Partneri sekcie:

Prehľad sanačných omietok

prehlad sanacnych omietok

Sanačné omietkové systémy slúžia ako prvok doplnkovej sanácie. Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam vyzerá omietnuté murivo opticky suché a bez výkvetov solí na povrchu. Na sanáciu historických budov sa odporúča použiť omietky bez obsahu cementu. Systémy kompatibilné s vlastnosťami pôvodných historických omietok sú na vápennej báze.

Pri použití sanačných omietkových systémov si treba uvedomiť, že na zabezpečenie plne funkčnej sanácie je potrebné pristúpiť aj k realizácii primárnych sanačných opatrení. Podľa smernice WTA totiž vysúšanie muriva iba prostredníctvom sanačných omietok nie je možné. V mnohých prípadoch sa aplikujú sanačné omietkové systémy ako hlavné riešenie sanácie vlhkého a soľami poškodeného muriva, najmä v prípadoch, keď je dodatočné riešenie vodorovnej izolácie z rôznych dôvodov nemožné (statické problémy, finančné dôvody a podobne).

Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Náklady na realizovanie sanačných omietok sú pritom výrazne nižšie ako náklady na iný spôsob riešenia sanácie. Životnosť sanačných omietok je oproti obyčajným omietkam niekoľkonásobne vyššia. Pri realizovaní primárnych sanačných opatrení spojených s aplikáciou sanačných omietkových systémov na vlhké podklady je životnosť omietky porovnateľná s omietkami na suchom podklade.

 

PREHĽAD

 

 
Sanačný systém Sanova L
Sanova prednástrek: penetrácia
Sanova omietka L: sanačná omietka
Sanova omietka S: soklová omietka

Použitie
Osvedčený systém na sanáciu podkladov s vlhkosťou a s miernym obsahom solí. Vysokopórovitá sanačná omietka Sanova omietka L je hydrofobizovaná vhodná na vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie. Na oblasť sokla sa odporúča použiť sanačnú hydrofobizovanú soklovú omietku Sanova omietka S. Je vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie. Pred nanesením omietky treba podklad ošetriť prednástrekom so zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu solí. Systém sa vyznačuje sanačnými a zá­roveň tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Spotreba
Sanova prednástrek – približne 10 kg/m2 (100 % krytie)
Sanova omietka L – približne 0,2 vreca/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Sanova omietka S – približne 16 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)

Balenie
Sanova prednástrek – vrece, 40 kg
Sanova omietka L – vrece, 50 l
Sanova omietka S – vrece, 40 kg

Orientačná cena
Sanova prednástrek: 10,70 €/40 kg
Sanova omietka L: 16,32 €/50 l
Sanova omietka S: 14,40 €/40 kg

Výrobca

Baumit
www.baumit.sk

 

Sanačné malty ­Ceresit
Ceresit CC 81: zvýšenie priľnavosti
Ceresit CR 61: podkladová omietka
Ceresit CR 64: tenkovrstvová omietka

Použitie
Omietka určená na vytváranie opravných podkladových omietok na vlhkom murive a betóne s vysokým obsahom solí. Odporúčaná minimálna hrúbka vytvorenej omietky je 10 mm. Vhodná na podklady s nízkou pevnosťou. Omietka s dodatkom kontaktnej emulzie vytvára vrstvu zvyšujúcu priľnavosť nasledujúcich vrstiev. Nevhodná na sadrové podklady ani ako uzatvárajúca vrstva proti zemnej vlhkosti, povrchovej alebo podzemnej vode. Na celoplošné prestierkovanie nerovných a hrubých povrchov je vhodná tenkovrstvová sanačná omietka.

Spotreba
Ceresit CC 81 – približne 0,125 l/m2
Ceresit CR 61 – približne 9,0 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Ceresit CR 64 – približne 1,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)

Balenie
Ceresit CC 81 – plastový kanister, 2 l, 5 l a 10 l
Ceresit CR 61 – papierové vrece, 25 kg
Ceresit CR 64 – papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
Ceresit CC 81: 37,80 €/5 l
Ceresit CR 61: 28,15 €/25 kg
Ceresit CR 64: 22,30 €/25 kg

Výrobca
Henkel Slovensko
www.ceresit.sk

 

Odvlhčovací ­systém Supersan
SUPERSAN hrubý: sanačná jadrová omietka
SUPERSAN jemný: sanačná vrchná omietka

Použitie
Špeciálna sanačná jadrová omietka na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Určená na omietanie zasoleného a vlhkého, nevysušeného muriva s vysokým stupňom zasolenia. Odvlhčovací efekt tejto omietky spočíva v jej schopnosti odvádzať vlhkosť z muriva difúziou vo forme vodnej pary. Najskôr sa nanáša postrek hrubej omietky v hrúbke maximálne 5 mm, na ktorý sa nanesie jadrová vrstva v hrúbke optimálne 25 mm. Po vyzretí jadrovej omietky sa aplikuje jemná omietka v hrúbke 2,5 mm, ktorá sa po zavädnutí upraví plsteným hladidlom.

