ASB Články na tému

sanačná omietka

100 % hydrofóbna a zároveň paropriepustná omietka IZONIL HARD predstavuje revolučný vodoodolný sanačný systém, ktorý je zároveň vďaka vysokému obsahu mikropórov extrémne paropriepustný s vysúšajúcim efektom.

Sanačné omietkové systémy slúžia ako prvok doplnkovej sanácie. Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam vyzerá omietnuté murivo opticky suché a bez výkvetov solí na povrchu. Na sanáciu historických budov sa odporúča použiť omietky bez obsahu cementu. Systémy kompatibilné s vlastnosťami pôvodných historických omietok sú na vápennej báze.

Začali sme od podlahy! Pozrite si našu novú ponuku systémových riešení pre podlahový systém, postupne aj v novom balení. Od 15.10. 2011 budeme dodávať nový produkt na bežné betonárske práce v interiéri aj v exteriéri Cemix Betón 25 – suchý betón pevnosti C 20/25 v 30 kg balení v novej, žiarivej modrej farbe. Postupne sa budú všetky balené produkty značky Cemix dodávať v tejto istej farbe. Cieľom je vyzdvihnúť vlastnosti a kvalitu produktov Cemix v novom zaujímavejšom a vzhľadnejšom balení.

Nefunkčná alebo chýbajúca hydroizolácia a nedostatočný odvod zrážkovej a vzlínajúcej podzemnej vody od objektu sú najčastejšie primárne príčiny narušenia muriva vlhkosťou.

Sanačné omietky sú síce len doplnkovou metódou sanácie vlhkého muriva, v niektorých prípadoch však iný spôsob sanácie nie je možný. Aby sanačné omietky správne pôsobili, mali by mať presne špecifikované vlastnosti a zodpovedajúce zloženie, a tak Vedecko-technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatkové objekty (WTA) vydala príslušnú smernicu (aktuálna verzia WTA 2-9-04).

Medzi najčastejšie poruchy starších, historických a pamiatkovo chránených budov patria poruchy vonkajších i vnútorných omietok. Neoddeliteľnú súčasť každého správneho a komplexného sanačného riešenia tvoria sanačné omietky. Ide o špeciálne omietky, ktoré spĺňajú všetky dôležité požiadavky použitia na vlhký a soľami poškodený podklad.

Nápad omietnuť povrch svojho obydlia prepadol človeka pred dávnymi vekmi. Už v stredoveku sa vykonávali pomerne náročné úpravy povrchu, najmä z hľadiska farebnosti. Základnými požiadavkami na povrchovú úpravu však bola iba rovinnosť a vhodnosť na použitie dekoratívnych techník. Z pohľadu funkčnosti bola ako prvá vznesená požiadavka na obmedzenie rastu plesní a baktérií v prevádzkach so zvýšenou vlhkosťou – v pivovaroch a bitúnkoch. Až oveľa neskôr prišli požiadavky na špeciálne vlastnosti povrchových úprav, ako sú pomalé znečisťovanie, odbúravanie usadených nečistôt na povrchu, zamedzenie vzniku trhlín a veľa ďalších vlastností, ktoré musia tieto omietky spĺňať, aby zabezpečili funkčnosť a životnosť povrchu.

Sanácia vlhkého muriva je natoľko rôznorodá a komplikovaná problematika, že je veľmi ťažké zvoliť iba jeden postup riešenia, ktorý možno uplatniť vo všetkých prípadoch. Žiadna metóda sanácie vlhkosti nie je univerzálna a zvyčajne treba použiť kombináciu niekoľkých metód. Svoje miesto pri riešení akéhokoľvek sanačného zásahu majú sanačné omietkové systémy, ktoré zaisťujú odvádzanie vlhkosti obsiahnutej v murive, a to bez viditeľných prejavov vlhkosti a degradácie omietok na povrchu muriva.

Pojem „sanačná omietka“ vznikol v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Najmä v SRN sa v tom čase začínalo so skúšaním možností vývoja omietok chrániacich murivo pred účinkami solí a vlhkosti.