Rozvody a inštalácia pri jednovrstvovej konštrukcii

Partneri sekcie:

Ako veľmi, ovplyvní kvalitu či fyzikálne vlastnosti jednovrstvového muriva prítomnosť rozvodov predovšetkým elektroinštalačných škatuliek? Ide o reálny problém, alebo zbytočnú obavu?

Dbajte na správnosť prevedenia

V obvodových stenách sa zásuvky vyskytujú úplne bežne a pokiaľ sú dobre vykonané, nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. Zásuvky sa musia inštalovať do dostatočného množstva sadry, ktorá dokonale utesní vyvŕtanú dieru a zabráni prúdeniu vzduchu. V zimných mesiacoch je vlhký teplý vzduch príčinou vzniku kondenzátu vo vnútri muriva.

Tehlové murivo si s bežným množstvom kondenzátu ľahko poradí a voda sa rozptýli do väčšej plochy vďaka kapilárnym procesom a na murive nie je viditeľná žiadna zmena. O kvalite prevedenia muriva najlepšie vypovedá Blower door test. Pokiaľ objekt vyhovie, vyhovuje aj kvalita prevedenia zásuviek.

Zdroj: HELUZ

Na porovnanie tepelnoizolačných vlastností steny pred a po zásahu do muriva bola zvolená elektroinštalačná podomietková krabička s priemerom 71 mm, ktorá sa osadzuje do vyvŕtaného otvoru s priemerom 73 mm hlbokého cca 40 mm. Táto hĺbka by mala byť viac než dostatočná na kvalitné usadenie krabičky do sadry.

Zdroj: HELUZ

Čísla hovoria jasne

Pri vyvŕtaní takto hlbokého otvoru „oslabíme“ obvodovú stenu av mieste krabičky dôjde k zhoršeniu tepelnoizolačných vlastností a zvýšeniu súčiniteľa prestupu tepla o 8 % v prípade muriva z tehál HELUZ Family 50 2in1 ao 11 % pri murive HELUZ Family.

U neplnených tehál je tento pomer rovnaký. Pokiaľ budeme uvažovať, že je v jednom metre štvorcovom muriva jedna krabička, potom dôjde k nárastu súčiniteľa prestupu tepla len v tomto jednom metre štvorcovom so zabudovanou krabičkou o 0,04 % u tehál HELUZ Family 50 2in1 ao 0,0 38 2in1.

Toto možno považovať za zanedbateľné tak v rámci posudzovaného jedného metra štvorcového, ako aj v prípade celého obvodového muriva domu, ktoré sa bežne pohybuje okolo 150 m2.

Zdroj: HELUZ

Blowerdoor test ako potvrdenie

 „Na niektorých domoch z tehlových materiálov máme možnosť opakovane vykonávať Blower door testy a po viac ako 10 rokoch nebola zistená v okolí elektrokrabičiek žiadna kondenzácia, alebo vznik plesní. Tento jav sa neprejavuje ani pri oslabení muriva v miestach vodovodného potrubia, ani odpadového potrubia, pre ktoré býva vytvorená inštalačná dutina oveľa širšia a zasahuje aj hlbšie do muriva.“ Hovorí Ing. Martin Coufalík zo spoločnosti HELUZ.

Zdroj: HELUZ

Tehla a jednovrstvová konštrukcia z HELUZu je istota

Tehlové murivo je tvarovo stále a nedochádza vplyvom starnutia k jeho degradácii. Nie je potrebné používať rôzne tesniace pásky, ktoré časom starnú a môžu strácať svoju tesniacu schopnosť.

„Na kvalitu prevedenia nielen elektroinštalácií alebo sanitárnych rozvodov, ale celého muriva, napojenia priečok a stropnej konštrukcie a prevedenia omietok nám najlepšie odpovie Blower door test. Ten má podľa našich skúseností najlepšie výsledky pri jednovrstvovej obojstranne omietnutej konštrukcii. A tieto parametre si zachováva aj v priebehu času, pretože nehrozí odlepovanie vzduchotesniacich pások alebo degradácia iných vzduchotesnosť vylepšujúcich prvkov, pretože obojstranne omietnutá jednovrstvová tehlová konštrukcia nič také nepotrebuje a je prirodzene vzduchotesná.“, dopĺňa Ing. Martin Coufalík.

TIP:
Blower door test, je metóda merania prievzdušnosti obálky budovy pomocou tlakového spádu. Blower door test slúži na overenie kvality prevedenia obvodového plášťa budovy z pohľadu jeho vzduchotesnosti, ktorá je dôležitá pre minimalizáciu tepelných strát budovy.https://www.heluz.sk/sk/blower-door-test-3

Zdroj: PR článok HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.