad nachádza.
Veľký prehľad nízkoexpanzných pien

Veľký prehľad nízkoexpanzných pien

Nízkoexpanzné peny sú charakteristické nízkou expanziou, teda rozťažnosťou, tak, ako to majú uvedené v názve. Tým sa zabezpečí pri ich aplikácii do škár, napr. medzi okenným rámom a ostením, stabilita a zachovanie polohy osadeného rámu. 
image 99558 25 v2

Veľký prehľad jadrových omietok

Jadrová omietka tvorí základnú vrstvu pod finálnu tenkovrstvovú omietku. Pred jej aplikáciou je potrebné nechať jadrovú omietku dostatočne vyzrieť (približne 10 dní/10 mm hrúbka).
image 96700 25 v2

Veľký prehľad samonivelizačných stierok

Samonivelizačné stierky sú určené na vyrovnanie podkladu z betónu alebo cementového poteru pred kladením konečných podlahovín: keramická dlažba, plávajúce podlahy, laminát, PVC, koberce, linoleum. Niektoré druhy sú vhodné aj pod drevené parkety a masívne drevené podlahy. 
image 95514 25 v2

Veľký prehľad lepidiel so zvýšenou priľnavosťou

Lepidlá so zvýšenou priľnavosťou a zníženým sklzom sú vhodné aj na podklady vystavené intenzívnej prevádzke, problematické podklady, ktoré sú po vytvrdnutí lepidla vystavené deformáciám a nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ako sú napríklad mechanické a tepelné prevádzkové zaťaženie či trvalé …
image 95142 25 v1

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel

Na vytvorenia sokla v schodiskovom priestore v bytových domoch sa v minulosti používali olejové nátery. Ich nevýhodou okrem dlhého zasychania bol aj dlhotrvajúci typický zápach. Dnes ich nahrádzajú rozličné dekoratívne nátery.
image 92423 25 v1

Veľký prehľad lepiacich mált na zhotovenie ETICS

Aj vzhľadom na sprísnené požiadavky na požiarnu odolnosť budov sa do popredia dostávajú univerzálne lepiace a stierkovacie malty, ktoré umožňujú lepenie tepelnoizolačných dosiek tak na báze polystyrénu, ako aj minerálnej vlny.
image 90682 25 v1

Veľký prehľad chemických kotiev

Výber vhodnej chemickej kotvy ovplyvňujú vlastnosti podkladu, do ktorého sa bude kotviť, druh kotiev, ktoré sa použijú, druh kotvenej konštrukcie a zaťaženie, ktoré musia kotvy do podkladu preniesť.