Kedy ani bytové domy nepotrebujú dodatočné zateplenie?

Partneri sekcie:

Pri výstavbe viacpodlažných stavieb, obzvlášť bytových domov, je primárnou požiadavkou na stavebný materiál únosnosť muriva. Budova okrem toho ale musí vyhovovať aj prísnym tepelnotechnickým požiadavkám a zároveň byť trvalo udržateľná. Nové tehly Porotherm TB Profi dokonale spĺňajú tieto predpoklady a umožňujú postaviť až 5-poschodovú stavbu bez dodatočného zateplenia.

Trvalá udržateľnosť sa aj v stavebnom priemysle dostáva čoraz viac do popredia. Budovy sú totiž svojou prevádzkou, materiálmi a výstavbou zodpovedné za 40 % emisií celosvetových CO2. Preto zohrávajú dôležitú úlohu na ceste k uhlíkovej neutralite i trvalej udržateľnosti.

Súčasná udržateľná architektúra si žiada nielen stavebné materiály a stavebné postupy, ktoré budú svojimi štandardmi vyhovovať aj v budúcnosti, ale aj komplexný prístup architektov pri návrhoch takých stavieb.

Dôraz sa kladie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, recyklovateľných materiálov, na zníženie množstva odpadu či zníženie spotreby energie v budovách.

Výstavba budov s tehlami Porotherm TB Profi vo formátoch 44 a 38 je rýchla a jednoduchá, vďaka možnosti murovania na maltu pre tenké škáry alebo na penu Porotherm Dryfix extra.
Výstavba budov s tehlami Porotherm TB Profi vo formátoch 44 a 38 je rýchla a jednoduchá, vďaka možnosti murovania na maltu pre tenké škáry alebo na penu Porotherm Dryfix extra. | Zdroj: Wienerberger

Minimálny vplyv na životné prostredie

Stavby z tehál v plnej miere spĺňajú požiadavky na trvalo udržateľnú výstavbu. Ich overená životnosť je viac ako 100 rokov, čo znamená, že počiatočný dosah výrobného procesu na životné prostredie je nižší. Tehly sa vyrábajú v blízkosti trhu a z prírodných materiálov, pričom sa do prostredia nevylučujú žiadne škodlivé látky.

Po doslúžení ich možno až z 95 % recyklovať. Z tehál sa stavajú trvácne stavby, ktoré sa však nevyznačujú len energetickými úsporami, ale podporujú tiež kvalitu vnútorného prostredia. Udržiavajú stabilnú vnútornú teplotu a prispievajú tak k zníženiu spotreby energie na vykurovanie či chladenie. Na trvalo udržateľnú výstavbu viacpodlažných budov sú optimálne tehly Porotherm TB Profi.

Sú určené pre omietané jednovrstvové obvodové nosné i nenosné murivo s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu a tepelnú akumuláciu steny.

Tehlová stavba bez dodatočného zateplenia

Brúsené tehly Porotherm TB Profi majú v sebe zabudovanú hydrofobizovanú minerálnu vlnu, ktorá umožňuje stavať bytové domy aj bez dodatočného zateplenia. Tepelná izolácia je vo vnútri keramických tvaroviek  chránená proti mechanickému a biologickému poškodeniu, minerálna vlna je navyše nenasiakavá. Tehly vynikajú vysokou pevnosťou.

Pri pevnosti P12 bola dokonca dosiahnutá charakteristická pevnosť muriva na maltu pre tenké škáry fk = 5,0 MPa. Murivo z tehál Porotherm TB Profi sa vyznačuje vysokou požiarnou odolnosťou. Keramický tehlový črep a minerálna vlna sú nehorľavé materiály, preto sú zaradené do najvyššej triedy reakcie na oheň A1. Tehly majú tiež výborné zvukovoizolačné vlastnosti, vďaka inovovanej tvarovke s masívnejšou konštrukciou rebier.

Výborná akumulačná schopnosť tohto muriva umožňuje vytvárať účinnú bariéru proti náhlym teplotným zmenám v exteriéri.

Nové tehly Porotherm TB Profi majú v porovnaní s tehlami Porotherm T Profi vyššiu pevnosť, a preto sú vhodné aj na výstavbu viacpodlažných bytových domov bez potreby zateplenia.
Nové tehly Porotherm TB Profi majú v porovnaní s tehlami Porotherm T Profi vyššiu pevnosť, a preto sú vhodné aj na výstavbu viacpodlažných bytových domov bez potreby zateplenia. | Zdroj: Wienerberger

 Rýchlejšia výstavba

Tehly Porotherm TB Profi sú v ponuke v dvoch základných formátoch 44 a 38 vrátane doplnkových polovičných tehál. Murovanie s novými tehlami je rýchle a jednoduché. Možno ich murovať na maltu pre tenké škáry alebo na penu Porotherm Dryfix extra.

Ložná škára hrúbky 1 mm zaručuje minimálnu spotrebu malty a minimálne množstvo vody vnesené do muriva. Tehly Porotherm TB Profi sú ideálnym podkladom pod omietku, pretože v ložných škárach nedochádza k vzniku tepelných mostov a sú zárukou dlhej životnosti stavby.

 Viac na www.wienerberger.sk.

Zdroj: Wienerberger s.r.o.