Spotreba

SUPERSAN hrubý – približne 31 kg/m2 (hrúbka vrstvy maximálne 25 mm)
SUPERSAN jemný – približne 3,0 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2,5 mm)

Balenie
SUPERSAN hrubý – papierové vrece, 30 kg
SUPERSAN jemný – papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
SUPERSAN hrubý: 19,08 €/30 kg
SUPERSAN jemný: 19,80 €/30 kg

Výrobca
LB Cemix
www.cemix.sk

–>–>

Sanačný systém weber.san presto
weber.san presto 100: podkladový nástrek
weber.san presto 200: sanačná omietka
weber.san presto 300: štuková omietka

Použitie
Suchá minerálna omietka vhodná ako sanačná omietka na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri. Na sanačnú omietku s vodoodpudivým účinkom možno naniesť systémové tenkovrstvové omietky alebo nátery (štuková omietka – suchá minerálna omietková zmes). Na podklad sa pred aplikáciou omietky nanesie suchý minerálny podkladový nástrek so schopnosťou viazať soli. Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia. Aplikácii sanačného systému by mala predchádzať analýza podkladu.

Spotreba
weber.san presto 100 – približne 10 kg/m2
weber.san presto 200 – približne 10 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm)
weber.san presto 300 – približne 4 až 5 kg/m2

Balenie
weber.san presto 100 – papierové vrece, 40 kg
weber.san presto 200 – papierové vrece, 40 kg
weber.san presto 300 – papierové vrece, 40 kg

Orientačná cena
weber.san presto 100: 12,48 €/40 kg
weber.san presto 200: 16,80 €/40 kg
weber.san presto 300: 15,36 €/40 kg

Výrobca
Saint-Gobain Weber
www.weber-terranova.sk

 

Sanačný systém quicksan
SAN-EU: jednovrstvová sanačná omietka
SAN-V: sanačný postrek

Použitie
Jednovrstvová, síranom odolná bielosivá sanačná omietka na vlhkosťou a soľami zaťažené murivo. Omietka spĺňa požiadavky smernice WTA 2-9-04 na vlastnosti sanačných omietok. Hrúbka vrstvy v jednom kroku ≤ 30 mm. Vodoodpudivá, bez zníženia paropriepustnosti. Hodí sa na vonkajšie aj vnútorné použitie. Má vysokú schopnosť ukladať soli. Pod vrstvu sanačnej omietky treba aplikovať minerálny sanačný postrek, ktorý je súčasťou certifikovaného sanačného systému quicksan. Slúži na vytvorenie kotviacej vrstvy na vlhkosťou a soľami zaťažené murivo.

Spotreba
SAN-EU – približne 11 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm)
SAN-V – približne 3,75 kg/m2

Balenie
SAN-EU – papierové vrece, 25 kg
SAN-V – papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
SAN-EU: 9,78 €/25 kg
SAN-V: 8,20 €/30 kg

Výrobca
quick-mix SK
www.quick-mix.sk

 

Sanačný systém PoroMap
PoroMap Rinzaffo: podkladová malta
PoroMap Intonaco: odvlhčovacia a izolačná omietka

Použitie

Maltová zmes odolná proti soliam, vhodná na ručnú aplikáciu, ako podklad pod odvlhčovaciu a izolačnú omietku. Zvyšuje prídržnosť malty k podkladovému murivu z kameňa, tehly a tufy s vysokým obsahom rozpustných solí. Skladá sa zo špeciálneho hydraulického spojiva s puzolánovou reakciou, prírodných pieskov a špeciálnych prísad. Aplikuje sa v maximálnej hrúbke 5 mm. Na podkladovú maltu sa po vyzretí aplikuje odvlhčovacia a izolačná omietka. Je vhodná na murivo z prírodného kameňa, tehly a tufy, ktoré je zasiahnuté vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou.

Spotreba
PoroMap Rinzaffo – približne 7,5 až 8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 5 mm)
PoroMap Intonaco – približne 10 až 11,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)

Balenie
PoroMap Rinzaffo – papierové vrece, 25 kg
PoroMap Intonaco – papierové vrece, 20 kg

Orientačná cena
PoroMap Rinzaffo: 12,30 €/25 kg
PoroMap Intonaco: 14,40 €/20 kg

Výrobca

MAPEI
www.mapei.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov, Aquastop

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.