KIN K5 brochure Nowy Tomysl balcony renovation DSC 0033 200320

Kingspan Kooltherm®: izolácie, ktoré sporia energiu, financie a miesto

Cena nehnuteľností v posledných rokoch strmo stúpa, čo zvyšuje tlak na architektov, projektantov a stavbárov – každý návrh, každý výkres, každá konštrukcia musí byť premyslená tak, aby jej výsledná podoba zabrala čo najmenej miesta. Pretože miesto znamená peniaze.

Čím viac miesta z pozemku možno použiť ako obytnú plochu, tým väčšia je pre investora návratnosť vynaložených financií, a to či už peňažnou formou pri predaji bytov, alebo prostredníctvom väčšieho životného priestoru v postavenom dome.

K5
Zdroj: Kingspan

Trend hrubších konštrukcií

Spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi na novostavby a s pokynmi pre nízkoenergetické domy súčasnosti a budúcnosti je však trend v stavebníctve úplne opačný. Konštrukcie viac tesnia, obsahujú viac rôznych materiálov a výrobkov a spravidla sú aj hrubšie, aby obstáli tvárou v tvár prísnym vyhláškam a regulám. Skrátka hrubšia tepelná izolácia = viac ušetrenej energie, ale, samozrejme, tiež hrubšie konštrukcie a menej obytného priestoru.

Izolácia však nemusí byť masívna, aby splnila všetky požiadavky – všetko záleží len na materiáli! Fasádne dosky Kooltherm® K5, fasádne a strešné dosky Kooltherm® K17 a dosky Kooltherm® K12 na rámové a drevené stavby z fenolickej peny sú výrazne tenšie než iné tepelné izolácie na trhu a napriek tomu disponujú vynikajúcim súčiniteľom prestupu tepla.

A to znamená väčšiu úsporu energie, financií a hlavne obytného miesta! Navyše bolo jednoznačne preukázané, že vďaka použitiu dosiek Kooltherm® v novej výstavbe možno zvýšiť rentabilitu, a to aj napriek vyšším vstupným nákladom.

K12 JPEG w900
Zdroj: Kingspan

Ako to funguje?

Požiadavka perfektne zateplených domov má prakticky dve veľké nevýhody – stratu miesta a stratu svetla. Hrubšou vrstvou tepelnej izolácie podľa požiadaviek vyhlášok získame masívnejšie konštrukcie, čo v prípade fasád znamená rámcovo aj viac než 100 mm hrúbky každej steny navyše.

V prípade striech potom hovoríme až o takmer tretinovom rozdiele výšky medzi konštrukciou zateplenou fenolickou doskou a konštrukciou s minerálnou vatou. A to všetko znamená zbytočne ukrojený priestor, ktorý mohol byť použitý na účely bývania.

KIN K5 DE Magnifyer 200306
Zdroj: Kingspan

S takto zväčšenou konštrukciou však ruka v ruke prichádza ešte ďalší problém – zhoršené osvetlenie interiéru. Okno bežne umiestňované do pripraveného otvoru v murovanej časti konštrukcie sa ocitá obklopené masívnou vrstvou izolácie, ktorá zväčšuje hrúbku ostenia, zo všetkých strán tieni dopadajúcemu slnečnému svetlu, a tým zmenšuje množstvo svetla vchádzajúceho do interiéru. A menej svetla v interiéri znamená zhoršené životné podmienky s priamym vplyvom na psychiku človeka. O zvýšených účtoch za elektrinu pre umelé osvetľovanie miestností ani nehovoriac.

Pokiaľ však zvolíme izoláciu, ktorá je výrazne tenšia než konkurenčné výrobky, čo je práve prípad dosiek Kingspan Kooltherm® K5, K12 a K17, nielenže sa vyhneme problému s osvetlením interiéru, ale zároveň získame viac obytného miesta a v budúcnosti usporíme aj na energiách. Návratnosť zvýšenej investície je pritom podľa štúdie v rozmedzí iba niekoľkých rokov.

VZORY SKLADEB CR Model
Zdroj: Kingspan

Dôkaz namiesto sľubov

Štúdia poradenskej spoločnosti Drees & Sommer z roku 2016 skúmala efektivitu a návratnosť vynaložených financií pri použití tenkej izolácie Kingspan Kooltherm® na troch reálne vykonávaných novostavbách –rodinnom dome s viacerými bytovými jednotkami v Berlíne, bytovom dome v Berlíne a opatrovateľskom zariadení v Mníchove. Investori použili tenké fenolické dosky najmä pre vidinu usporeného a lepšie využitého priestoru.

V prípade rodinného a opatrovateľského domu sa zároveň zistilo, za aký dlhý čas sa vráti vynaložená zvýšená investícia, a to s ohľadom na usporenú úžitkovú plochu. V prípade rodinného domu ide o dva až tri roky, pri opatrovateľskom dome podľa skladby konštrukcie ide dokonca len o rok.

Rodinný dom, BerlínObytný dom, BerlínOpatrovateľský dom, Mníchov
Riešenie s vlnou240 mm minerálna vlna + nosná konštrukcia180 mm minerálna vlna + nosná konštrukcia150 mm minerálna vlna + nosná konštrukcia
Riešenie s penou140 mm Kooltherm® + nosná konštrukcia100 mm Kooltherm® + nosná konštrukcia90 mm Kooltherm® + nosná konštrukcia
Úspora100 mm80 mm60 mm
Celkový zisk plochy184,34 m276,29 m242,58 m2
Návratnosť2 – 3 roky+ 353 500 € z predaja2 roky

Tab. 1 Úspora úžitkovej plochy objektov skúmaných prípadovou štúdiou

Viac na www.kingspan.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan